Галина Николаева

Галина Николаева

Вторник, 18 Февруари 2014г. 15:26ч.

БДИН АУТО ЕООД

БДИН АУТО ЕООД

Адрес: гр. Видин, ул. Христо Ботев 35А

Моб.тел.: 0888/974 275;  0899/124 481;

E-mail:bdinauto@abv.bg

Web site: www.bdinauto.com

ЗА НАС

"Бдин ауто" ЕООД е създадена през 1994г. Първоначалната дейност е продажба, монтаж и баланс на автомобилни гуми.
От 1998г. фирмата има автосервиз за ремонт на автомобили, както и специализирана техника за оказване на пътна помощ на леки автомобили, микробуси и камиони в района на Видин, България и чужбина.
Ние разполагаме с квалифициран персонал с което гарантираме професионално обслужване.

УСЛУГИ

- Репатриране на леки автомобили,микробуси,ванове и джипове;
- Репатриране на тежкотоварни автомобили;
- Репатриране на строителна и селскостопанска техника;
- Репатриране на леки автомобили,микробуси и камиони претърпели природни бедствия;
- Изваждане на автомобили от канавки и дерета;
- Подаване на стартов ток;
- Ремонт на пътя или репатриране до собствен сервиз;
- Смяна гуми на място;
- Доставка на гориво;
- Осигуряване на охраняем паркинг и хотел;
- Сервиз за тежки гуми;
- Продажба,монтаж и баланс на всички видове гуми за леки,товарни и специализирани автомобили от 12 – 56 цола;
- Машинно изправяне на джанти;

ПАРТНЬОРИ

Вторник, 18 Февруари 2014г. 14:51ч.

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ТУТРАКАН

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ТУТРАКАН

Адрес: гр. Тутракан, пл.”Суворов” 1

Тел.: 0866/61 345;

Факс:0866/60 352;

E-mail: tutrakanmuseum@abv.bg

Web site: www.tutrakanmuseum.org

ЗА НАС

Независимо от това дали ни посещавате целенасочено или сте попаднали случайно при нас, ние се надяваме, че ще използвате предоставената Ви възможност да се запознаете с античен кастел „Трансмариска”, с единствениея по поречието на р. Дунав Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене”, с най-голямото военно гробище в България от войните за национално обединение – Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.” и перлата на архитектурните паметници в град Тутракан „Теодоровата къща”.
Цялата музейна колегия Ви благодари за това електронно посещение и Ви кани да посетите на живо културно-историческото наследство на Тутракан. Исторически музей – Тутракан е открит на 17 май 1993 г., Филиал на Исторически музей е  Етнографски музей «Дунавски риболов и лодкостроене».

ИСТОРИЯ

През І век римски колонисти основават селището Трансмариска – важен военен пункт за отбраната на Долнодунавската римска граница. През ІІІ век римският император Диоклетиан посещава града и го включва в мащабна строителна програма. Свидетелство за това е откритият имперски надпис от 298-299 г. Кастелът е един от четирите най-големи военноадминистративни центрове по границата на провинция Долна Мизия, а през V–VІ в. Трансмариска е средище на епископия.
Българското селище Тутракан възниква със създаването на българската държава през VІІ в. Името на града произхожда от прабългарската военноадминистративна титла “тамантаркан” и в превод от арабско-тюркски се тълкува като “градът на таркана, който охранява, защитава”.
От края на VІІ до началото на ІХ в. селището е център на  административно-политическа област на България.  За значимостта на града съдим по ролята, която е заемал по време на българо-маджаро-византийските войни през 894/895 година. Тук, цар Симеон е обсаден от маджарската конница и византийския флот. В последвалите преговори българския цар печели голяма дипломатическа победа. По – късно градът е подложен на опустошителни нашествия на номадски племена.През ХІІ век арабският географ Идриси дава описание на крепостта като процъфтяващо стопанско средище В края на ХІV в. градът е в границите на Търновското царство. С наименованието Тутракан го срещаме в писмени източници от ХV век, а за наличието на крепост по време на османското владичество също свидетелстват извори.
От началото на ХVІІІ век Русия развива активна външна политика по отношение на Османската империя. Основната част от военните действия се водят в Добруджа. През 1773 година ген.Ал.В.Суворов на два пъти превзема Тутракан. Крепостта е разрушена в началото на ХІХ век при поредната руско-турска война.
От 1861 г. датира учредяването на “Българо–Влашко общество в Тутракан”, което е споразумение между българите и румънците в града, за учредяване на съвместна община на равни начала.
Тутракан е включен в плановете на българското национално - освободително движение. През 1867 г. оттук преминава четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски, а през 1876 г. и четата на Таньо Стоянов – Войводата, която е епизод от Априлската епопея. В последната Руско-турска война от 1877/8 г. като доброволци участват и много тутраканци.
След Освобождението, Тутракан се отличава като най-големия център на риболова по Долния Дунав. Същевременно градът е основен производител на речни съдове от Средна Европа до устието на реката.
В края на ХІХ и началото на ХХ век Тутракан се утвърждава като стопански, административен и културен център. На пристанището спират руски и австрийски пътнически кораби, реката е носител на модерната европейска цивилизация. Градът е център на околия и обхваща 45 селища. В началото на ХХ век, има две книгоиздателства, където се издават произведенията на наши и световноизвестни автори, шест училища, включително и професионално.
Възходящо е развитието до 1913 г., когато по силата на Букурещкия договор е сложен край на Междусъюзническата война. Тутракан преминава във владение на Румъния. Включването на България в Първата световна война срещу Румъния води до освобождаване на заграбената територия. Епични боеве се водят при Тутракан, превърнат в непристъпна крепост, отбранявана от 40-хилядна румънска армия. Българските военни сили, командвани от ген. Пантелей Киселов, проявяват безпримерна храброст и героизъм.
На 5 и 6 септември 1916 г. в сражение румънската армия е разбита и Тутракан е освободен. Битката, наречена от народа “Тутраканска епопея”, е прелом в хода на войната, една от кулминациите на Добруджанския фронт. През 1917 г. започва изграждането на Мемориален комплекс, в който почиват костите на 8-те хиляди загинали български, румънски и немски бойци. Първата световна война завършва с нова национална катастрофа за България. Добруджа отново преминава във владение на Румъния. Вторият окупационен режим води до икономическо и културно западане на Тутракан и селата. Местното българско население преживява години на жестока асимилация и терор.
На 7 септември 1940 г. в Крайова е подписана спогодба между България и Румъния, прецедент в световната история, според която Южна Добруджа по мирен начин е възвърната в пределите на България. Според една от клаузите се извършва размяната на населението между двете страни. От града са изселени 4237 румънци-колонисти, а на тяхно място в Тутраканско идват българи от Северна Добруджа.

