Галина Николаева

Галина Николаева

Понеделник, 30 Юни 2014г. 08:19ч.

КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД

КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. Стара планина No 9

E-mail:cemparkstroy@abv.bg

ЗА НАС

КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД е фирма, която се намира на територията на град Русе. Води своята икономическа история от 2008 година като еднолично дружество с ограничена отговорност. Предмета на дейност на КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД е насочен в следното направление - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, както и строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
До сега фирмата не извършвала СМ, но през текущата година, извършваме СМР в различни региони на страната, като подизпълнители.
Компанията се занимава още с : проектиране, авторски и технически надзор в строителството, инвеститорски контрол, почистване на нефтени резервоари от нефтени субпродукти и търговия с тях.
КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД извършва дейностите си коректно, компетентно, с високо качество и на достъпни цени. На разположение на фирмата е екип от професионалисти в бранша с богат опит. Това са само част от предимствата на компанията, които я правят утвърден и предпочитан бизнес партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Към момента управител на компанията е господин КЯМИЛ ИЛХАН КЯМИЛ.

 

Петък, 27 Юни 2014г. 15:52ч.

ЕФИР ООД

ЕФИР ООД

Адрес: гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 29, вх. Г, ет. 1, ап. 42

Tел.:036/161 502;  036/161 182;

E-mail:ferad_seid@abv.bg

ЗА НАС

Ефир ООД е фирма, която се намира на територията на град Кърджали. Основана е през 2004 година, като дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност на компанията е насочена в сферата на - Строителство на жилищни и нежилищни сгради. ЕФИР ООД извършва строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

ДЕЙНОСТИ

- Дружеството ЕФИР ООД е изградило шест кооперации в абсолютно завършен вид и са извършени СМР на Районен съд град Кърджали, както и на Ученически общежития и столове ЕАД в село Равда, община Несебър.
- Съгласно договор с Обреден дом град Кърджали, фирмата е построила зала "Последно сбогом" в Гробищен парк гр.Кърджали.
- Ефир ООД участва и в изграждането на голф игрище в Долна баня Софийска област,съгласно договор с Ибър Дивелопмънт ЕАД.
- Фирмата е изградила напълно две вили. В процес на изграждане са и още две вили.
До момента фирмата ЕФИР ООД е работила на територията на градовете Несебър, Кърджали и Долна баня.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител:
ФЕРАД ИСМАИЛ СЕИД
Съдружници :
ФЕРАД ИСМАИЛ СЕИД
РАЙМЕ РАИФ СЕИД

 

Петък, 27 Юни 2014г. 15:23ч.

ЕЛ ТЕЛ 2005 ООД

ЕЛ ТЕЛ 2005 ООД

Адрес: гр. София, ж.к. Надежда, ул. Митр.Авксентий Велешки 57 

Tел.: 02/931 06 42 ; 02/931 95 31;

E-mail:el_tel@abv.bg 

Web site: www.eltel2005.ovo.bg

ЗА НАС

Фирма „ЕЛ-ТЕЛ-2005” ООД е основана през 2003 година, със седалище град София. Основен предмет на дейност на дружеството е – строителство на жилищни, обществени и производствени сгради, с ремонтно възстановителни работи и реконструкции.
През годините си на работа, фирмата „ЕЛ-ТЕЛ-2005” налага своето място и позиция с високо качество, конкурентна цена на работа и спазване на уговорените срокове.
На нашите инвеститори и клиенти предлагаме само и единствено прецизно изпълнение съгласно българските и европейски норми, стриктно спазване на договорените ни задължения.
Цялостното изпълнение на обектите ни, извършваме благодарение на професионално и висококвалифициран инженерно – технически персонал и специализирани строителни кадри.
Фирмата има на свое разположение оптималния ресурс от техническо оборудване, съоръжения, транспортни средства и инструментариум, позволяващи да се осъществи пълен затворен цикъл на строителния процес за изпълнението на поставените от нашите клиенти изисквания .

