Галина Николаева

Галина Николаева

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 16:23ч.

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД

Адрес: гр. Шумен, бул. Симеон Велики No 73, вх. 3, ет. 8, ап. 54

Тел.: 054/992 943;  054/800 741;

E-mail: office@elektrokonsultstroi.com

Web site: www.elektrokonsultstroi.com

ЗА НАС

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД е компания, която се намира на територията на град Шумен. Развива се с основна икономическа дейност в областта на проектиране и изграждане на електрически мрежи и съоръжения.
Компанията строго следва своята политика по качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда. За ефективното провеждане на тази политика, ръководството определя следните основни цели :
* ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД - гр. Шумен да се утвърди и наложи, като водеща организация при изграждане на електрически мрежи и съоръжения чрез участие в изпълнението на престижни обекти ;
- Да поддържа постоянно, високо ниво на качеството на предоставяните услуги при спазване на стандартите за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
* Да развива и подобрява технологичните процеси чрез внедряване на съвременни технологични решения и оборудване за повишаване на качеството.
* Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни ;
- Системно да се провеждат обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.
За реализиране на тези цели и задачи, ръководството на ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД разработи, внедри и поддържа Интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда, съответстваща на международните стандарти по качество ISO 9001:2008, здраве и безопасност при работа OHSAS 18001:2007 и околна среда ISO 14001:2004.

ДЕЙНОСТИ

"Електроконсултстрой" ЕООД е специализирана в извършването на качествена диагностика и изпитване на трансформатори. Методите, използвани за целта позволяват да се прогнозира с голяма точност остатъчния ресурс "живот" на трансформатора. Диагностиката се извършва на два етапа:
- при работещ трансформатор, натоварен с максималния товар и температура;
- при изведен от работа и отсъединен от мрежата трансформатор. По този начин се определя действителното техническо състояние, което е основа за изготвяне и преценка на обем ремонтна работа и необходимостта от модернизация.
"Електроконсултстрой" ЕООД извършва диагностика на трансформаторите по следните показатели:
- пълен химико-физичен анализ на трансформаторното масло; *определяне на видовете и количеството разтворени в маслото газове;
- определяне влагосъдържанието на маслото и твърдата изолация чрез преки лабораторни измервания, както и по метода на десорбцията и изчисления върху модела на трансформатора;
- стандартни и нестандартни електрически измервания на основните характеристики на изолацията;

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ.

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 15:22ч.

КАВАРНА ЕООД

КАВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Каварна, ул. Делфин 7

E-mail: kavarna1956@abv.bg

ЗА НАС

КАВАРНА ЕООД е фирма, която води своята икономическа история от 2010 година, със седалище град град Каварна, област Добрич и данъчен адрес на управление ул. Добротица No 27. Компанията е регистрирана с правна форма - еднолично дружество с ограничена отговорност и основна дейност в областта на :
- производство и търговия с рекламни продукти, експлоатация на магазинна мрежа - вътрешна и външна търговия с промишлени и хранителни стоки, риба и рибни продукти, алкохолни напитки и цигари.
Друга дейност на дружеството е :
- туристическа, туроператорска и агентска дейност, организиране на групови екскурзии в страната и чужбина и експлоатация на заведения.
И в двете си дейности, компанията е утвърдена с качеството си, коректността си и точното изпълнение на услугите.

УПРАВЛЕНИЕ

Управители :
ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕЗОВ
Едноличен собственик на капитала :
ОБЩИНА КАВАРНА

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 15:15ч.

ЖИЛФОНД ЕООД

ЖИЛФОНД ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул. Радомир 1, ет. 1

Тел.: 076/604 856;

E-mail: jilfondeood@abv.bg

ЗА НАС

ЖИЛФОНД ЕООД е регистрирана през 2008 година, със седалище град Перник и данъчен адрес на управление ул. Св. Св. Кирил и Методий No 21. Основната икономическа дейност, в която се специализира фирмата е строително-ремонтни услуги и недвижими имоти. ЖИЛФОНД ЕООД извършва строителство и ремонт на общински, държавни и частни сгради.
Дружеството е добре познато и утвърдено в своя регион, благодарение на квалифицирания си екип, качественото изпълнение на поръчките, спазването на стандартите и уговореното време. Тези предпоставки, правят ЖИЛФОНД ЕООД, предпочитан бизнес партньор за редица доволни клиенти.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ИЛИЯН ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
Едноличен собственик на капитала :
ОБЩИНА ПЕРНИК

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 14:47ч.

