Галина Николаева

Галина Николаева

Понеделник, 26 Май 2014г. 15:31ч.

МАКОС ООД

МАКОС ООД

Адрес: гр. Хасково, ул. Добруджа №5

Тел.: 038/624 149;  038/661 689;

Факс: 038/661 689;

Моб.тел.: 0888/566 526;

E-mail:mail@makosbg.com

Web site: www.makos.bg

СТРОИТЕЛСТВО

Фирма "МакоС" ООД е една от водещите строителни фирми в България и е вписана в регистъра на Камарата на строителите във всички групи и притежава най-високите категории. Специализирани сме в строителството на промишлени и инфраструктурни обекти – водопроводи, канализации, пречиствателни станции, пътища и съоръженията по тях, електрификация, реконструкция, ремонт, реставрация. Строителство на охладителни кули, асансъорни кули, стоманобетонни силози и други. Вертикална планировка, озеленяване и благоустройство. Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи социални заведения.
Кратък опис на някои изградени от нас обекти през последните 7 години:
- Направа на централната тьрговска алея в град Симеоновград с инвеститор ПРООН “Красива България” и община Симеоновград.
- Реконструкция на “Тракийска гробница Мезек” в град Свиленград с инвеститор ПРООН “Красива България” и община Свиленград.
- Реконструкция и направа на “Детски площадки” в централния парк на град Крумовград с инвеститор ПРООН “Красива България” и община Крумовград.
- Реконструкция на Археологическия музей в град Хармали с инвеститор ПРООН “Красива България” и община Хармали.
- Реконструкция на главен колектор, канализация и възстановяване на пътища в гр.Елхово-800м1, подизпълнител на фирма “Диана Комерс”, гр. Ямбол.
- ЕРАТО шоу рум – София, инвеститор – Ерато холдинг.
- Асфалтиране на пътни настилки в с. Орешник с възложител: община Тополовград.
- Павиране на ул. "Ксанти" - гр. Тополовград с възложител: община Тополовград.
- ОКЛ Смолян-Баните-за полагане и монтаж на железни, ПВЦ тръби и оптични кабели с възложител “Ергономия” ООД, гр. Смолян.
- ОКЛ Баните-Ардино-за полагане и монтаж на железни, ПВЦ тръби и оптични кабели с възложител “Мигтон” ООД, гр. Пловдив.
- Реконструкция и ремонт на СОУ “Д-р Петър Берон” в град Тополовград с инвеститор: община Тополовград.
- Благоустрояване централния парк на гр. Хасково-площад “Дружба” - направа на басейни, ВиК, Ел., обществени заведения, “Детски кьт” и др. -инвеститор “ТИВА ИНВЕСТ”
- Водопровод на с. Винево, с възложител „ВиК Бунар”- гр. Хасково; Завършен - 2006г.
- Направа на Пресевна, ВиК, Елeктрификация, пътища, административни и др. сгради. на фирма “Екострой груп” ООД, гр.Ардино.
- Канализация и възстановяване на пътища на с. Боян Ботево II етап, община Мин. бани – 4 000 м1 , с ивеститор община Минерални бани, област Хасково.
- Ремонт на XI ОУ „Николай Н. Илиев” - гр. Стара Загора с възложител община Стара Загора; Завършен – 04.09.2008г.
- Микропроект № 1529 “Социална услуга защитено жилище и дневен център за възрастни с увреждания” . Инвеститори: СИФ и Община АРДИНО. Дата на издаване 15.12.2008г.
- Асансьорна кула с височина – 98 м. и силози за гипс с височина 53м. – 2 бр.” в ТЕЦ “Марица изток-1” към “ТСО-България” ООД; Завършени – 31.09.2008г.
- Основен ремонт на ОУ „Климент Охридски” - гр. Димитровград с възложител община Димитровград. Завършен – 2008г.
- Реконструкция на Дом за изоставени деца - гр. Брезово. Инвеститори: СИФ и община Брезово. Завършен – 2009г.
- Реконструкция и доизграждане на социален дом - гр. Ивайловград. Инвеститор: СИФ и община Ивайловград. Завършен – 2009г.
- Пречиствателни станции за отпадни води на гр. Димитровград към „Хеиткамп - МАСС” ООД (стойност - 8 055 000 евро.); Завършен – 2009г.
- Реконструкция на централния площад, направа на шадраван и мълниезащитна система в гр. Ивайловград. Инвеститор: община Ивайловград. Завършен – 2009г.
- Микропроект №1510 “Основен ремонт на ЦДГ “Радост” –с.Борино”. Инвеститори: СИФ и Община Борино. Издаден на 27.11.2009г. (Обекта е включен в календара на Социалното Министерство)
- Социален дом Бяла - събаряне на стари и построяване на нова сграда от 2100м2 за Социален дом. Инвеститори: СИФ и община Бяла. Започнат - 20.11.2009 и Завършен – 30.12.2009г. (Този обект заема първо място в класацията ни за най-бързо изпълнение).
- Строителство на новия ТЕЦ “Марица изток-1”- гр. Гълъбово. Пътища - 4210 м1, ВиК, строителство на сгради, огради, довършителни работи и др. Възложител: “Ти Джи О – СРТТП” ООД. Започнат - 2009 и завършен -2010г.
- Довършителни работи МОЛ Сердика-център – София. Възложител: „КАЙЪ иншаат сан ве тидж. шти”. Завършен – 2010г.
- Пречиствателна станция на гр. Стара загора за отпадни води към "Хайткамп - МАСС". Завършен – 2010г.
- Реконструкция на Централен парк с детски кът – Хасковски Минерални бани. Инвеститор: община Минерални бани. – 2010г.
- Направа на Електропровод в новия „ТЕЦ Марица изток-1” – гр. Гълъбово. Инвеститор: АЛСТОМ - България. Завършен - 2010г.
- Вертикална планировка и озеленяване на „ТЕЦ Марица изток-1” – гр. Гълъбово. Инвеститор: АЕС - България. Завършен - 2010г.
- Строителство на ТЕЦ “Марица изток-1”- гр. Гълъбово към “АЛСТОМ и ТГО – СРТПП” ООД: на стойност 1 200 000 000 евро. Завършен - 2010г.
- Електрификация и реконструкция на ЖП линия Първомай – Свиленград. Възложител: „Асталди Ес Пи Ей – Клон България”. В момента се строи.
Класирането ни за участие в стоителството на новия супер модерен ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК - 1 с мощност 2х300 Мегавата - гр. Гълъбово (стойност на целия проект- 1,2 милиарда евро) от АЛСТОМ и ТГО, а по-късно и от АЕС и поканата от „Асталди Ес Пи Ей – Клон България”за обект Електрификация и реконструкция на ЖП линия Първомай – Свиленград, ние приемаме като признание за дългогодишния ни упорит труд .