ДЕЙНОСТИ

„ЕЛ-ТЕЛ-2005” ООД е специализирана в строително-монтажни дейности като:
- Изграждане на груб строеж ;
- Демонтажни работи ;
- Зидаро – мазачески работи ;
- Сухо строителство ;
- АС, ВиК, ОВ ;
- Изграждане и монтаж на ел. инсталации (външни и вътрешни) ;
- Довършителни работи ;
- Изграждане на външни връзки – Ел., Вик ;
Фирма „ЕЛ-ТЕЛ- 2005” ООД е сертифицирана в Камарата на строителите по следните групи:
- 1-ва група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
- Строежи от втора до пета категория

ПОЛИТИКА

За осъществяване на водената от ръководството на фирмата политика на управление, усилията на целия състав са насочени в следните направления:
- Утвърждаване на фирма „ЕЛ-ТЕЛ-2005” ООД като конкурентен изпълнител на строително монтажни работи, довършителни и ремонтни услуги в съответствие с действащите български и европейски норми;
- Поддържане на високо ниво на качеството на строително монтажните и електро инсталационни дейности;
- Ефективно използване на човешките и финансови ресурси, наличните технически средства и материали;
- Ефективно управление на дейностите, свързани с намаляване рисковете за здравето и безопасността на персонала, съгласно действащите нормативни документи.
ЕЛ ТЕЛ 2005 ООД има множество успешно изпълнени обекти, както и редица доволни клиенти. Очакваме Ви !

 

УПРАВЛЕНИЕ

Фирмата е частна собственост и се управлява и представлява от Мая Спасова и Спас Спасов.

 

Петък, 27 Юни 2014г. 14:40ч.

МИСИ 97 ЕООД

МИСИ 97 ЕООД

Адрес: гр. София, ул.Околовръстен път No 27, Бизнес Център "Земята и Хората"

Tел.: 02/95 82 457;

E-mail:info@misi97.com

Web site: www.misi97.com

ЗА НАС

МИСИ 97 ЕООД е фирма, която се намира на територията на град София. Вече повече от 15 години е на пазара и извършва дейностите си в сферата на електроизграждането. През годините на съществуването си е успяла да се докаже като коректен, търсен и предпочитан партньор.
Фирмата се занимава с комплексно проучване, проектиране, строителство и ремонт на електрически уредби, въздушни и кабелни линии. Монтаж и узаконяване на ел. табла и инсталации. Направа на изкоп и полагане на кабели. Извършване на ремонтни и възстановителни работи по тротоарни и пътни настилки. Изграждане на трафопостове, улично и алейно осветление. Въвеждане в експлоатация на производствени, административи и жилищни сгради по ел. част.
Специализираният екип на компанията изработва и изпълнява висококачествени проекти в областта на строителството, електроинсталациите и осветлението. Освен това екипът ни оказва на клиентите техническа консултация, оптимизира техните концепции и им предоставя, енергийно и инвестиционно, ефективни решения.
С гордост можем да кажем, че сме изградили множество обекти свързани с цялостно електро изпълнение и въвеждане в експолоатация на ново жилищно и промишлено строителство.
Дружеството разполага със собствена производствена база и машинен парк. Парка съдържа - техника за извършване на на земни работи - изкоп, насип и трамбоване; транспортни средства; апаратура и оборудване за електромонтажни работи.
Електротехниците ни са професионално квалифицирани и специализирани в бранша. За възложените обекти МИСИ 97 ЕООД разполага с нужните работни бригади, което дава възможността, обектите да се изпълняват с високо качество и в кратки срокове.
Компанията има внедрена система за управление на контрола на качеството EN ISO 9001:2008.

УСЛУГИ

- Проектиране
- Електроизграждане до 110 кV
- Изграждане на трафопостове
- Изграждане на улично осветление
- Изграждане на оптични трасета
- Въвеждане в експлоатация на производствени, административни и жилищни сгради по ел. част
- Ремонт на електрически уреди, въздушни и кабелни линии
- Екстериорно осветление
- Монтаж и узаконяване на електро табла и инсталации

 

Петък, 27 Юни 2014г. 12:38ч.

ИНФОМЕД ЕООД

ИНФОМЕД ЕООД

Адрес: гр. София,  бул. "Акад. Иван Гешов" 2Е, Бизнес Център "Сердика", сграда 1, ет. 3

Tел.: 02/489 17 00;

Факс:02/491 88 18;

E-mail:office@infomed.bg

Web site: www.infomed.bg

ЗА НАС

Инфомед ЕООД е основана през 1995 година като българска частна компания, със седалище град София. Основната икономическа дейност на дружеството е търговия с медицинска апаратура и консумативи. Фирмата разполага и със сервиз на медицинска техника. Компанията Инфомед изгражда доверие у своите клиентите като предлага продукти на пазара с утвърдени и познати марки като OLYMPUS, ALOKA, KIMBERLY-CLARK, MERETE. Дружеството разполага със собствен автопарк, който улеснява клиентите, позволявайки им максимална мобилност и географско покритие на територията на страната. За тази цел фирмата е изградила мрежа с търговски представители, базирани в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора. Инфомед разполага и със сервиз, в който специалистите са преминали обучение от фирмите производители, което гарантира за тяхната компетентност.
Инфомед се старае да поддържа продължителни отношения с клиентите си като им предоставя оптимални решения по отношение на качество, стандарт на технологиите и цена. Клиентите и доставчиците виждат в лицето на Инфомед винаги коректен, лоялен, утвърден и надежден партньор.
Инфомед ЕООД има сертификат за контрол на качеството по ISO 9001:2008.