ЕКСПОЗИЦИИ

- Античен кастел Трансмариска
В границите на Тутраканска община има официално регистрирани над 150 археологически обекта. Най-ранни следи от човешка дейност в Тутраканския край са кремъчни оръдия на труда /стъргалки, остриета, връх на стрела/. Изработени са през неолита /новокамената епоха/ и енеолита /меднокамената епоха/ т.е. 5500-3000 години пр. Хр.
Римското селище Трансмариска възниква през 40-50 г. след Христа. До края на ІІІ в. то е постоянен военен пункт на Дунавския лимес. Във връзка с грандиозната строителна дейност и военна реорганизация на Дунавския лимес, Трансмариска е  посетена от император Диоклетиан през 294 г. По негово  указание започва изграждането на късноантичния кастел. Строителството на крепостта е завършено през 299 г., когато Диоклетиан за втори път идва в  града. При посещението му е поставен надпис, в който крепостта е наречена “президий “. Кастелът е един от четирите най-големи военни центрове по лимеса на провинция Втора Мизия. Тук резидира префекта на втората част на ХІ Клавдиев легион. Под негово командване са 5 кохорти на легиона. С тях той контролира брега на реката от с. Ряхово до с. Долно Ряхово. По - късно през V и VІ век Трансмариска е епископски център.  Античното селището загива  в началото на VІІ в., в резултат на варварски нашествия.  
Римската и византийска крепост, разположена под съвременния град,  има площ от 65 дка. Част от кулите й са квадратни, включително и реставрираната кула №1, разкрита и археологически проучена през периода 1995-1997г. Кулата притежава потерна на западната си стена. Реставрирана и консервирана е през 2000- 2001 г.
В района заключен между улиците ”Крепостта” и “П. Берон” е разкрита и Южната крепостна стена на Трансмариска с две бойни кули – едната подковообразна, а другата ветрилообразна. Тя представлява  значим археологически паметник на културата и интересен туристически обект.
Античен кастел „Трансмариска” е обявен за паметник на културата с национално значение през 1968 г.    Днес, археологическите разкопки продължават.

- Исторически музей
- Исторически музей – Тутракан е открит през 1993 г. в “Теодоровата къща”. Експозицията на Исторически музей – Тутракан разкрива славната близо 20 вековна история на града На три етажа се проследява хронологически развитието на тутраканския край от древността до освобождението от румънска окупация през 1940 г.
В археологическата експозиция са изложени находки от V хилядолетие пр.н.е., тракийска керамика, експонати от античната крепост Трансмариска, създаването и величието й, идването на прабългарите и славяните и изграждането на крепостта Тутракан от времето на Първото и Второто българско царство.
Музеят разполага и с уникална иконна експозиция от възрожденски икони от Тутраканската духовна околия и снети от църковна употреба старопечатни книги и църковна утвар. Иконите са дело на майстори зографи от Тревненската живописна школа.
След 1878г., Тутракан израства като административен, стопански и културен център. Значително място в експозиция Нова история заемат фотоси, документи, предмети от градския бит на тутраканеца след Освобождението. Печатат се произведения на световно известни автори. В началото на ХХ век в града има шест училища, издават се седем вестника.
Възходът в стопанското и културно развитие на града е спрян насилствено от румънската окупация на Южна Добруджа през 1913 г. населението е подложено на насилствена асимилация и денационализация и затова безпримерния героизъм и храбростта на българската армия по време на най – голямата битка в Първата световна война – битката за Тутраканската крепост, нямат равни на себе си. След Балканските войни /1912 – 1913/ и последвалата национална катастрофа, Тутракан преминава в пределите на Румъния. През 1916 г. тук се водят епични боеве за освобождаване на Тутраканската крепост. На румънската армия е нанесено катастрофално поражение и градът е освободен. Между 1919 -1940 г. в Добруджа се установява втори окупационен режим. На 21 септември 1940 г. в резултат на Крайовския договор Тутракан е освободен от румънска власт.
Етническият състав на населението в Тутраканско е доста разнообразен. Най – старото местно население са т.нар.”гребенци” Наред с него живеят и преселници от балкана, Тракия, Лудогорието и Северна Добруджа. Основният поминък на населението е земеделието и риболова. В етнографската част на експозицията са показани традиционни пособия за упражняване на основните поминъци – риболов, земеделие и занаяти, част от инструментите, необходими за занятчийството, тъкани и др.
Лапидариумът продължава „да разказва” историческото минало на Тутракан с поставената римска надгробна стела от ІІ и археологически находки, колоната поставена в чест на посещението на Султан Махмуд ІІ в града през 1837 г., паметната плочата поставена през 1957 година в чест на освободителя на Тутракан – ген.майор Ал.В.Суворов през 1773 година.

