Галина Николаева

Галина Николаева

Петък, 20 Юни 2014г. 11:01ч.

ЕТ ЕВРО НИКЕ ЙОРДАН МИНЧЕВ

ЕТ ЕВРО НИКЕ ЙОРДАН МИНЧЕВ

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Георги Измерлиев 2, вх. Б, партер

Факс: 0618/603 93;

E-mail: hminchev@yahoo.com

ЗА НАС

ЕТ ЕВРО НИКЕ ЙОРДАН МИНЧЕВ е със седалище град Горна Оряховица, Област Велико и данъчен адрес на управление ул. Трапезица No 9. Дружеството е регистрирано през 2008 година с правна форма - едноличен търговец. Сферата на дейност, в която се е насочила фирмата за развитие е - строителство.

ДЕЙНОСТИ

Фирмата ЕТ ЕВРО НИКЕ ЙОРДАН МИНЧЕВ е специализирана в извършването на:
- високо строителство: АС, ВиК, ОВ, ЕЛ, хидроизолация, топлоизолация ;
- ниско строителство: вертикална планировка,външни ВиК мрежи и други съоръжения от битов и обществен характер
- Всички видове строително - ремонтни дейности на: жилищни и други видове сгради, инсталации и други съоръжения от битов и обществен характер, хидроизолационни услуги.
ЕТ ЕВРО НИКЕ ЙОРДАН МИНЧЕВ се стреми към една основна политика - качество на конкурентни цени. Именно заради този факт и квалифицираният, компетентен и коректен екип , с които разполага фирмата, я прави утвърден, надежден и предпочитан партньор.

 

 
Четвъртък, 19 Юни 2014г. 16:09ч.

РУДИН ООД

РУДИН ООД

Адрес: гр. Стара Загора, ул.Св.Княз Борис І No 136, бл. А, ет. 1

Тел.: 042/644 664;

Факс:042/641 014;

E-mail: office@rudin-bg.com

Web site: www.rudin-bg.com

ЗА НАС

РУДИН ООД е фирма, която е основана през 1990 година със седалище и адрес на управление град Стара Загора. Основната дейност, в чието направление се развива компанията е машинен ремонт и монтаж на тръбопроводни котли, кранови уредби, носещи и стоманорешетъчни конструкции, електроремонт и монтаж на уредби 0,4, 6 10 20 ,35, 110, 220, 400 kV.
Стремим се да спечелим и запазим доверието на клиентите си, това е най - важната предпоставка за успеха. Прилагайки процеси за ефективна комуникация с клиента, ние целим да удовлетворим всяко тяхно желание. Ето защо, основен акцент в работата ни е съответствието на предлаганите продукти и услуги с изискванията на европейските стандарти за качество.
Нашите предимства пред останалите фирми са: пълната и гарантирана способност да изпълним всяко изискване на клиентите. Стриктния контрол, с който следим качеството на работата. Модерната база, съвременното оборудване и транспортна техника, също така и професионалният екип, с който разполагаме. Всичко това, можете да си позволите на напълно достъпни цени и сами да се убедите в качеството на предлаганите от нас услуги.

 

УСЛУГИ

Висококачествените услуги предлагани от РУДИН ООД са следните :

Машинна част :
- ремонт и изграждане на котли ;
- ремонт и направа на тръбопроводи- високо и ниско налягане ;
- ремонт и изграждане на електрофилтри ;
- производство и монтаж на стоманени конструкции ;
- производство и монтаж ма стоманорешетъчни конструкции и мачти.

Електро част :
- изграждане на електропроводи 20/ 110/ 220/ 400 kV. ;
- изграждане на подстанции ;
- изграждане на кабелни линии до 440kV;
- монтаж на силови трансформатори ;
- ремонт и изграждане на шинопроводи ;
- пълен инженеринг на съоръжения свързани с дистрибуцията и транзиране на електроенергия от ветроенергийни паркове и фотоволтаични инсталации.