ПРОДУКТИ

Ехографи
Aloka
- ProSound 6
- ProSound Alpha 6
- ProSound Alpha 7
- ProSound Alpha 10
- ProSound F75
- ProSound F37
- ProSound 2
Hitachi
- HI VSION Ascendus
- HI VISION Preirus
- Hi VISION Avius
- HI VISION Noblus
Спец. приложения
- EUS
- CEUS
- ProSound Lab

Консумативи
Ортопедични импланти
- Бедро
- PeriPlate система
- BioBall система
- Osteobridgе Diaphysis
- Ацетабуларни капсули
- Биполярни глави за ТБС
- Глави за ТБС
- Стъбла за ТБС
- Коляно
- OsteoBridge
- Рамо
- Softak
- Garnavos Humeral Nail™
Стъпало
- Toe Mobile
- Hallux valgus
- ProToe™ EndoSorb®
- Винтове
Ортопедични консумативи
- Merope SoftOrthopaedics
- Kimberly Clark
- Ентерално хранене
- PEG
- MIC key
- G-tubes
- Операционна зала
- Покривни SMS
- Интезивни отделения
- Merete калъф

Микроскопи
- Модел CX21
- Серия CX2
- Серия BX3
- Флуоресцентни микроскопи
- Софтуер за анализ
- Стерео микроскопи
- Инвертни микроскопи
- Конфокални микроскопи
- Дигитални виртуални с-ми

Хирургични
Хирургична ендоскопия
- Урология
- Обща хирургия
- Гинекология
- УНГ
- Анестезиология
Терапия
- Eлектрохирургия
- UES 40 SurgMaster
- PlasmaKintetic
- Ултразвукова хирургия

Медицински ендоскопи
Мед. видеоендоскопи
- Видеогастроскопи
- Видеоколоноскопи
- Видеодуоденоскопи
- Видеобронхоскопи
Мед.фиброендоскопи
- Фиброгастроскопи
- Фиброколоноскопи
- Фибродуоденоскопи
- Фибробронхоскопи
* Ултразвукова ендоскопия
* Капсулна ендоскопия
* Автоматична дезинфекция

ЕТ инструменти

СЕРВИЗ

Най - важното за Инфомед е да предложи качественото сервизно обслужване и поддръжката на предлаганата апаратура.
Фирмата разполага със съвременна и качествена сервизна база, персонален служебен автомобилен парк и поддържа непрекъсната наличност от оригинални резервни части.
Веднъж годишно качеството на работа на сервиза на Инфомед се подлага на проверка и оторизация от централата на Olympus в гр. Хамбург, Германия. Тези проверки целят абсолютното спазване на стандартите на Olympus за Европа!
Сервизните специалисти от Инфомед посещават периодично специализирани курсове в европейските централи на фирмите ALOKA, OLYMPUS, MITSUBISHI ELECTRIC и са сертифицирани от тях.
Безспорна сигурност и улеснение за нашите клиенти са предлаганите договори за извънгаранционно сервизно обслужване и предоставянето на оборотни апарати с оглед продължаване диагностиката в здравното заведение за времетраенето на ремонта.