- Рибарска махала
Архитектурен резерват “Рибарската махала
В Тутракан е единственото в страната естествено обособило се по поречието на реката рибарско селище. Със своята самобитност, чистота и възрожденски дух Архитектурен резерват “Рибарската махала” е съхранен за поколенията в своя автентичен вид с рибарските мрежи, с лодкарските работилници и рибарските къщи. Той напомня като жива легенда за този поминък на нашите прадеди, предава се от поколение на поколение, за да може и до днес Тутракан да не загуби същността си като най – виден риболовен и лодкостроителен център на съвременна България по река Дунав.
Рибарска махала е разположена в североизточната част на Тутракан. Тя е паметник на културата от национално значение с висока степен на автентичност. До началото на ХХ век в нея живеят 1437 рибарски семейства и броят на професионалните рибари нараства на 2296 души при население 7926 жители на града. Независимо от настъпилите превратности в съдбата на Тутракан и Южна Добруджа до 40 – те години на ХХ век общият брой на риболовците достига до около 5000 души, а на “рибния пристан” има 1300 двуостри рибарски лодки. Архитектурен резерват „Рибарска махала” е неразривна част от музейната експозиция на Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”.
Научната стойност на Рибарска махала се откроява и от факта, че в нея има изградени къщи отпреди 150 – 200 години и по своята архитектура имат национално значение.

- Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене"
През своето хилядолетно съществуване Тутракан е свързан неизменно с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските си работилници. С този древен занаят и поминък са се занимавали цели родове и фамилии. Преживял годините, през 19 век виждаме Тутракан с един изключителен, своеобразен и неповторим за България облик. Градът е утвърден център на дунавския риболов.
В началото на ХХ век Тутракан има повече от 5000 рибари, на рибарския пристан е могло да се видят над 1000 лодки. Този поминък създава специфична атмосфера и облик на града в отличие от много други поселища по дунавския бряг.
Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене” е открит през 1974 г. и е единствен в страните по поречието на р. Дунав. Създаден е, за да съхрани богатата материална и духовна култура, обществено устройство и бит на българите от крайдунавските рибарски селища.
Експозицията е подредена в 7 зали и 2 интериора, в сграда – паметник на културата от началото на ХХ в. В хронологическа последователност са представени оригинални риболовни уреди от древността и използвани в съвремието уреди и съоръжения. Показани са оригинални въдици от кост и мед, харпуни, глинени тежести за рибарски мрежи, железни сапкъни, кърмаци, различни видове мрежи, изработвани от растителни влакна от тутраканските рибари – орие, дифан, ян, ласперник, чигарница, сетка, скомбрелница, уклейник, сертме и.др. Освен мрежести съоръжения са представени и кукести уреди за риболов. Фотоси и графики обясняват начина на риболов в селищата по Долния Дунав. Освен показаните риболовни принадлежности се добива представа за обществената организация на риболовците, сметководството, вътрешната уредба на жилищата им, духовната им култура.
Място е отделено и на лодкостроенето, което се развива в този край още от римския период. В античния кастел Трансмариска е имало работилница за ремонт на плавателни съдове. В края на ХІХ век лодки от Тутракан се изнасят в Румъния, Сърбия, Австрия и др.
Експонирана е минерална сбирка от Националния музей “Земята и хората”.
Обособени са следните тематични колекции:
• Скъпоценни и декоративни камъни
• Минерали на Земята
• Минерали на България
• Учебна колекция “Полезни изкопаеми”
• Минерално разнообразие и ресурси на Североизточна България
• Гигантски кристали

- Мемориален комплекс
След Междусъюзническата война и последвалата я Първа национална катастрофа Южна Добруджа е включена в пределите на Кралство Румъния. Румънските власти влагат значителни средства за укрепяването на новата гранична линия и за две години превръщат Тутракан в една от най-мощните крепости на р.Дунав.
На 1 септември 1916 г. България, за да защити националната си гордост, обявява война на Румъния. Срещу внушителната румънска сила е противопоставена част от 3-та българска армия в състав – Четвъртата Преславска пехотна дивизия, Първа бригада от Първа Софийска дивизия и Дунавски отряд, под общото командването на ген.Пантелей Киселов.
Началото на атаката започва в ранната утрин на 5 септември 1916 г. Въпреки ожесточената съпротива на румънците, до вечерта предната позиция пада. На следващия ден настъплението продължава със същия устрем. В 15,30 часа румънският гарнизон капитулира. В 18 часа ген. Пантелей Киселов влиза в освободения Тутракан. Българската армия пленява 450 офицери, 28 000 войници и цялото въоръжение на противника.
Непосредствено след епичната битка, командването на ІV-та пехотна Преславска дивизия решава всички убити на бойното поле български, румънски и немски воини да бъдат погребани във форт № 7 на румънската укрепителна линия на крепостта, на 8 км от гр. Тутракан.
При Тутракан вечен покой намират над 8000 войници и офицери, от които 1764 – български.
Признателното поколение издига през1922 г. паметник – обелиск, запазен и до днес, на който на български, немски, румънски и турски език са изписани думите ”Чест и слава на тия, които знаят да мрат геройски за техното отечество”.
1996 година е подета кампания за изграждане на Алея на славата с изписване имената за загиналите в битката, с финансовата подкрепа на общините, това високо патриотично дело е завършено.
През 2002 г. е разработен проект за пространствено оформление на Мемориал “Военна гробница-1916 г.”, изграден е парк, сцена за официалните чествания, монтирани са на вечен страж две гаубици “Круп”. През пролетта на 2007 г. тържествено е осветен параклис “Свети Георги Победоносец”.
Мемориалът е посещаван ежедневно от граждани и от близки и потомци на загиналите, да се поклонят и да поднесат венци цветя в памет на загиналите герои за Тутракан и Добруджа.
Кулминационен връх на всенародната почит и признателност са възпоминателни тържества, панихиди, провеждани  на Гергьовден и в първата неделя на месец септември.

