93 СОУ “АЛЕКСАНДЪР БАЛАН”- град София

 

93 СОУ “АЛЕКСАНДЪР БАЛАН”- град София

Адрес: гр. София, ул. „Гео Милев” №32

Тел.: 02/872 21 20;

E-mail:sou93altbalan@abv.bg

Web site: www.sou93.net

ЗА НАС

93-то СОУ “Александър Теодоров - Балан” е училище с традиции и богата история. Основано е през 1963 г.., като тогава носи името “Лазар Станев”. Скоро училището се превръща в едно от елитните в страната и през 1970 г. е посетено от тогавашния премиер и министър на външните работи на Италия Алдо Моро. През 80-те години 93-то училище е базово към Катедрата по български език и литература., създават се и паралелки със спортен профил: футбол, академично гребане, кану - каяк и плуване.
Последното десетилетие на миналия век носи важни промени за 93-то СОУ. То приема името на видния български езиковед академик Александър Таодоров - Балан и подобно на своя патрон, става пионер в много области. За първи път в България се откриват паралелки за стюардеси и училището става базово към БГА “Балкан”. То е и единственото в страната с прием в паралелки по журналистика и получава статут на Колеж по журналистика към Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски”. Откриват се и паралелки по икономика и мениджмънт. Създава се литературен клуб, в който чести гости са известни съвременни поети и писатели, издава се годишник с творби на учениците.
Днес 93-то СОУ “Александър Теодоров - Балан” пази и продължава своите традиции, като същевременно отговаря на предизвикателствата на новото време. Училището е базово към ЦСКА с прием в паралелки с профил “Спорт” и базово към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. След 8-и клас освен в спортна, има прием и в паралелки с профил “Технологичен туризъм” и профил “Природоматематически”, в който се изучават “Основи на авиацията”.
По-голяма част от нашите ученици продължават своето обучение във ВУЗ и колежи или избират професионалния спорт като свое поприще. Основна заслуга за успехите им имат висококвалифицираните преподаватели, които работят в 93-то СОУ и ден след ден, тухличка по тухличка, неуморно изграждат в младия човек къщичката на знанието. За да бъдем в крак с времето, в обучението се използват съвременни интерактивни методи и добри практики. Затова ученици ни се представят успешно на олимпиади, конкурси и състезания, изявяват своите възможности във вокална група, танцов състав, литературен кръжок. Към училището функционира и спортен клуб “Мишо Николов”, където децата могат да бъдат ангажирани в свободното си време. За началния курс имаме предвидена безплатна занималня, допълнителни часове по спорт, музика, английски език.
Всичко това би било немислимо без добрата материална база, с която разполага училището. Уютни класни стаи и кабинети, спортни игрища и основно ремонтиран физкултурен салон, модерни компютри, обзаведен лекарски кабинет, психолог, библиотека, стол с топла храна и лавки, в които закуските се приготвят на място, са на разположение на учениците. Осигурено е постоянно видеонаблюдение на коридорите и класните стаи, целодневна охрана и СОТ. За да могат нашите деца да са щастливи, уверени и спокойни, да получават необходимите знания, да развиват своите възможности и да чувстват училището като свой втори дом.
Богатата история и традиции задължават. Но в 93-то СОУ “Александър Теодоров - Балан” уверено и с оптимизъм гледаме към бъдещето. Заради онзи неповторим миг, когато успелите в живота възпитаници на училището се завръщат, за да кажат своето изпълнено с обич и признателност: “Благодаря!”