Строителство :
- строителство на промишлени сгради ;
- изграждане на сложни фундаменти ;
- изграждане на пътища ;
- изграждане на подпорни диги и стени ;
- производство на араматурни заготовки и стоманени закладни части.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Ремонтно - производствената база на фирмата, която се намира на територията на град Гълъбово разполага с 2 500 м2 закрити помещения и 15 000 м2 открити площи.
l. Механичен цех - в него има следните участаци :
- разкрояване
- щанцоване
- огъване
- заваряване
- шлосери
ll. Арамтурен цех - той разполага с :
- машини за изправяне на арматура ;
- машини за рязане на арматура ;
- машини за огъване на арматура ;
- машина за връзване на арматура ;
lll. Електро цех - оборудван с всички необходими машини и съоръжения
lV. Автопарк - Базата за механизация (Автопарк) има на разположение закрита площ 520 м2 и открита 2500 м2.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин Живко Русев Желев.

 
Четвъртък, 19 Юни 2014г. 11:18ч.

БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД

БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД

Адрес: гр. Бургас, ул. Шейново 60

Тел.: 056/814 590;

E-mail: bildingzah@bs.spnet.net

ЗА НАС

БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД е със седалище и адрес на управление град Бургас. Фирмата е регистрирана през 2008 година с правна форма - еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива компанията е производство и търговия на млечни продукти за страната и чужбина. Другата дейност на БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД е насочена в строителния бранш.
Млекопреработвателното предприятие на БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД е разположено в екологично чист район, което от своя страна гарантира за отличните вкусови качества на продукцията.

ПРОДУКТИ

Млечните продукти "Руен" произведени от БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД са следните :
- Сладолед ;
- Саламурено сирене ;
- Айран ;
- Кисело мляко
- Прясно мляко и други.
В строителната си дейност БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД се занимава основно с :
- Ниско и високо строителство.
- Производство и търговия с инертни материали и строителни разтвори.
И в двете си сфери на дейност, фирмата извършва предлаганите услугите с високо ниво на качество, което я прави търсен и предпочитан бизнес партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин АЛИ МУСТАФОВ ХАМЗОВ.

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД

Адрес: гр. Видин, ул. Широка No 18

Тел.: 094/601 078;

E-mail:office@vik-vidin.com

Web site: www.vik-vidin.com

ЗА НАС

“Водоснабдяване и канализация” Видин ЕООД е компания, която се намира на територията на град Видин, регистрирана е като еднолично дружество с ограничена отговорност и е със 100% държавно участие. Предмет на дейност на фирмата е насочен в сферата на водоснабдяване, канализация и инженерингови услуги.
Предприятието е основано през далечната 1959 година с екип от 12 души и директор Съло Даков. Целта на дружеството е да извършва поддръжка на водопроводната мрежа в град Видин. Самото начало на водоснабдяването на града е положено през 1938 година от кмета на града д-р Бърни Бончев, с изграждането на водопровод с австрийски чугунени тръби от два шахтови кладенеца при ПС”Кос”.
Днес високата квалификация на персонала, богатия опит и неговата отговорност при изпълнение на задълженията са основна гаранция за изпълнение на мисията на фирмата – непрекъснато подаване на вода до абонатите с необходимото налягане и качество, отговарящо на БДС. Фирмата се грижи за поддръжката на 1680 км. водопроводна и 68 км. канализационна мрежа. В активите на дружеството има 68 водоснабдителни помпени станции и 3 канализационни, 111 водоизточници и 147 резервоара. От 128 водоснабдени населени места, 3-5 са на сезонен режим в зависимост от дебитите на водоизточниците.
Освен отстраняването на авариите по водопроводната и канализационна мрежа, дружеството извършва проверка, ремонт, продажба и монтаж на водомери, инженерингови услуги, ремонт на инсталации в сградите на абонатите, отпушване на канализационни отклонения. Извършва се още и химически анализ на водоизточниците, а микробиологичният контрол в възложен на лабораторията на ХЕИ.
Към днешна дата управител на ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД е инж. Георги Владимиров Владов.