Вторник, 18 Февруари 2014г. 10:22ч.

ПРЕСТИЖ АВТО 2011 ЕООД

ПРЕСТИЖ АВТО 2011 ЕООД

Адрес: гр. Габрово, ул. Христо Смирненски № 50

Моб.тел.: 0888/730 185;

ЗА НАС

Фирма ПРЕСТИЖ АВТО 2011 ЕООД е със седалище град Габрово. Фирмата притежава автошкола и предлага следните видове обучение:
- Обучение на кандидат-шофьори
- Възстановяване на контролни точки
- Опреснителни курсове
Категории: B, C, CE
Предимства
- Високо квалифицирани преподаватели по теория и кормуване
- Съвременно оборудвана зала за теоретични занятия
- Атрактивни автомобили
- Включени в цената учебни материали за самоподготовка
- Гъвкаво работно време
- Възможност за разсрочено плащане
- Професионална компетентност

Понеделник, 17 Февруари 2014г. 15:42ч.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БЛАГОЕВГРАД

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БЛАГОЕВГРАД

Адрес: гр. Благоевград, кв. Вароша, ул. "Рила" №1

Тел.: 073/88 53 70; 073/88 53 71; 073/ 88 60 78;

Факс:073/88 53 75;

E-mail:rimbld@gmail.com

Web site:www.museumblg.com

ЗА НАС

Регионален исторически музей - Благоевград е основан през 1952 г. и има добре изградена структура: отдели “Археология”, “Етнография”, “Българските земи XV - нач. на XX век”, “Нова и най-нова история”, “Природа”, “Художествен”,  “Фондове”, “Връзки с обществеността”, както и обслужващи звена: лаборатория за консервация и реставрация, модерна фотолаборатория и библиотека с над 16 000 тома.
Регионален исторически музей-Благоевград разполага с модерна сграда, в която е изградена високопрофесионална експозиция по зали: археология, природа, Българските земи XV-ти – началото на XX век, етнография. Музеят съхранява над 160 хиляди експоната. Специално внимание заслужават: уникалната колекция от култови фигури от праисторическа епоха; материали от епохата на траките – въоръжение на тракийски войн, изображения върху мраморни плочи и глинени лампи с гладиаторски сцени, глинени маски, медицински инструменти, монетна находка на тракийско племе от края на V-IV в. пр. Хр.; колекция от надгробни култови плочи и съдове, ранно-български накити и художествена керамика от Мелник; възрожденска книжнина; уникални етнографски колекции от тъкани, костюми, керамика, метал и дърво от края на XIX и нач. на XX в., ценни документални материали, между които 24 писма на Гоце Делчев и лични вещи на деятелите на национално-освободителното движение.
Регионален исторически музей -Благоевград има богата сбирка от ендемични растения, гръбначни и безгръбначни животни, скали и минерали.
Музеят показва събраното богатство  и под формата на временни изложби с мултидисциплинарен характер. В момента музеят предлага две временни изложби с материали от фонда на Регионален исторически музей - Благоевград – „Скаптопара, Горна Джумая, Благоевград” и изложба с творби на Златю Бояджиев.
- Изложбата „Скаптопара, Горна Джумая, Благоевград” показва миналото на града и неговата покрайнина, от появата на човека по тези земи – VI хилядолетие преди Христа до 80-те години на XX век. Основен предмет на експозицията е проследяване на стопанския, културен и обществен живот на населението през тези периоди. Показани са  последните археологически открития, които допринесоха за обогатяване на познанията ни за племената и народите, живели преди хилядолетия, сътворили по тези земи високо развити култури и оставили следи в развитието на световните цивилизации.
В изложбата са експонирани новооткрити и малко известни писмени и веществени извори за израстването на града през годините на Възраждането. През епохата градът се утвърждава като регионален център на българската просвета и култура.
Посетителите могат  да се разходят по улиците на стария град с магазините, хотелите, училищата... Да надникнат в тютюневите складове, в работилниците и канцелариите, в читалище "Съгласие", в домовете на бедни и богати. Могат да  разгледат снимки от семейните албуми, документи – неми свидетели на времето, вещи от старите обществени сгради и градските къщи, да се поспрат  пред часовника на старото кметство, пред рекламите и афишите, с други думи – да се видят градът и жителите му такива, каквито са били в годините от първата половина на XX век.
През 1950 г. на 7 май градът е преименуван на името на Димитър Благоев – народен представител за района през 1920 – 1923 г.
В отдел „Художествен” Регионален исторически музей - Благоевград  притежава  23 картини на Златю Бояджиев, 86 рисунки на Владимир Димитров - Майстора и хиляди произведения на старото, средновековно и съвременно изкуство.
За популяризиране на природното богатство на Пиринския край през 1999г. в РИМ-Благоевград е създаден Център по природозащита за Национален парк “Рила”.
Специализирана работа с ученици предлага и автентична класна стая от епохата на Възраждането.
Музеят разполага с удобна многофункционална конферентна зала, оборудвана с модерни технологични средства.
През 2010 г. Регионален исторически музей - Благоевград стана първия музей в страната, в който бе реализирана интерактивна експозиция за деца "Музеен детски кът" по проект "Подобряване работата на българските музеи с деца и млади хора".
Регионален исторически музей - Благоевград често е домакин на гостуващи изложби.
В момента са експонирани три гостуващи изложби: "111 години от рождението на Илия Бешков" - колекция на Художествена галерия "Илия Бешков" - Плевен; "Глаголица и прабългарски руни" на художника Павлин Петров и "Рабинандрат Тагор - избрани рисунки".
От 2011 г. сградата на Регионален исторически музей - Благоевград е адаптирана за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат.
Към Регионален исторически музей - Благоевград е и къщата-музей "Роден дом на Георги Измирлиев - Македончето" в квартал Вароша, чийто двор през лятото се превръща в открита галерия за произведения на благоевградски художници.