 

ИСТОРИЯ

93-то Основно училище е основано на 4 юни, 1963 г. по нареждане на отдел “Народна просвета” при СГНС. Училището се отделя от 138-мо училище “Юрий Гагарин” и остава в сградата му до 1968 г. Пръв директор на новото училище е Димитър Пенев Копаранов, а заместник-директор е Корнелия Дончева Манева. За пръв председател на Родителския комитет е избран Христо Тотев, за пръв председател на Учителската съюзна организация е избрана учителката по биология Милена Лазарова и пръв дружинен ръководител е Тинка Гьошева. По предложение на председателя на Родителския комитет Хр. Тотев, 93-то ОУ е наименувано на името на бележития народен трибун Лазар Станев. На 30 януари, 1965 г. излиза първият брой на ученическия вестник “Бодра Струя”, чийто издател и отговорен редактор е Хр. Тотев. На 20 май, 1965 г. се чества първия патронен празник на 93-то ОУ “Лазар Станев” на който присъства Цола Драгойчева - министър на пощите, телеграфите и телефоните 1947-1957 г. и герой на НРБ.
На 15 септември, 1968 г. официално и тържествено е открита новопостроената сграда на училището, намираща се на ул. „Гео Милев”. Присъстват общественици родители, ученици и държавници: първия заместник-министър на народната просвета и по-късно министър на социалните грижи Ангел Чаушев, първия секретар на ЦК на ДКМС и председател на Комитета за младежта и спорта при МС Иван Панев и председателя на Ленинския районен народен съвет Драган Върбанов. През април, 1970 г. училището е посетено на най-високо държавно равнище от премиера и министър на външните работи на Италия Алдо Моро, който оставя с прекрасни впечатления към учениците, учителите и самото 93-то училище. На 10 май, с. г. гост е японския лекар Такай Кимура. През 1970/1971 учебна година училището е посетено от Стефан Крижовски, който е началник на отдел “Средно образование” в Министерството на народната просвета на Полша, учителките от САЩ Мадлик и Бауман и от перуанския политик Андреас Парадес.
През същата учебна година 93-то ОУ “Лазар Станев” печели първото място по хигиенизиране и става градски първенец. През 1978/1979 г. 93-то училище се сдобива с библиотека с пръв щатен библиотекар Румяна Пискулийска. През учебната 1982/1983 година се провежда първата олимпиада по литература с ученици от VII клас. 93-то ОУ “Лазар Станев” е базово училище към Катедрата по български език и литература на СУ “Св. Климент Охридски” през учебната 1985/1986 г. През 1986/1987 г. за пръв път в училищната история се създават паралелки със спортен профил: футбол, академично гребане, кану-каяк и плуване. Важна по значимост е учебната 1987/1988 г., когато 93-то ОУ “Лазар Станев” се трансформира в 93-то ЕСПУ “Лазар Станев”. Училищният отбор по Гражданска отбрана с ръководител Иванка Тотева печели първо място сред софийските училища.През 1989/1990 учебна година училището е единственото в България, където се създават две паралелки с УПК за стюардеси.
93-то училище е базово към БГА “Балкан”. Интересът е голям и желаещите се избират чрез конкурс. През 1993/1994 учебна година настъпват важни промени в училището: подписва се договор с Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски” с прием на журналистически паралелки. Училището отново е единственото в България с такъв прием на ученици и получава статут на Колеж по журналистика към факултета. Преподавателите са с висок професионален опит: проф. Веселин Димитров - декан на Факултета по журналистика, Ралица Филипова - водещ на предаването “Дневникът” по Канал 1 на БНТ, Румян Петров - бивш ръководител на програма “Хоризонт” на БНР, Марко Семов, Божана Димитрова и много други. Училището от 93-то ЕСПУ “Лазар Станев” се трансформира в 93-то СОУ на името на видния наш езиковед академик Александър Теодоров-Балан. Вече в 93-то СОУ „Александър Теодоров-Балан” има и професионални паралелки по икономика.
През учебната 1999/2000 година е организиран литературен клуб “Млад поет”, чиято цел е откриването на млади таланти с ръководител Боян Бойчев. Издава се “Годишник” на училището. През 2004 г. благодарение на оказаната подкрепа и съдействие от страна на заместник-директора г-жа Маргарита Милева, започва излизането си възобновения ученически вестник “Бодра Струя”. На 30 януари, 2005 г. се отпразнува 40 юбилей на вестника. За тази цел е издаден специален юбилеен брой. Училището е базово към ЦСКА с прием на профил “Спорт” след 8 клас и Факултета по начална и предучилищна педагогика. Днес 93-то СОУ “Александър Теодоров-Балан” е училище с богата история и традиции, ориентирано да направи своите възпитаници достойни членове на общоевропейското семейство. Девизът ни е: “Никой не е забравен, нищо не е забравено“. По време на бурната есен на 2007 година, колегите демонстрираха активна гражданска позиция, стачкувайки за по - добри условия на труд.