УСЛУГИ

- Промяна на име
- Откриване/закриване на партида
- Узаконяване на водомер
- Изходни данни за проектиране
- Съгласуване на скици и проекти Формат А4
- Съгласуване на скици и проекти Формат А3
- Съгласуване на скици и проекти Формат А2
- Съгласуване на скици и проекти Формат А1
- Становище за въвеждане на обект в експлоатация
- Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта
- Услуга с каналочистачна ИФА
- Услуга с каналочистачна ЗИЛ
- Каналочистачна отпушване
- Спиране/пускане вода ФИРМИ
- Спиране/пускане вода население
- Спиране/пускане вода нас. от откл. без възстановяване
- Спиране/пускане вода нас. от откл. с възстановяване
- Демонтаж и монтаж на водомер
- Демонтаж, монтаж и проверка на водомер

КОНТАКТИ

Адрес на дружеството: гр.Видин, ул.”Широка” №18
094 601 078 - централа
094 601 023 – за аварии
094 988 066 - информация
office@vik-vidin.com

 
Сряда, 18 Юни 2014г. 11:05ч.

ТРАНССТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД

ТРАНССТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД

Адрес: гр. Плевен, ул."Цар Борис ІІІ" No 14

E-mail:transstroi_pleven@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата ТРАНССТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД е със седалище и адрес на управление град Плевен. Регистрирана е като еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната дейност на фирмата е да извършва:
- строително и ремонтни услуги на сгради ;
- транспортни услуги с тежкотоварни автомобили - 12 и повече тона ;
- услуги със строителна механизация ;
- зимно пътно поддържане със специализирана техника ;
Техниката и базата, която ТРАНССТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД използва е наета дългосрочно, като базата се намира в град Тръстеник. Компанията работи с подизпълнители и разполага с квалифициран ръководен инженерно-технически персонал, извършващ услугите с високо ниво на качество, в кратки срокове и на достъпни цени.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е госпожа Марияна Димитрова Илиева.

 
Вторник, 17 Юни 2014г. 13:09ч.

ЕРА 5 ЕООД - село Кликач

ЕРА 5 ЕООД - село Кликач

Адрес: с. Кликач, Община Карнобат

E-mail: era5@mail.bg

ЗА НАС

ЕРА 5 ЕООД е фирма, която е разположена на територията на село Кликач, Община Карнобат, Област Бургас. Компанията е регистрирана през 2008 година като -еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива ЕРА 5 ЕООД е строителство. За качественото изпълнение на строителните си дейности, фирмата разполага със специализиран екип от майстори в бранша. Освен това, компанията има на разположение и всички необходими, съвременни машини и съоръжения.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е господин МУСТАФА МУРАДОВ ХАЛИЛОВ.

 

 
Понеделник, 16 Юни 2014г. 15:56ч.

СИЛЕКС 2001 ЕООД

СИЛЕКС 2001 ЕООД

Адрес: гр. Ямбол, ул. Tърговска 132

Тел.: 046/910 842;