ОТДЕЛИ

Археология
-Праистория
-Траки
-Античност
-Средновековие
-Нумизматика
Българските земи XV-ти началото на XX-ти век
Отдел „Българските земи ХV-нач. на ХХ в.” разглежда и представя историята на югозападните български земи през Възраждането до 1912 г., когато Пиринският край влиза в границите на свободното Българско княжество.
Фондът на отдела наброява повече от 7 хиляди материала – веществени, печатни, документални и снимкови. Обособени са 15 лични фонда на обществени и революционни дейци и една колекция.
Нова и най-нова история
Във фондовете на отдел “Нова и най–нова история” се съхраняват около 30 000 инвентарни единици, свързани с революционните борби, обществено-политическия, икономически и културен живот на Пиринския край от 1912 г. до наши дни.
Етнография
РИМ – Благоевград притежава богат етнографски фонд от над 12000 материала, който е формиран в продължение на цялата му половинвековна история. Той отразява особеностите на бита и култура на населението от Югозападните български земи в периода от средата на XIX в. до средата на  XX в. Особено ценни и с висока експозиционна стойност са колекциите от образци на народното художествено творчество. Сътворени от ръцете на изкусния майстор или сръчната домакиня, те разкриват не само разбиранията на българина за красота и удобство, но дават израз на социални връзки и отношения – и в делник, и в празник, в рамките на семейството, рода, селищната общност.
Природа
Създаден през 1969 г. с цел изучаване природните богатства на Югозападна България, отдел Природа притежава богати колекции от скали, минерали, растения, безгръбначни и гръбначни животни.
Съвместно с Дирекцията на Национален парк "Рила" е реализиран "Център по природозащита за Национален парк "Рила".
Художествен
Оделът съхранява над 2 500 произведения на изобразителното и приложно изкуство.
Фондове и научен архив
В отдел Фондове и научен архив се съхранява и опазва научно - справочната документация за експонатите, отразяваща превръщането им в паметници на културата. Фондът се грижи за документалната обработка на музейните ценности и води техния научен отчет.
Връзки с обществеността
Основната цел на отдел "Връзки с обществеността" е популяризиране дейността на Регионален исторически музей - Благоевград и запознаване на публиката с  голямото  историческо и културно наследство, съхранявано в музея. Отделът работи в посока, ориентирана към интересите и изискванията на публиката; разработва специални програми за работа с различни възрастови групи; привлича обществеността към дейността на музея, с цел приобщаване към работата му, спечелване на приятели и съмишленици, откликване към проблемите му.
Лаборатория за консервация и реставрация
Историята на консервационните дейности в Регионален исторически музей - Благоевград започват през 1973 г. В момента Регионален исторически музей - Благоевград разполага с модерна лаборатория за консервация и реставрация, в която работят квалифицирани специалисти по обработка на различни видове материали. И ако някой си мисли, че консервацията е подготовка за зимнина или някаква строително-монтажна работа, ще трябва да се поясни, че става дума за приет термин в музейната практика, за дейност към музейните предмети, чрез която се удължава животът на музейните експонати с помощта на различни научни и практически методи. Много от предметите в музея преди да станат експонати са били в изключително тежка, агресивна, нехарактерна за тях среда, която е повлияла зле на структурата и външния им вид. Целта на консервационните практики е да се коригират, доколкото е възможно и според характера на всеки предмет, възникналите дефекти в оригиналната материя.
Фотолаборатория
Регионален исторически музей - Благоевград разполага с модерна фотолаборатория.
Библиотека
От самото  му съществуване до днес в Регионален исторически музей -Благоевград функционира изключително богата специализирана библиотека, чийто фонд наброява 17 500 библиотечни материали: литература по българска история и култура, краезнание, изкуство, естествена история, обществено-политическа тематика.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионален исторически музей - Благоевград е отворен за посетители всеки ден от понеделник до събота включително, с работно време:
вторник- петък
09:00 ч. -18:00 ч.*
събота- неделя
09:30 ч. - 18:00 ч.*
Почивен ден – понеделник
*Работното време е без прекъсване.
Ден с безплатен вход за музейните експозиции: четвъртък
За "Музеен детски кът" няма безплатен ден.
За  посещения на къща - музей на "Роден дом на Георги Измирлиев - Македончето" - тел: 073 / 88 60 78

Понеделник, 17 Февруари 2014г. 15:24ч.