БЕСКУ ЕООД

БЕСКУ ЕООД

Адрес: гр. Бяла, ул. Бунар Хисар No 9

Тел.: 0817/72 733;

ЗА НАС

БЕСКУ ЕООД е фирма, която е разположена на територията на град Бяла, област Русе. Основана е през 1989 година, с правна форма на управление - еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност на БЕСКУ ЕООД е насочена в сферата на - ниско строителство и строително-ремонтни услуги. Също така компанията е официален представител на японската фирма ISEKI за България. Доставка на комунална техника, техника за поддържане на стадиони, паркове, голф игрища и малогабаритни селскостопански машини и прикачен инвентар.
БЕСКУ ЕООД е компания със дългогодишен и богат опит в своя бранш, успешно наложена на пазара, като коректен и предпочитан партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
НЕДЕЛЧО ДОНЧЕВ ДЖЕКОВ
Едноличен собственик на капитала :
ОБЩИНА БЯЛА

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 14:17ч.

КУКОВ ЕООД

КУКОВ ЕООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 180, склад 120

Тел.: 032/963 476;

E-mail: etkukov@abv.bg

ЗА НАС

Компанията Куков ЕООД е създадена през 1991 година със седалище и адрес на управление град Пловдив. Повече от 20 години, дружеството се развива с основна икономическа дейност в сферата на търговията. Компанията извършва търговия на едро с перилни, почистващи препарати и козметика. Куков ЕООД е една от първите фирми в този бранш за България, занимаваща се с търговия на перилни и почистващи препарати.
Куков ЕООД е дистрибутор на фирмите - Фикосота Синтез, Мексо, Саво Бохеми, Сарс Груп и други. С дейностите си компанията покрива територията на Централна и Югоизточна България.
За дългите години на своето съществуване фирмата Куков ЕООД, се е утвърдила и наложила, като лидер в своя бранш, благодарение на отличното качество на предлаганите продукти. Дружеството е известен, търсен, предпочитан, лоялен и коректен бизнес партньор.
Очакваме Ви !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ЕМИЛ ВИДОЛОВ КУКОВ.

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 13:34ч.

РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

Адрес: гр. София, ж.к. Изток, ул. "Лъчезар Станчев" No 7, бл. 5Б, ет. 3

Тел.: 02/870 81 24;  02/870 52 00;

E-mail: restavracia@restavracia.com

Web site: www.restavracia.com

ЗА НАС

Дружеството "Реставрация” ЕАД е създадено през 1994 година като наследник на дирекция „Изпълнение” на НИПК. Компанията има възможността успешно да да организира извършването на реставрационните и други строителни работи на територията на цялата страна. Това е така благодарение на своите четири филиала в градовете Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Реставрация ЕАД разполага със собствени производствени бази, дърводелски, ковашки, железарски работилници и специализирана механизация, също и със собствен транспорт и авторемонтна база.
„Реставрация” ЕАД дава работа на над 100 строителни работници, част от които са високо квалифициран инженерно-технически персонал, с дългогодишен и богат опит в опазването на паметниците на културата. Всичко това е създало изключително добър авторитет на дружеството в средите на инвеститорите, финансиращи дейности по опазване паметници на културата в цялата страна, частни организации и др.
Освен обекти-паметници на културата, дружеството изпълнява и строително-монтажни работи по изграждане и реставрация на галерии, детски градини, училища, жилища и административни сгради.
През изминалата година „Реставрация” ЕАД извърши строително-реставрационни работи на редица световни и национални паметници на културата – един от значимите обекти, които завършихме тази години е Обновлението на Църква „Св.40 мъченици” в гр. Велико Търново - гордост за колектива на „Реставрация” ЕАД.
През последните 2 години работим по Консервация и реставрация на обекти в старите столици Плиска и Преслав. В списъка на изпълнените обекти са и обекти по програмата „Красива България” – Народен театър „Иван Вазов”, Централна минерална баня в гр. София, хълм Трапезица в гр. Велико Търново, Балдуинова кула, Свещарска царска гробница в Исперих, Хаджи Илиева къща в с.Арбанаси, Боянска църква.
Благодарение на дългият ни опит, натрупан по дейностите свързани с опазване паметниците на културата, ни позволяват да демонстрираме отлично качество на нашата работа по паметници от различно естество – археологически обекти, средновековни църкви, манастири, възрожденски къщи, което е подкрепено от множеството препоръки, с които разполагаме от инвеститори, с които сме работили.
Отговорност, качество, прецизност – това е „Реставрация” ЕАД днес!
Очакваме Ви !