ДОБИВ

ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА СКАЛНО ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Корпорация DIMA извършва добив, преработката и търговията със скално облицовъчни материали от Гнайс от собствени кариери в Източните Родопи . община Ивайловград, Хасковска област.
Цветовата гама на гнайса варира от златисто-бежово-червеникав до златисто-бежев и сребърно-сив и е с естествена приятно грапава повърхност.
Изключителната здравина и мразоустойчивост на гнайса е доказана както лабораторно така и през вековете. Археологическите находки ни доказват, че гнайсовите плочи използвани в продължение на хилядолетия не само че не са се изхабили, но и са станали по-красиви на вид. Именно по тази причина сега се търсят начини за състаряване на гнайса. Намира широко приложение в направата на външни и вътрешни облицовки, настилки (пешеходни зони: тротоари, алеи, пътеки и др.), басейни, огради, зидариии, покриви /тикли/, подпорни стени, за външно и вътрешно декориране, за арт интериор и др.

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
Фирмата извършва добив на инертни материали от горна Арда.

 Понеделник, 26 Май 2014г. 13:13ч.

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

Адрес: гр. София, бул. “Симеоновско шосе” № 85, буква З, вх. Б, ет. 5, офис 7

Тел.: 02/860 14 72;

Факс:02/860 14 72;

E-mail:infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com

Web site: www.infrastroi.com

ЗА НАС

Фирма “Инфраструктурно строителство” ЕООД е създадена през 2007г. със седалище град София. Основната дейност на фирмата е насочена към строителство и ремонт. Член e на Камарата на Строителите - от първа до пета категория за строежи от високото строителство и пета категория за отделните видове СМР съгласно Националната квалификация на икономическите
дейности.

ФИРМАТА РАЗПОЛАГА С:
- Квалифициран персонал
- Отлична материално-техническа база
- Голям опит в извършването на ремонтни дейности
- Коректност към инвеститори и партньори
- Това ни дава самочувствието, че можем да се справим с всички предизвикателствата в нашия бранш. Във всеки един от изпълнените от нас проекти, влагаме много енергия и усилия за да успеем да завършим работата си в кратки срокове и с добро качество. В строителния процес използваме системи и материали на водещи български и европейски фирми, наложили се на пазара с безкомпромисното си качество.