БТБ БЪЛГАРИЯ АД

БТБ БЪЛГАРИЯ АД

Адрес: гр. Русе, бул. България 125

Тел.: 082/813 610;

Факс:082/823 094;

E-mail:btb@btbulgaria.com

Web site:www.btbulgaria.com

ЗА НАС

БТБ България е една от водещите фирми в България за дамско облекло.
Основана през 1998 година и ръководена от немския си собственик, Ахим Байерл, БТБ България има богат опит в производството на дамски облекла.
Фирмата осъществява цялостен цикъл на създаване и производство на дамско облекло - от развитие на продукта през доставка на материали до същинско производство и логистика
Total Quality Management, както и постоянство в ориентацията към клиентите е в основата на фирмената ни философия.

ДЕЙНОСТИ

Тотално управление на качеството (TQM)
Тотално управление на качеството е нашата фирмена философия. Нашата TQM-система обхваща всички отдели и всеки сътрудник на фирмата е съпричастен с тази идея.
Въвели сме вътрешна система от стандартни операционни процедури за управление на процесите, която непрекъснато доразвиваме и подобряваме.
Извършва се контрол на материалния поток от  входа до изхода  :
- Входящ контрол на материали – проверка по външен вид, физико- механични и химически показатели
- Контрол на кроене и подлепване на материали
- Междинен контрол в процеса на изработване
- Приемателен контрол  на готовата  продукция

Продуктов мениджмънт
Млад търговски екип, управляващ бизнес процесите във фирмата,  свързани с развитие на продуктите и техните продажби:
- добро познаване на маркетинговата стратегия  на нашите клиенти;
- договаряне на общите условия на работа с клиентите, изискванията за качество на материали и изработка;
- управление на продажбите
- предлагане на модни тъкани, аксесоари и дизайн на облекла,  съответстващи на идеите за колекции на нашите клиенти  
- планиране, координиране и контрол в съответствие с времевата рамка на клиентите на следните етапи:
□ творческо и техническо развитие на продукта
□ обезпечаването на поръчките с  материали,
□ производство и експедиране на готова продукция

Дизайн
Ние предлагаме на нашите клиенти индивидуално разработен дизайн
Нашият екип от дизайнери е винаги добре информиран относно най- новите тенденции чрез собствените си проучвания – сред тях са посещения на текстилни панаири, както и посещения в модните столици.
Тези познания прилагаме в изготвянето на предложения към нашите клиенти.
Извършваме проучване на актуални тъкани и аксесоари, активно разработваме дизайнерски предложения за нашите клиенти и професионално реализираме техните идеи и желания.

Техническо развитие на продукта
Нашите конструктори и технолози реализират технически идеите на клиентите:
-изготвяне на базови кройки;
-изготвяне на кройки за конкретните модели;
-размножаване на кройки;
-изготвяне на прототипи;
-оптимизиране на материални разходи;
-изработване на мостри – дизайнерски мостри, прототипи, търговски мостри, ръстови комплекти, предпроизводствени мостри и др. ;
-разработване на съвременни, индустриално пригодни  и гарантиращи качеството технологии.

Снабдяване
Ние работим изключително с доставчици на материали, които удовлетворяват нашите високи стандарти за качество:
-заявяване и доставяне на материали - плат, хастар, подлепващи материали, аксесоари
-собствени представителства в Италия (Прато) и Турция (Истанбул)
-атестиране и подбор на доставчици в съответствие с изискванията за качество
Материалите, които използваме отговарят на Oeko Tex 100 и са в съответствие с европейските норми, регулиращи съдържанието на  вредни вещества (REACH)

Производство
БТБ произвежда в едно основно производствено предприятие, три дъщерни фирми, както и в различни подизпълнители в страната, които са подчинени на единен мениджмънт по качеството.
Вашите конфекционно-технически изисквания ние реализираме в следните работни центрове:
Кроялен участък:
‣ съвременни машини за настилане
‣ CAD-управляем автомат за кроене с висока  производителност и гарантиращ точност на кроене
‣ етикетиране на разкроените детайли
‣ подлепяне
Шевен участък:
‣ съвременни, гарантиращи качество производствени технологии
‣ използване на най-модерно производствено оборудване (Прави шевни машини с автоматично отрязване на конец, специални шевни машини, автомати)
‣ собствено know how за организация на работното място и управление на производствения процес
Довършителен участък :
‣ модерен машинен парк  от преси и гладачна техника
‣ оптимален финиш и постигане на желаната  форма на продукта чрез програмируема гладачна техника
‣ щадящ тъканите и продукцията окачен транспорт
Приемателен контрол на готовите изделия:
‣ качество на изработка
‣ точност на обмерни данни
‣ пасформа

Логистика
Като надежден партньор ние доставяме продуктите съгласно Вашите изисквания.
- складиране на готова продукция
- етикетиране - индивидуално за всеки клиент
- сортиране и оформяне на стоката – индивидуално за всеки клиент
- доставки в срок
- възможност за доставка със собствен транспорт

КЛИЕНТИ

Понеделник, 17 Февруари 2014г. 13:11ч.