ОБЕКТИ

Обекти, които са реставрирани от Реставрация ЕАД :
- Плиска
- Преслав
- Мезек
- Народен театър
- "Ив. Вазов", София
- Св. 40 мъченици
- Комплекс "Царевец, Трапезица, Балдуинова кула
- Свещарска царска гробница, Исперих

КОНТАКТИ

"Реставрация" ЕАД
София 1113, жк “Изгрев”, ул. “170”, №26, п. к. 157
тел./факс: + 359 2 870 81 24, + 359 2 870 52 00
e-mail: restavracia@restavracia.com

Иван Токаджиев
Изпълнителен Директор
гр. София 1125
жк. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев", №7
Тел.: +359 2 973 35 65, +359 2 870 81 24
GSM 0886722602, Факс: +359 2 870 52 00
e-mail: itokadjiev@restavracia.com

Цецка Вранчева
Главен счетоводител
гр. София 1125
жк. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев", №7
Тел.: +359 2 973 35 65, +359 2 870 81 24
Факс: +359 2 870 52 00
e-mail: vrancheva@restavracia.com

Донка Желязкова
Търговски пълномощник
за региона на гр.Варна
гр. Варна 9000
ул. "8-ми ноември", № 5
Тел.: +359 52 63 26 26,
Факс: +359 52 63 26 23
e-mail: restavracia@varna.net

Гинка Минчева
Търговски пълномощник
за региона на гр. В. Търново
гр. В. Търново 5000
ул. "Никола Пиколо", № 4
Тел.: +359 62 62 81 37, +359 62 62 81 38
Факс: +359 62 62 05 62
e-mail: restvt@mail.bg

Стефан Михайлов
Търговски пълномощник
за региона на гр. Бургас
гр. Бургас 8000
ул. "Славянска", № 20
Тел.: +359 56 84 18 16
Факс: +359 56 84 31 03
e-mail: dani_restavracia@abv.bg

Румяна Младенова
Търговски пълномощник
за региона на гр. Пловдив
гр. Пловдив 4006
ул. "Владая", № 15
Източна инд. зона
Тел: +359 32 26 58 82,
Факс: +359 32 26 22 96
e-mail: restav.pv@gmail.bg

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 12:45ч.

РИМИСАР ЕООД

РИМИСАР ЕООД

Адрес: гр. Пирдоп, ул. Александър Батенберг 10

E-mail: rimisar@abv.bg

ЗА НАС

РИМИСАР ЕООД е компания, която се намира на територията на град Пирдоп, област София, с данъчен адрес : ж.к. Гео Милев, ул. Венера No 3, ет. 6, ап. 35, град София. Фирмата е регистрирана през 2012 година като еднолично дружество с ограничена отговорност. РИМИСАР ЕООД развива основна икономическа дейност в сферата на строителството. По - конкретно фирмата се занимава със строителство на сгради и съоръжения, също и строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
РИМИСАР ЕООД е динамично развиваща се, млада фирма, с голям потенциал. Разполага със съвременна материална база и екип от специалисти, които извършват дейностите си с голяма прецизност, качество и в уговорените срокове.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин Красимир Жеков Пачев.

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 12:02ч.

ЛЕВЕЛ 5 ЕООД

ЛЕВЕЛ 5 ЕООД

Адрес: гр. Елхово, ул. Ал. Стамболийски No 148

E-mail: joro_9102@abv.bg

ЗА НАС

ЛЕВЕЛ 5 ЕООД е регистрирана със седалище град Елхово, област Ямбол и правна форма на управление - еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност, в която се развива дружеството е строителство :
- строително - монтажни дейности ;
- довършителни дейности в строителството ;
- търговия на строителни материали ;
- внос и продажба на машини за строителството ;
- търговия на стоки за лека промишленост ;
ЛЕВЕЛ 5 ЕООД е динамично развиваща се фирма, която с бързи темпове се налага на пазара, благодарение на коректното си обслужване, от страна на специализирания си екип, високото ниво на качество и достъпните цени на услугите.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ.

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 10:10ч.

РИЛА 1 АД

РИЛА 1 АД

Адрес: гр. Пловдив, кв. Кючук Париж, ул. ”Братя Бъкстон” № 122 /с/у Мед. колеж/

Тел.:032/657 657;