ДЕЙНОСТИ

От 2007 година до днес фирмата е извършила множество строителни дейности като:
- Пътна и ЖП инфраструктура
- Аварийни ремонти на улици, цехове, халета и др.
- Ремонт на административни сгради
- Ремонт на покриви
- Фасадни облицовки
- Подмяна на външна и вътрешна дограма
- Изграждане и подмяна на водопроводна, отоплителна и електрическа инсталация
- Извършване на текущи ремонти на детски градини
- Ремонт на настилки

 

 Понеделник, 26 Май 2014г. 15:23ч.

ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД

ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД

Адрес: гр. Плевен, ул. Българска авиация No 1

Тел.: 064/681 885;  064/851 785;

E-mail:office@plevenskihliab.com

ЗА НАС

Фирмата "ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД" е основана в средата на 2002 година със седалище град Плевен. Основната цел на дружеството е изграждането на предприятие за производство на хляб с голям производствен капацитет. Производствената си дейност ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД стартира през 2003 година. Цехът разполага с две поточни линии с тунелни пещи и абсолютно автоматизиран процес на управление. Производственият капацитет на оборудването е 3 000 хляба на час, което от своя страна издига фирмата на първо място по производствени възможности сред производителите на хляб в Плевен.
Хлябът в дружеството се произвежда по класическа рецепта без подобрители, а технологията на изпичане позволява да се постигнат чудесни вкусови качества, както и трайност на продукцията.
В "ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД" работи висококвалифициран персонал, който гарантира за качеството на хляба.
Компанията разполага с 10 лекотоварни автомобила, с помощта, на които се зареждат над 500 обекта в Плевенска област. "ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД" има сертификат ISO 9001:2000. С цел подобрявана и развитие на продукцията, фирмата обновява своята производствена техника периодично. На Пловдивския пролетен панаир дружеството закупи модерна високопроизводителна машина за нарязване и пакетиране на хляб от водещия производител на машини HARTMANN.
Целият персонал, както и собствениците, се трудят усилено за утвърждаването на компанията, като най - добрият производител на хляб и уважаван търговски партньор в Плевенския регион.
Плевенски хляб ООД е член на :
- Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България ;
- Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България ;
- Браншова Бизнес Камара ;

ДЕЙНОСТИ

Плевенски Хляб ООД има капацитетни мощности - 70 000 хляба за 24 часа, като произвежда :
- заводски хляб ;
- бял и типов по класическа технология, без подобрители, гаранция за вкусен и хранителен хляб ;

 Понеделник, 26 Май 2014г. 15:12ч.

ИНТЕРЦИТРУС ООД

ИНТЕРЦИТРУС ООД

Адрес: гр. София, р-н Изгрев, ул. Никола Габровски 1

Тел.: 02/868 90 50

Факс:02/962 59 71

E-mail:office@intercitrus-bg.com

Web site: www.intercitrus-bg.com

ЗА НАС

„ИНТЕРЦИТРУС” ООД е основана през 1991 година със седалище и адрес на управление град София. Фирмата развива своята основна икономическа дейност в областта на внос на пресни плодове на територията на цялата ни страна.
В резултат на дългогодишния труд и правилната насока, която сме преследвали, днес ние гордо можем да кажем, че сме едни от най-големите вносители на пресни плодове в България. Благодарение на изградената собствена търговска мрежа, внасяните от нас стоки се продават на територията на цяла страна.
Плодовете, които внасяме пристигат, както от страни съседки на България, като Гърция и Турция, така и от далечни като ЮАР, Чили, Еквадор, Колумбия, Коста Рика, Аржентина, Бразилия и др.
Дружеството ни разполага със собствени специализирани хладилни транспортни средства и съоръжения за превоза на стоките с различна товароподемност в зависимост от нуждите, за запазване на качеството на продуктите.
Основните доставки,които правим представляват банани, които получаваме с кораби или контейнери от страните на карибският басейн. Основното пристанище, което използваме се намира в Бургас, където непосредствено е разположена и една от нашите хладилни бази.
През летния сезон извършваме регулярно внос на цитруси от ЮАР, Аржентина или други страни, които пристигат с кораби или контейнери.
Успехът на фирмата се дължи именно на високото качество на продукцията предлагана от нас. Прецизността и качеството са най - важните критерии, с който се определя нашата фирма. Работим с много утвърдени и световно известни фирми предлагащи само висококачествена продукция.