ТЕКСИМП ЕООД

ТЕКСИМП ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Кремиковско шосе no 15

Тел.: 0886/156 243;

Факс: 0885/193 126;

E-mail:bulgaria@teximp.com

Web site: www.teximp.com

ЗА НАС

TEXIMP SA е международна търговска компания, специализирана в продажбите и сервиз на металорежещи машини с ЦПУ; стругове и обработващи центри. Със собствени технологични и сервизни центрове в осем страни в Югоизточна Европа, ние гарантираме най-доброто обслужване на нашите клиенти. Ние изключителни представители най-известните производители на металообработващи машини.
Haas Automation, Nakamura-Tome, Tornos и Matsuura.
Вашите нужди са пресечна точка на всички наши съображения.

ОБОРУДВАНЕ

- Faro
- Universal Robots
- Cimco
- Tesa
- Heimatec
- Esprit

 

ШОУРУМОВЕ

Тексимп Цюрих
Тексимп Прага
Тексимп Бърно
Тексимп Белуша
Тексимп Любляна
Тексимп Загреб
Тексимп Белград
Тексимп Зеница
Тексимп Букурещ
Тексимп Клуж Напока
Тексимп София
Teximp HTEC

 

ЗА КОНТАКТИ

София - 0886/156 243
Казанлък - 0887/769 181
Плевен - 0889/197 008
Сливен - 0885/438 318
Стара загора - 0885/667 078
Понеделник, 17 Февруари 2014г. 10:27ч.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ РАЗГРАД

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ РАЗГРАД

Адрес: гр. Разград, бул. "Априлско въстание" №70

Тел.: 084/660 851;

Моб.тел.: 0878/901 430;

E-mail:pegas_rz@abv.bg

Web site: www.abritvs.atspace.com

ЗА НАС

Началото на Разградския исторически музей е поставено от трудолюбивия общественик, местен училищен инспектор и академик в областта на природните науки Анание Иванов Явашов. През 1887 г. той провежда първите разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост (Абритус). С откритите археологически находки Явашов урежда същата година музейна сбирка. През 1922 г. той става основоположник на Разградското археологическо дружество, което има за цел да издирва, съхранява и изучава старините в Разград и района.
Така започва целенасоченото проучване на миналото на Разградския край, което полага основите за бъдещето съществуване на сегашния музей. Днес Регионалния исторически музей обработва и популяризира над 53 000 движими паметници на културата, които се експонират в постоянни и временни експозиции.

ЕКСПОЗИЦИИ

Музей "Абритус"
Археологическата експозиция е построена на тематико-хронологически принцип, обхващащ движими паметници от най-ранно засвидителстваната епоха в Лудогорието - късния палеолит - до края на Второто българско царство.
Обособени са пет главни теми, съответстващи на главните етапи от развитието на човешкото общество.
Всяка от тези главни теми е представена чрез няколко подтеми, характеризиращи отделните етапи на съответната епоха.

Късноантичен град ABRITVS
През 1 в.н.е., върху руините на тракийско селище римските завоеватели построяват военен лагер, превърнал се по-късно в едно от най-значимите селища в провинция Долна Мизия - Абритус. Античните автори споменават Абритус основно във връзка с битката, състояла се в неговата околност през 251 година и завършила с разгром на римските войски от нахлулите готи и убийството на император Траян Деций. В началото на IV в.н.е, при император Константин I Велики (306 -337 г.) градът е укрепен с дебела крепостна стена, обхващаща площ 14 хектара, с четири крепостни порти и тридесет и пет кули. Въпреки това той нееднократно е разрушаван при нападенията на варварски племена - готи (376-378 г), хуни(447 г.) и от авари и славяни (586 г.) През периода на късната античност , след налагането на християнството за официална държавна религия, градът е известен като седалище на епископ. В средата на VI в.н.е. градът е обект на възстановителната дейност на император Юстиниан Велики (527 -565 г). Градът окончателно загива в края на VIв.н.е.

Етнографски музей
Експозицията представя традиционната култура на най-характерната местна етнографска група - "капанци".
Разкриват се елементи от древни календарни и семейни празници и обичаи. Представят се различни вярвания за здраве, дълголетие, плодородие и щастие. Легендите и преданията от Лудогорието ни пренасят в епохата на създаване на Дунавска България / VII в. / и представят местното капанско население като потомци на прабългарите. За произхода на името капанец съществуват различни обяснения, които имат предимно легендарно-митологичен характер. То се свързва с черната капковидна шевична украса от женските ризи, с "капите" / калпаците /, носени от мъжете и с езическите храмове - "капища". Популярни са преданията за капана, организиран от българите на византийската императорска войска през 811г. и за "закапанените"/ заточените / последователи на върналите се към езичеството наследници на княз Борис. Името капанец се споменава за първи път в регистър от ХVII век,отнасящ се за село Равно, Разградско.

Къща-музей "Станка и Никола Икономови"
Kъща - музей "Станка и Никола Икономови" е открита на 17 април 1980 г. Експозицията, уредена в дома на двамата възрожденци, се състои от фотодокументална част и приблизителна възстановка на бита на семейство Икономови. В първото помещение са експонирани фоторепродукции на портрети и картини, факсимилета на документи, отразяващи живота и дейността на двамата просветители,ксерокопия на книгите им "Земледелие", "Две прикаски за славните жени и за Аза человекомразеца" и "Ерминия" - ръководство за обучение по взаимоучителната метода. Във второто помещение са показани предмети и лични вещи от всекидневния бит на Икономови, а в следващото е направена възстановка на гостната.