E-mail: rila1@abv.bg

Web site: www.rilamarket.net

ЗА НАС

Компанията РИЛА 1 АД е собственик на Строителен Хипермаркет РИЛА, който е разположен в Южната индустриална зона на Пловдив. Основната икономическа дейност на фирмата е търговия със строителни материали. Благодарение на местоположението си достъпа с автомобил, до магазина от Кукленско шосе и бул. Ал. Стамболийски, които го свързват с Околовръстен път на Пловдив, а от там с автомагистрала Тракия, е доста лесен.
Хипермаркетът има на свое разположение 15 000 кв.м. площ, от които 3000 кв.м. застроена покрита търговска и складова площ. Строителен Хипермаркет РИЛА предлага голямо разнообразие от артикули в секторите строителство, ремонт, всичко за банята, домашни потреби, инструменти, осветителни тела и др.
Компанията разполага и със специализирана изложбена зала, където можете да видите богатият избор на качествени мебели.
В строителен хипермаркет РИЛА, можете да намерите богат асортимент от признати маркови продукти, допълнени с широка гама от висококачествени български марки, като: Капитан Дядо Никола, Боро, Теком, Weber, Маестро, Деворекс, Ондулин, Оргахим, Мегахим, Екон, Филкаб, Рикошет, Идеал Форма, Форма Вита, Видима, Идеал Стандарт, Интер Керамик, Явор, Ексклузив, Мария ММ, Симеонов и много други.
С цел максималното улеснение на клиента при пазаруване, магазинът е секциониран според вида на предлаганите стоки.
Обслужването, което предлага строителен хипермаркет РИЛА е на високо ниво, защото за нас клиентът и неговите желания са най - важни. Това, което ще получите при нас е коректно обслужване, качествени стоки и атрактивни цени !

УСЛУГИ

В стремежа си да отговори най-пълно на всички потребителски нужди и изисквания, Строителен хипермаркет Рила предлага множество услуги за улеснение на своите клиенти. В хипермаркет Рила Вие се чувствате като у дома си благодарение на добрата подредба на цялостния асортимент, ясно обозначение на продуктовото наименование и цена, както и улеснената система за упътване на клиентите.
В строителен хипермаркет Рила Вие получавате :
- Преференциални цени за количества
- Специални условия за корпоративни клиент
- Безплатен паркинг
- Тониране на бои по поръчка
- Продажби на лизинг
- Индивидуални поръчки
- Закусвалня
- Пост терминал
- Безплатен транспорт в рамките на града за мебели над 200 лв
- Професионални консултации на място

ПРОДУКТИ

В хипермаркетите Рила можете да намерите богат асортимент от :
- Мебели
- Строителни материали
- Всичко за банята
- Отопление
- Градина
- Електроматериали и ел. уреди
- Инструменти
- Железария и ВиК
- Вътрешен интериор
- Битова химия
- Домашни потреби

КОНТАКТИ

гр.Пловдив, кв.Кючук Париж
ул. ”Братя Бъкстон” № 122 /с/у Мед. колеж/
тел. 032 / 657 657;

-Всичко за банята: 032/ 657 601; GSM: 0884/ 013 826
-Ел материали и осветление: 032/ 657 602
-Домашни потреби: 032/ 657 603
-Бои и лакове: 032/ 657 604
-Железария и ВиК:032/ 657 605
-Инструменти: 032/ 657 608
-Мебели: 032/ 657 610; GSM: 0889/ 902 169
-Строителени материали: 032/ 657 615; GSM: 0884/ 013 743
e-mail: rila1@abv.bg
Skype: rila.1
Facebook: Строителен Хипермаркет РИЛА, Пловдив

гр. Първомай
ул. ”Кочо честименски” № 1Г
тел. 0336 / 657 97; GSM: 0887/ 701 815
гр. Първомай - строителни материали
ул. ”Кочо честименски” № 1Г
тел. GSM:0889/ 264 205
гр.Първомай - железария
ул. ”Стара планина” № 1
тел. 0336 / 658 08; GSM: 0885/ 111 351
гр. Първомай - мебели
ул. ”Княз Борис I” № 45B
тел. 0336 / 6 67 78; GSM: 0887/ 702 831
с. Градина
ул. ”Мичурин” № 14
тел. 03162 / 23 01; GSM: 0885/ 111 367

Четвъртък, 10 Юли 2014г. 09:23ч.

БУЛДОМ ИНВЕСТ ООД

БУЛДОМ ИНВЕСТ ООД

Адрес: гр. София, ул.”Черковна” 25 

Тел.:02/946 33 32;

E-mail:buldominvest@mail.bg

Web site: www.buldominvest.com

ЗА НАС

БУЛДОМ ИНВЕСТ ООД е фирма, която води своята икономическа история от 2009 година, със седалище град София. Компанията разполага и с още един офис, който е на следния адрес : град Плевен, бул. ”Христо Ботев” No 59, ет.1, ап.2. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива фирмата е строителство. БУЛДОМ ИНВЕСТ ООД се занимава със строителство, продажбата и отдаване под наем на жилищни имоти.
Компанията разполага с екип от специалисти, които с изключително голяма прецизност извършват дейностите си, също така разполагат и с всички необходими съоръжения. Това, което прави фирмата, търсен и предпочитан партньор е отличното качество, коректното отношение и достъпните цени на услугите.

УПРАВЛЕНИЕ

Управители на дружеството са господин ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГЕРОВ и господин ПЕТКО ГРИГОРОВ МАРКОВ.