ПРОДУКТИ

Продуктите доставяни от ИНТЕРЦИТРУС ООД :
- Краставица
- Пипер
- Домат
- Kартофи
- Ябълки
- Кайсии
- Авокадо
- Банани
- Кокосов орех
- Грейпфрути
- Грозде
- Киви
- Лимони
- Мандарини
- Манго
- Портокали
- Праскови
- Круши
- Ананас
- Сливи
- Малини

БАЗИ

Централен офис
София 1172, ул. Никола Габровски №1, х-л Диана 1
Тел: +359 2 868 90 50; +359 2 962 39 23
Факс: +359 2 962 59 71
e-mail: office@intercitrus-bg.com
Отдел „Счетоводство”
e-mail: accounting@intercitrus-bg.com

Хладилна база Волуяк
София, общ. Връбница, с. Волуяк, ул. Детелина №8
Тел: +359 2 934 67 32
Факс: +359 2 934 67 32
e-mail: voluyak@intercitrus-bg.com

Търговска база Бургас
Бургас, кв. Победа, ул. Индустриална №43
Тел.: +359 56 84 09 05
Факс:+359 56 88 73 57
e-mail: burgas@intercitrus-bg.com

Стоково тържище Първенец
Тел.: +359 3111 21 94;
Факс: +359 3111 21 9;
e-mail: plovdiv@intercitrus-bg.com

Стоково тържище Варнаплод
ул. Акад. Корчатов №1
тел./факс: +359 52 50 27 06
e-mail: varna@intercitrus-bg.com

Понеделник, 26 Май 2014г. 12:48ч.

ПЪРВОМАЙ БТ АД

ПЪРВОМАЙ БТ АД

Адрес: гр. Първомай, ул. Омуртаг 1

Тел.: 0336/62 191;

E-mail:btparv@abv.bg 

ЗА НАС

Фирмата ПЪРВОМАЙ БТ АД е разположена на територията на град Първомай, Област Пловдив. Дружеството е регистрирано през 2008 година с основен предмет на дейност, насочен за развитие в областта на : производство на висококачествени тютюневи изделия.
Дружеството е утвърден производител, добре познат в страната и чужбина, с качеството на продуктите и коректното отношение към своите клиенти.
Фирмата ПЪРВОМАЙ БТ АД разполага със специализиран работен екип , както и с всички необходими съоръжения за извършването на предлаганите услуги.

  

УСЛУГИ

Услугите, които предлага фирмата са :
- Tърговия с едролистни тютюни от сортовете "Виржиния" и "Бърлей"
- Търговия с тютюни спадащи към сортовете "Ориенталски" и по- специално сортовете "Басма", "Крумовград" и "Джебел"
- Промишлена обработка на едролистни тютюни "Виржиния" и "Бърлей" и на "Ориенталски" тютюн
- Тоустиране на тютюн "Бърлей"
- Съхранение и транспорт на "Oриенталски" и едролистни тютюни
- Собствено производство на "Oриенталски" и едролистни тютюни

ПРОДУКТИ

Тютюневи жили
Тютюневи жили, тютюнев пул. Tърговия с едролистни тютюни от сортовете "Виржиния" и "Бърлей". Търговия с тютюни спадащи към сортовете "Ориенталски" и по- специално сортовете "Басма", "Крумовград" и "Джебел". Промишлена обработка на едролистни тютюни "Виржиния" и "Бърлей" и на "Ориенталски".
Стрипс от едролистни тютюни
Стрипс от едролистни тютюни
Суровина за тютюневата промишленост
- Тютюнев пул
Обезжилване на едролистни тютюни Преработка на ориенталски тютюни - кашони ;
- Тютюн Вирджиния на листа опаковка бала тонга
Виржиния на листа опаковка бала тонга ;Понеделник, 26 Май 2014г. 12:38ч.

ХИДРО ООД

ХИДРО ООД

Адрес: гр. Банкя, ул. Гео Милев 16

Тел.: 02/956 01 64;  02/956 01 47;

E-mail:hydro_bg@techno-link.com

Web site: www.hydro-bg.com

ЗА НАС

Хидро ООД е частна фирма създадена през 1992 година. Тя е насочила дейността си в сферата на хидроенергетиката и по конкретно - проучване, проектиране, консултантска и инженерингова дейност.
През изминалите 22 години дружеството непрекъснато се развива и разраства, като разширява своята дейност в почти всички основни области на енергетиката на територията на страната, включително и в АЕЦ Козлодуй. Към момента ХИДРО ООД е една от стабилните, както в техническо и, така и във финансово отношение частни фирми в своя бранш.
Фирмата има на разположение професионално квалифициран работен състав, в сферата на енергийното строителство, реконструкцията и рехабилитацията на водни централи, проучване, проектиране и комплексно изграждане на МВЕЦ и др.
Специалистите от фирмата ХИДРО ООД са авторите на проектите за рехабилитацията на водната централа Пещера, с чиято рехабилитация през 1997-1998 г. стартира процеса в нашата хидроенергетика.
Хидро ООД има сертификация по ISO 9001.