E-mail:info@silex2001.com

Web site: www.silex2001.com

ЗА НАС

Фирма “Силекс 2001” ЕООД е със седалище и адрес на управление град Ямбол. Компанията е създадена през 2002 година. За 12-те си години на работа марката “Силекс” се утвърди на българския пазар като една от лидерите фирми в проектирането и изработване на разнообразни решения за екстериора и интериора на курортни комплекси, хотели, заведения, градини и частни домове. Основната дейност на компанията е– от озеленяването на градината, през стъпалата и арката, и така до всеки орнамент в басейна или двора, за да се получи най-естетическата комбинация за всяка сграда.
Гаранцията за добрата ни работа е качественото изпълнение на поръчките, в кратки срокове и множеството доволните клиенти. Резултатите от нашата дейност можете да видите в някои от завършените ни обекти:
- Курортно селище “Оазис” – Лозенец;
- Казино “Принсес” – София;
- Комплекс “Коста дел Кроко” – Царево – в процес на работа;
- Хотел “Орфей” – Слънчев бряг;
- “Кълвача газ”
- Комплекс “Царско село” – София;
- Хотел “Китен бийч” - Китен;
- Хотел “Свети Стефан” – Приморско;
Както и в много други обществени и частни сгради в цялата страна.
Наши партньори са утвърдени фирми в строителния бранш като :
Строителна фирма “Диана комерс”, Строителна фирма “Планекс”, Строителна фирма “Мей Инжинеринг”, Магазини “Спектър”, “Вюрт”и др.
За оригиналния дизайн и перфектното проектиране, съобразено с вашите изисквания и представи, разчитаме на доказали се български архитекти и консултантски фирми:
- Ландшафтно архитектурно бюро “Кио Узунов” – София;
- Архитектурно бюро “Семерджиев” – София;
- Архитектурно бюро “А3” – София;
В “Силекс 2001” работят единствено и само професионалисти - дипломирани дизайнери и скулптори, които ще ви предложат най-компетентното решение и ще се съобразят с всички ваши претенции и естетически представи, за да останете максимално доволни.
Цените на нашите артикули и изработката им , са напълно достъпни, но и същевременно съобразени с отлично качество, на което всеки един човек държи. Последователно следваме политика на прецизно изпълнение и лоялни взаимоотношения с нашите клиенти.

БАЗА

Съвременното оборудване и квалифицирани специалисти - това е формулата, която нашата фирма следва.
Работим с добрите специалисти и технолози в дизайна и обзавеждането. В производствената си база в гр. Ямбол разполагаме с помещения и машинно оборудване, което спомага за изпълнението в кратки срокове на поетите поръчки в обещания срок, независимо от сезона и атмосферните условия.

ПРОДУКТИ

Фирма “Силекс 2001” осъществява пълния цикъл – от проектиране и арт-дизайн, до производството и поставянето на:
- Колони ;
- Огради ;
- Стъпала ;
- Фризове ;
- Беседки ;
- Стюбели ;
- Балюстради ;
- Басейни и джакузи ;
- Барбекю и камини ;
- Многообразие от фигури и торсове за естетическо оформяне на открити и закрити пространства ;
- Чешми ;
- Шадравани и водни ефекти ;
- Изкуствени скали ;
- Капли и вази ;
- Декоративни плочи ;
- Маси и пейки ;
- Делви ;
- Градински лампи и аплици ;
- Стъклопластика ;
В нашето производство използваме успешно полимер-бетонови материали от последно поколение, които имат дълъг живот, здравина и плътност, достатъчни да устоят на всички неблагоприятни атмосферни влияния и конкуриращи устойчивостта дори на камъка.
Проектирането и изработването на нашите артикули винаги е съобразено с най-съвременните архитектурни решения и мнението на новаторско мислещи дизайнери, така че вашият хотел, вила или басейн да не прилича на никой друг, а вие да се чувствате като собственик на уникална придобивка.

КОНТАКТИ

Управител: Иво Тодоров
Адрес: град Ямбол, п.к. 8600
Улица “Клокотница” 99
Тел: Факс: 046 / 910 842
GSM: 0895 533 110
GSM: 0895 533 101
e-mail: info@silex2001.com
e-mail: silex2001@abv.bg

 
Понеделник, 16 Юни 2014г. 15:46ч.

КОЛЕВ И КОЛЕВИ 9 ООД

КОЛЕВ И КОЛЕВИ 9 ООД

Адрес: гр. Тутракан, ул. Димитър Благоев No 104

E-mail:kolevikolevi9@abv.bg

ЗА НАС

КОЛЕВ И КОЛЕВИ 9 ООД е дружество, което е регистрирано през 2012 година със седалище и адрес на управление град Тутракан, Област Силистра. Фирмата развива своята основна икономическа дейност в сферата на строително-монтажните дейности.
В КОЛЕВ И КОЛЕВИ 9 ООД работят състав от професионалисти с квалификация в областта на строителството. Тяхната основна задача е да извършват всяка една дейност с високо ниво на качество и коректност. От своя страна този факт прави фирмата с утвърдена позиция на пазара, като надежден бизнес партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин ИЛИАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ.