НОВ ТИП АБОНАМЕНТНИ СЕРВИЗНИ ДОГОВОРИ (АСД) НА ИНФОМЕД ЕООД
Във връзка със стремежа си да подобрява работата с клиентите съобразно новите условия и изисквания на пазара, фирма Инфомед предлага нови форми на сервизни договори, целящи свеждането до минимум неудобствата за потребителя. Предлагат се три типа договори за сервизно обслужване:
1 годишна профилактика;
Покрива разходите за труд при ремонт в България;
Вложените в ремонти резервни части се заплащат допълнително;
Разходите за основни ремонти в чужбина се заплащат допълнително;
Регламентирани време за реакция и продължителност на ремонта;
Обслужване с приоритет пред клиники без АСД;
По възможност предоставяне на апарат под наем на база календарен ден за времето на ремонта.
2 годишни профилактики;
Покрива всички разходи за труд и резервни части при ремонт в България;
Разходите за основни ремонти в чужбина се заплащат допълнително;
Регламентирани време за реакция и продължителност на ремонта;
Опростена административна процедура по организация на ремонта;
Обслужване с приоритет пред сключилите „Ограничен” АСД и клиники без АСД;
По възможност предоставяне на апарат под наем на база календарен ден за времето на ремонта.
3 годишни профилактики;
Покрива всички разходи за труд и резервни части за ремонти в България;
Покрива всички разходи за един основен ремонт на всеки от апаратите включени в договора в сервизния център на Олимпус за Европа- важи само за апаратура не по-стара от 2 години;
Регламентирани време за реакция и продължителност на ремонта;
Максимално опростена административна процедура по организация на ремонта;
Обслужване с приоритет пред останалите видове АСД и клиники без АСД;
Предоставяне на апарат под наем на база календарен ден за времето на ремонта

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБОРОТЕН АПАРАТ ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТ
За да гарантира непрекъснатост в работата на своите клиенти Инфомед предлага услугата “предоставяне на оборотен апарат” за времето на ремонтите. Клиентът може да ползва услугата, независимо дали апаратурата е в гаранция и дали има сключен сервизен договор. И тук се предлагат две схеми за даване на оборотен апарат:
В случай на интерес, моля обърнете се към нашите сервизни инженери за повече подробности и за оферта. Възможни са количествени отстъпки. Възползвайте се и от офертите за надграждане или замяна на ригидни ендоскопи на OLYMPUS!

 

Петък, 27 Юни 2014г. 12:23ч.

ГОЛДЕН ХЕНДС НИКОЛОВИ И СИЕ СД

ГОЛДЕН ХЕНДС НИКОЛОВИ И СИЕ СД

Адрес: гр. Лом, ул. "Славянска" 44

Моб.тел.: 0888/625 225;  0876/625 225;

E-mail: golden_hands@abv.bg

ЗА НАС

ГОЛДЕН ХЕНДС НИКОЛОВИ И СИЕ СД е със седалище и адрес на управление град Лом, област Монтана. Фирмата води своята икономическа история от 1991 година с основна дейност:

- В и К
- производство на бетони и бетонови разтвори
- съобщителни мрежи
- мрежи високо и средно напрежение

Основен отарсъл, в който развива дейността си ГОЛДЕН ХЕНДС НИКОЛОВИ И СИЕ СД е - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Компанията предлага висококачествени услуги на атрактивни цени. Поръчките се изпълняват в кратки срокове.

ДЕЙНОСТИ

ГОЛДЕН ХЕНДС НИКОЛОВИ И СИЕ СД се занимава със следните дейности :
- Сондиране и пробиване
- Строителство на жилищни и нежилищни сгради
- Строителство на подземни и наземни релсови пътища
- Строителство на мостове и тунели
- Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
- Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
- Покривни работи
- Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
- Строителство на хидротехнически съоръжения
- Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
- Изграждане на електрически инсталации
- Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
- Изграждане на други инсталации
- Дейности в областта на технически системи за сигурност
- Полагане на мазилки
- Монтаж на дограма и дърводелски работи
- Полагане на облицовки и настилки
- Боядисване и стъклопоставяне
- Други довършителни строителни дейности
Компанията ГОЛДЕН ХЕНДС НИКОЛОВИ И СИЕ СД извършва изграждане, ремонт и поддръжка на СПО. Жилищно изграждане и ремонт на сгради, изработка и монтаж на отоплителни и вентилационни инсталации, В и К съоръжения, производство на всички видове детайли и съоръжения за строителство, бояджийски и вътрешно довършителни услуги, транспортни и товароподемни услуги, изкопни работи, монтаж на електросъоръжения,производство на всички видове бетони, цименто-пясъчни и варо-пясъчни разтвори.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Производствената база на фирма ГОЛДЕН ХЕНДС НИКОЛОВИ И СИЕ СД се намира в град Лом, ул. Садовска 3.
- притежават бетонов възел;
- производство на бетонови елементи;
- строителна механизация;
- аварийно спасителна дейност;

УПРАВЛЕНИЕ

Лица, на които е възложено управлението :
ВАСИЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ
ДАНИЕЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ
Представител :
ДАНИЕЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ

 

Петък, 27 Юни 2014г. 12:01ч.