УСЛУГИ

Услугите на фирмата се разделят на няколко основни направления, които са:
- Проучване и проектиране
- Строеж на малки ВЕЦ
- Турбинни регулатори
- Хидравлични задвижвания

УПРАВИТЕЛ

Управител на фирмата е господин ДОНЧО ИЛИЕВ ДОНЧЕВ.Понеделник, 26 Май 2014г. 09:50ч.

СЕВАН ООД

СЕВАН ООД

Адрес: гр. Бургас - СПЗ, ул.Одрин - Зона за бизнес Аполо

Тел.: 056/813 188; 056/813 180;

Факс:056/813 184;

E-mail:office@sevan-bg.com

Web site: www.sevan-bg.com

ЗА НАС

Фирма Севан ООД е със седалище град Бургас. Основана е през 1993 г. и развива своята дейност в областта на производството, преработка и международна търговия със земеделски стоки, главно зърна - пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, кориандър. Компанията се развива с бързи темпове и постигна значителен дял в местните и международни пазари. Нашите усилия винаги да поддържаме първокласно качество на най-конкурентни цени се възвръщат с установяване на дългосрочни партньорства с много компании от цял свят. Компанията се управлява от мениджъри с широки познания и професинален опит способни да удовлетворят нуждите на всеки клиент. За компанията директно или индиректно работят 250 души.

 

ПРОДУКТИ

Продуктите, които предлагаме са:
- пшеница
- царевица
- ечемик
- слънчоглед
- кориандър
- соргоПонеделник, 26 Май 2014г. 09:39ч.

ВАЛЕНТИНЕС М ЕООД

ВАЛЕНТИНЕС М ЕООД

Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 13, склад 38, Слатина

Тел.: 02/97 87 975;

Моб.тел.: 0878/561 294;

E-mail:valentinesm@mail.bg

ЗА НАС

Фирма ВАЛЕНТИНЕС М ЕООД е с местоположение град София и данъчен адрес кв. КРАСНО СЕЛО, бл. 187, ет. 13, ап. 62. Компанията е регистрирана през 2008 година с правна форма еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност, в която фирмата се развива е насочена в следното направление : търговия на едро с плодове, зеленчуци и цветя.
Фирмата е с богат опит в бранша и е утвърдена като коректен, и надежден търговец на пазара.

УПРАВИТЕЛ

Управител на ВАЛЕНТИНЕС М ЕООД е ВАЛЕНТИНА ПЕНКОВА СТОЙКОВА.Понеделник, 26 Май 2014г. 09:28ч.

ВИТА ТРАНС ООД

ВИТА ТРАНС ООД

Адрес: гр. Димитровград, ул. Васил Левски 20

Моб.тел.: 0882/361 652;

Факс: 039/161 652;

E-mail:vita_trans@abv.bg

ЗА НАС

ВИТА ТРАНС ООД е с местоположение ул. Васил Левски 20, град Димитровград, Област Хасково. Фирмата е регистрирана през 2008 година с правна форма на управление - дружество с ограничена отговорност. Основната дейност, в която ВИТА ТРАНС ООД се специализира е насочена в областта на транспортни услуги.
По конкретно дружеството предлага транспортна и спедиционна дейност по превоз на хора и товари в страната и чужбина.
Основната цел на ВИТА ТРАНС ООД е да предложи на своите клинети качествен и комфортен превоз на достъпни цени.

УПРАВИТЕЛ

Управители на фирмата са госпожа Валентина Георгиева и господин Иван Георгиев.Понеделник, 26 Май 2014г. 08:36ч.

БОБО 5 И СИНОВЕ ООД

БОБО 5 И СИНОВЕ ООД

Адрес: гр. Ябланица, ул. Гурко No 72

Моб.тел.: 0878/664 799;

Факс:0878/362 500;

E-mail:bobo_5@abv.bg

ЗА НАС

Фирма БОБО 5 И СИНОВЕ ООД е със седалище и адрес на управление град Ябланица, Област Ловеч. Фирмата води своята икономическа дейност от 2008 година в следната насока - транспортни услуги.
БОБО 5 И СИНОВЕ ООД има натрупан дългогодишен стаж в сферата на транспортните услуги и разполага с квалифицирани служители.
По конкретно дружеството предлага за своите клиенти - Транспорти услуги със собствен или нает транспорт в страната и чужбина, спедиция, както и автосервизни услуги.

УПРАВИТЕЛ

Управител е господин НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ НЕЙКОВ.