 

ПРИЕМ

93 СОУ „Александър Теодоров – Балан” – училище основано през 1968 г. Базово училище на СУ „Климент Охридски” – Факултет „Педагогика”
Обучението се осъществява от високо квалифицирани педагози, които осигуряват условия за провеждане на качествен учебен процес във всички културно образователни области, съобразно държавните образователни изисквания за учебно съдържание.
Прием в подготвителна група:
- нов обзаведен кабинет от район „Слатина” за подготвителна група, занималня по интереси и игри на открито.
- разнообразна подготовка и програма, съобразена с възрастта на децата: Български език и литература, чужд език (английски език, немски език, руски език) математика, природа, приказки, спорт,танци, изкуства.
Прием за първи клас:
В  часовете по задължително избираема подготовка /ЗИП/ се изучава:
1. Български език и литература
2.Математика
В часовете по свободно избираема подготовка / СИП/  се изучава:
1. Начална компютърна грамотност
2. Немски или руски език
За учениците от І – ІV клас извънкласните форми на обучение включват:
- лечебна физкултура/ЛФК/ с квалифициран преподавател по физическо възпитание и спорт
- изобразително изкуство – стъклопис
- плуване с осигурен транспорт и високо квалифициран треньор
- музика – детска вокална група
Прием за V клас:
- Паралелка с разширено изучаване на български език и литература и математика.
- В часовете по свободно избираема подготовка / СИП/ по избор на ученика  се предоставя възможност да  изучава:
- Втори чужд език по избор – немски  език / руски език.
- Музика  - вокална група с изучаване на поп музика
- Изобразително изкуство
- Участие в клуб „Млад литератор” и  „Млад журналист”
Прием след VІІ клас:
Непрофилирана паралелка - Паралелка с разширено изучаване на български език и литература и математика.
Прием след VІІІ клас :
Профил „Технологичен – стопански мениджмънт” ” с профилиращи предмети: технологии, география и икономика и информационни технологии.
Балообразуващи предмети: удвоената оценка по български език и литература; оценката  по математика, удвоената оценка по география и икономика и оценката по английски език от  свидетелството за основно образование.
Непрофилирана паралелка.
Балообразуване: общ успех от свидетелството за завършено основно образование.
Засилено изучаване в часовете по ЗИП на предмети, по които ще се полагат държавни зрелостни изпити.
За всички паралелки с прием след VІІІ клас  по желание  на учениците в часовете по СИП  ще се изучават основни предмети  в журналистиката.
След завършване на средното  си образование учениците получават удостоверение за завършен курс по журналистика от факултета по „Журналистика и масови комуникации” към СУ  „Климент Охридски”.
В училището е учреден  спортен клуб „Мишо Николов”.В  клуба има секции по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса и мини волейбол.
Има активно спортуващи ученици към ДЮШ „ЦСКА”, които участват  на градски, зонови и републикански турнири, а също така и в международни състезания.
Училището участва в редица европейски проекти и конкурси, организират се  постоянни изложби от учениците  по различни общообразователни предмети.
Учениците имат възможност да изявяват своя талант и заложби в различни сфери.
Училището  разполага с:
- два компютърни кабинета с високоскоростен интернет.
- кабинет и работилница по домашен бит и техника.
- физкултурен салон и спортни площадки.
- зала за тенис и фитнес оборудване.
- училищен стол.
- бюфет, в който закуските на децата се приготвят на място и са съобразени с нормите и изискванията за здравословно хранене в детска възраст.
- 24-часово вътрешно и външно видео наблюдение
- лекарски кабинет и медицинско обслужване.
- библиотека с богат библиотечен фонд

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е госпожа Лиляна Димитрова Карагьозова.