МИКРОАК ЕООД

МИКРОАК ЕООД

Адрес: гр. Ботевград, Индустриална зона "Юг-Чеканица", ул."Оборище" №2

Tел.: 072/366 250;  072/366 259;

E-mail: mikroak@mikroak.com

Web site: www.mikroak.com

ЗА НАС

МИКРОАК ЕООД е фирма, която се намира на територията на град Ботевград, област София. Основана е през 1992 година, с основна икономическа дейност : производство и търговия на конектори, приложими в телевизионната и аудио техника, изчислителната и автомобилната техника, както и на специална инструментална и технологична екипировка, полуфабрикати и други изделия. До края на 1997 година фирмата "АКСАН КАЛЪП САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ"АД става едноличен собственик на акциите на МИКРОАК ЕООД.
Компанията притежава изключителна гъвкавост по време на всички етапи от проектирането и производството на продуктите, с цел оптималното задоволяване на нарастващите изисквания на клиентите. В съчетание с гъвкавостта притежаваме и изключително бързи реакции по време на извършваните дейности и крайните ни продукти са с високо ниво на качество и са на напълно достъпни цени.
Към този момент компанията разполага със 3000 кв.м. собствени затворени помещения . Базата се намира на територията на град Ботевград, който е на 40 км от София, столицата на България. МИКРОАК ЕООД е сертифицирана от 2001 ISO 9001, а през ноември 2009 година, достига стандарта на качество на ISO / TS 16949:2009.
Разполагаме и с екип от специалисти в бранша, както и с необходимите машини и съоръжения, което е една сериозна предпоставка за висококачествена продукция.

ПРОДУКТИ

- Wire to Board Connectors


 

- Pin Connectors- Board to Board Connectors- Cable Holders- Wire Harnesses


- Scart Sockets

 


- Speaker Receptacles- Fuse Holders- Cases

 


- Terminals


- Metal Parts
- LCD (TFT) Metal Frames with Hinges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ

Управители са :
ХРИСТО ИВАНОВ НАЧЕВ
АБДУЛЛАХ ОЗДЖАН ОРБЕЙИ
ОСМАН АК
ДЖОШКУН БАЙЛАН
Едноличен собственик на капитала :
"АКСАН КАЛЪП САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ"АД

 

Петък, 27 Юни 2014г. 11:14ч.

ИЗОЛИТ ЕООД

ИЗОЛИТ ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ул. Серес No 4А

Tел.: 038/664 542;

E-mail: izolitbg@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата ИЗОЛИТ ЕООД е основана през 2005 година със седалище и адрес на управление град Хасково. Компанията е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност на ИЗОЛИТ ЕООД е насочена в сферата на:
- Вътрешни топлоизолации ;
- Външни топлоизолации ;
- Окачени тавани ;
- Гипсокартон ;
- Сайдинг ;
ИЗОЛИТ ЕООД разполага със всички необходими материали и съоръжения за извършването на посочените дейности. Освен това дружеството, разполага и с професионално квалифицирани специалисти в областта на строителството, които извършват поставените им задачи с голяма всеотдайност, високо качество и в кратки срокове. Всичко това, можете да си позволите на напълно достъпни цени.

УПРАВЛЕНИЕ

Към момента управител на компанията е господин ТОШО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ.

 

Петък, 27 Юни 2014г. 11:07ч.

КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД

КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. Стара планина No 9

E-mail: cemparkstroy@abv.bg

ЗА НАС

КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД е фирма, която се намира на територията на град Русе. Води своята икономическа история от 2008 година като еднолично дружество с ограничена отговорност. Предмета на дейност на КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД е насочен в следното направление - строителство и ремонтни услуги в страната и чужбина.
Компанията се занимава още с : проектиране, авторски и технически надзор в строителството, инвеститорски контрол, почистване на нефтени резервоари от нефтени субпродукти и търговия с тях.
КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД извършва дейностите си коректно, компетентно, с високо качество и на достъпни цени. На разположение на фирмата е екип от професионалисти в бранша с богат опит. Това са само част от предимствата на компанията, които я правят утвърден и предпочитан бизнес партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Към момента управител на компанията е господин КЯМИЛ ИЛХАН КЯМИЛ.

 

Петък, 27 Юни 2014г. 09:27ч.