 
Понеделник, 16 Юни 2014г. 15:39ч.

БЕКОД СТРОЙ ЕООД

БЕКОД СТРОЙ ЕООД

Адрес: гр. Добринище, ул. „Александър Стамболийски” No 9, вх. А

E-mail:kiril.simid4iew@abv.bg

ЗА НАС

"Бекод строй" ЕООД води своята икономическа история от 2011 година. Компанията е регистрирана като- еднолично дружество с ограничена отговорност. Основен предмет на дейност БЕКОД СТРОЙ ЕООД е строителството. По - конкретно изказано фирмата се занимава със строително - ремонтни и строително - монтажни работи. Фирмата извършва своите услуги на територията на град Добринище и област Благоевград.
БЕКОД СТРОЙ ЕООД има на разположение екип от професионалисти, с нужният опит в сферата на строителството, също така разполага с всички необходими съоръжения за качественото извършване на предлаганите услуги.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е господин Кирил Атанасов Симидчиев.

 
Понеделник, 16 Юни 2014г. 15:27ч.

ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: гр. Бургас, пл. Царица Йоана 11-13, ет. 4

Тел.: 056/843 394;  056/843 395;  056/874 555;

Факс:056/842 987;

E-mail:elena.simeonova@hoyer-group.com

Web site: www.hoyer-group.com

ЗА НАС

Фирмата Хойер България ЕООД е разположена на територията на град Бургас. Хойер е компания, основана през 1946 година в Хамбург. Компанията е насочила своето развитие с основна дейност в областта на транспорта, спедицията и логистиката. Или по обстойно казано фирмата се занимава с транспорт и логистика на течни и насипни продукти, различни химикали, хранителни продукти, втечнени газове, минерални масла и петролни продукти.
Към днешна дата Хойер Груп с голяма гордост може да каже, че е най - големият оператор на контейнери - цистерни и автоцистерни в Европа и вторият по големина в световен мащаб.
Групата Хойер е освен превозвач и оператор на контейнери - цистерни и е един от големите оператори на инсталации за измиване на цистерни.
През 1999 година е основано търговско представителство в град Бургас, а през 2001 година се създава и дъщерното дружество Хойер България ЕООД. Компанията стартира и изграждането на инфраструктура, както и на собствен автомобилен парк в страната.
Управлението на фирмата и оперативните отдели се намират град Бургас, а инфраструктурата е разположена в град Разград.
Благодарение на навлизането си в Югоизточна Европа в края на 90-те години на миналия век – първоначално в Турция, а след това и в Словения, Румъния, Гърция и България, професионалистите от Хойер осъзнават, че на Балканите пазарният потенциал за транспорт и логистика на течни хранителни продукти е изключитeлно висок.
Това е една от главните причините след като дейността се преструктуира на групата по подразделения през 2004 година Хойер България да се обособи като едно от най - важните звена на бизнес подразделението Hoyer Foodlog в Югоизточна Европа.
Българското подразделение на компанията спечелва сериозен дял от пазара за превоз на течни хранителни продукти, а Хойер Фудлог се превръща в най-големия превозвач на бира в Югоизточна Европа.
Списъкът от продукти, в транспортирането на които компанията е експерт,включва :
- глюкозни и фруктозни сиропи ;
- течни подсладители ;
- нишесте ;
- вино ;
- мляко ;
- растителни масла ;
- захар ;
- шоколад ;
Релациите, които Хойер България обслужва, покриват всички държави от Югоизточна Европа и Турция - страните от бивша Югославия, Румъния, Гърция, а също и в Централна Европа - Чехия, Словакия и Унгария.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е господин ЛЪЧЕЗАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ.
Едноличен собственик на капитала е ХОЙЕР ГмбХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ ФАХСПЕДИЦИОН;, Чуждестранно юридическо лице.