notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/841

СОУ "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" - град Стралджа

СОУ "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" - град Стралджа

Адрес: гр. Стралджа, ул."Георги Станчев" 17А

Тел.: 04761/54 30;  04761/52 98;

Факс:04761/54 30;

E-mail: sou_yavorovv@mail.bg

Web site: www.soustraldzha.com

ПРИЕМ

 

ЗА НАС

СОУ „П.К.Яворов” гр.Стралджа е средно общообразователно училище с постоянен адрес ул.Г.Станчев № 17а. В училището се обучават ученици от І-ви до ХІІ-ти клас от града и селата Иречеково, Люлин, Недялско, Палаузово, Воденичане, Маленово, Атолово и Лозенец. За всички пътуващи ученици са осигурени занятия в полуинтернатни групи. Обучението се осъществява от висококвалифицирани кадри. СОУ „П.К.Яворов” гр.Стралджа е наследник на първото учебно заведение в града, основано през 1865 година. Летописите сочат, че то претърпява редица преобразования – от начално в прогимназиално, общообразователно, единно средно политехническо, отново общообразователно. Понастоящем училището се намира в сграда, открита през 1984 година от Министъра на образованието, към която има прикрепена столова и двуетажен спортен комплекс с два плувни басейна и спортна зала. Според техническия проект училището е 30 - класно. След 2005 година изцяло е подновена дограмата на училището и прилежащите сгради, напълно е санирана основната сграда, а спортният комплекс и котелното – частично. От 2008 година ежегодно и поетапно се извършват основни ремонти на учебните кабинети и се подменят мебелите и оборудването. Налице са всички необходими условия за провеждане на лабораторни упражнения по химия, физика, биология, човекът и природата. С най-съвременно оборудване са и кабинетите по информационни технологии. Обезпечаването на учебния процес с учебни материали, пособия и карти се осъществява и с дейното участие на училищното настоятелство. Училищната библиотека предлага добри условия за самостоятелна подготовка на учениците по български език и литература, философия, география, биология и др. За доброто здраве на учениците полагат грижи медицински работници в добре оборудван медицински и стоматологичен кабинет.
През 2011 година е изградена първата в града мултифункционална площадка за баскетбол, волейбол и тенис на корт. През зимните месеци функционират двата основно ремонтирани плувни басейна.
Всяка учебна година се провеждат състезания, карнавали, младежки дискотеки, вечери, литературни конференции, викторини, конкурси, посветени на историята на родния край, екология, етнография, в чест на патрона на училището, национални празници и бележити дати. Доказателство за добрата работа на педагогическия състав са вече станалите традиционни участия със завоювани призови места от учениците на общинско, областно и национално ниво, на олимпиади и състезания от всякакво естество.

ПРОЕКТИ

Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
От 01.01.2012г. СОУ „П.К.Яворов” като средищно училище работи по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран от ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Същият се отчита в специална за целта уеб-базирана информационна система.
На тази база през учебната 2012/2013г. се сформираха 14 ПИГ – 11 в начален и 3 в среден курс, които обхващат всички ученици от І, ІІ и ІІІ клас и пътуващите от ІV – VІІІ клас.
ПМС №308/20.12.2010г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас
На основание ПМС №308/20.12.2010г. на учениците от І – ІV клас се осигуряват закуски на стойност 0,45 лв. на ден.
Училищен плод
Училището чрез Държавен фонд „Земеделие” и схема „Училищен плод”, съгласувана и одобрена от ЕС, осигурява на учениците от І – ІV клас пресни плодове и зеленчуци в зависимост от сезона.

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е г-жа Валентина Маринова.