АТЛАНТИК АД

АТЛАНТИК АД

Адрес: гр. Бургас, ул. Индустриална No 3

Тел.: 056/871 601;

Факс:056/840 692; 

E-mail: atlantic@atlantic-group.org

Web site: www.atlantic-group.org

ЗА НАС

Фирма "Атлантик" АД е основана през 1992 година със седалище и адрес на управление град Бургас. Дружеството има основната цел да предоставя на крайния потребител богата гама от висококачествена замразена риба и рибни продукти. В дейността си компанията винаги се е уповавала на партньорството с лидерите в света риболовни и рибопреработвателни фирми. Благодарение на целенасочената фирмена политика за развитие, все по голяма част от предлаганите на пазара продукти са собствено производство.
Нашата фирмена философия се заключава в няколко принципа. Те са и нашата ценностна система и показват кои всъщност сме ние.
На първо място е безопастноста на продуктите и услугитe. Считаме това за основен и най- важен принцип с цел оптималното задоволяване потребностите на нашите клиенти със здравословна храна. Акцентираме най- вече на дейности, свързани с превантивната безопасност и прилагаме тези стандарти безусловно.
Качеството изисква и дадените характеристиките на продукта и услугите да отговарят на определени стандарти. Прилагайки системата за контрол на качеството ние се стремим да ръководим тези характеристики на продуктите и услугите, които пряко повишават качеството и допринасят за задоволяване предпочитанията на клиентите.
Гъвкавостта е израза на нашия стремеж да задоволим специфичните изисквания и вкусове на крайните потребители. Не спираме да се развиваме и усъвършенстваме, тъй като потребностите на нашите клиенти и партньори не спират да ни предизвикват.
Дълготрайно партньорство – това е нещо, към което се стремим. Нашето партньорство е не само дума, това е начина, по който работим заедно с различни компании. Това изисква уважение, сътрудничество, доверие и взаимна подкрепа.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Търговска дейност :
- Внос
- Износ
- Дистрибуция и вътрешен пазар :
Стремим се да развиваме и поддържаме няколко паралелни направления в дистрибуцията:
- търговия на едро – наши партньори са добре организирани складови бази във всички големи градове на страната с опит в рибната търговия;
- търговия с рибни продукти в потребителски опаковки – наши партньори са големите търговски вериги;
- сезонна търговия по морските курорти – стремим се да задоволим потребностите на основните търговски обекти и заведения за хранене по морските курортни центрове.

Преработка :
- замразяване ;
- пакетиране ;
- филетиране ;
- черноморски рапани ;
- мариноване ;
- опушване ;
От прясна риба:
- охлаждане – сортиране – замрaзяване – пакетиране;
- охлаждане – филетиране – замрaзяване – пакетиране;
- охлаждане – мариноване – пакетиране;
- охлаждане – опушване – пакетиране;
От замразена риба:
- дефростиране – филетиране – замрaзяване – пакетиране;
- дефростиране – мариноване – пакетиране;
- дефростиране – опушване – пакетиране;
- препакетиране в потребителски опаковки без дефростиране.

Аквакултури :
Ферма за Барамунди
Предлаган асортимент :
Ние предлагаме на взискателния клиент следните готови за пазара продукти:
- охладена цяла риба;
- охладено филе;
- замразена цяла и почистена с глава;
- замразено филе в единични опаковки и насипно.
Мидена ферма
Предлаган асортимент:
Произведените в нашата ферма миди предлагаме на пазара в следния вид:
- пресни охладени миди в мрежи по 5 кг.

Хладилно съхранение :
Основен приоритет – непрекъсната отговорност и грижа за стоката на всеки клиент.
Основни характеристики:
- сертифициране – ISO 9001:2000;
- сертифициране – HACCP;
- 13 хладилни зали с общ капацитет 48000 кубични метра;
- Хладилни складове за замразена риба, месо, зеленчуци, сладолед и други замразени храни с контролирана температура до -27 градуса по Целзий;
- Хладилни складове за банани, цитруси и други плодове с контролирана температура до +17 градуса по Целзий.

Спедиция, транспорт и логистика :
Компанията разполага със съвременно ‘ноу-хау’ и квалифициран персонал за да предложи на своите настоящи и потенциални клиенти следните услуги:
- митническо представителство и обработка на документи;
- shipping rates – навла за контейнери, сухопътен и морски транспорт;
- гъвкави транспортни схеми за вътрешен и международен транспорт;
- възможност за контейнеризация / деконтейнеризация на хладилни товари получавани или предназначени за експедиция през пристанище Бургас.

КОНТАКТИ

Адрес: Бургас
България
Е-мейл: atlantic@atlantic-group.org
Телефон: +359 56 871 601
Факс: +359 56 840 692
http://www.atlantic-group.org