Къща-музей "Димитър Ненов"
Известният български пианист и композитор Димитър Ненов е роден в Разград на 1 януари 1902г. Музейната експозиция е открита в родната му къща през м.май 1992г. В нея се съхраняват архивни документи и снимки за живота на артиста, единственият запазен запис от негово изпълнение на Концерт за пиано в ла мажор от Лист, издания, копия и оригинали на негови творби, спомени на негови ученици. Музеят разполага и с малка концертна зала, където целогодишно се организират камерни концерти, изложби и срещи. От 1993г. къща-музей "Д.Ненов" е един от организаторите на "Национален конкурс за млади пианисти", от 2001г. - международен.

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

- Археологически резерват "Абритус"
Сражението при Абритус през м.юни 251 г. между римската армия, предвождана от императорТраян Деций и неговият син и съвладетел Херений Етруск и готите, предвождани от конунга Книва, завършва с поражение на римляните и смъртта на императора и сина му.
Останките от античния римски град Абритус в околностите на Разград са един от Стоте национални туристически обекта на България. С Решение № 193/03.12.1984 г. на МС на Република България, територията на римския град Абритус с контактната му зона е обявена за археологически резерват.
- Гимназията
ГимназиятаСтарата сграда на Разградската гимназия е построена през 1883-1885 г. по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер, тогава архитект в София. Тя се строи по решение на окръжния съвет в Разград от февруари 1882 г. като училище с пансион, наречен "Батембергски", но още преди да е завършена, се видоизменя само за учебно заведение - окръжно реално училище. Това е първата сграда в града в стила на европейската архитектура. Паметник на културата с местно значение.
- Момина чешма
Момина чешмаМомина чешма се намира в центъра на Разград със скулптурна фигура на млада жена в антично облекло, носеща на рамо хидрия /съд за вода/. Поставена е върху новоизграден постамент с вградени чучури на мястото на по-рано съществувала чешма. Фигурата е чугунена отливка, внесена от чужбина в края на ХІХ век. Същите чешми с различни постаменти се намират в гр. Мишленице - Полша, с. Долни Логотец и Връхник в Словения, а може би и другаде.
- Джамията "Ибрахим паша"
Джамията е строена през ХVІ-ти век по заповед на Ибрахим паша - велик везир в периода 1523 - 1536 г. при султан Сюлейман І Великолепни. В1616 г. е достроявана. Конструкцията е масивна, сградата е квадратна в план. Има приблизително 540 кв. м. площ. Външно джамията се възприема с кубичното си тяло, като югозападната страна е фланкирана от минарето, а в северозападната страна е входа с предверието. На четирите страни са разположени четири реда прозорци. Михрабът е с красиви форми, дърворезбования мембер е високо издигнат. Цялата джамия е стенописвана. Тя е втората по големина в България, след Томбул джамия в Шумен.
- Мавзолеят на Освободителите
Руският паметнике издигнат в 1880 г. с доброволните помощи на разградското гражданство. Основният камък е положен на 1 март 1879 г. от княз Дондуков - Корсаков - командир на ХIII армейски корпус, освободил града на 16 / 28 януари 1878 г. Паметникът е с размери : 6 на 6 м. при основата и височина 10 м. Той е един от първите паметници, построен в чест на руските освободители. На западната фасада от двете страни на входа са закрепени две паметни плочи - едната с имената на починалите в Разград опълченци и руснаци (поставена през 1932 г. ), а другата - с имената на част от четниците на Таньо Стоянов (поставена през 1936 г. ). В 1978 г. в него са препогребани костите на починалите от раните си в Разград руски офицери д-р Зандер, пор. Лев Байковски и прап. Владимир Свинкин. Портретът на царя - освободител, поставен над вратата е рисуван от местния учител Никола Бонев, а портретът в нишата - от разградския художник Васил Карадимов.
- Паметник на загиналите във войните
Войнишкият паметникПаметникът е открит официално на 5 май 1995 г. Той е изграден с доброволните пожертвования на разградските граждани и съдействието на Община Разград и Министерството на отбраната по инициатива на сдружение "В памет на загиналите войни". Авторина проекта са скулпторът Любомир Добрев и арх. Веселин Краишников. Паметникът представлява скулптурно изображение на Св. Георги Победоносец на кон и четири гранитни блока - възпоменателни плочи. Скулптурното изображение и плочите са увенчани със символичен купол, завършващ с кръст.
- Храм "Св. Николай Чудотворец"
Църквата Християнският храм"Св. Николай Чудотворец" епостроен в 1860 г. на мястото на старата полувкопана разградска църква със същото име. Майстор - строител е х. Станчо Русенеца. Площта на храма е около 590 кв. м. По план е трикорабна безкуполна псевдобазилика. През 1903 г. е преустроен, като са прибавени камбанария и централен купол в наоса. Дърворезбената украса, изработена през 1862 г., е дело на майстор Генчо Кънев. На следващата година са изрисувани осемте големи иконостасни икони от образописеца Захари Цанюв (Стефанов) и синът му. Иконостасът е изработен от майстор А. Станишев в 1885 г. По-късните икони са на тревненски майстори. В годините 1933 - 1934 е рисувана стенната живопис от художниците проф. Стефан Иванов и Георги Желязков. От 1992 г. до 2002 г. по храма са извършени цялостни ремонтни и консервационно - реставрационни работи.
- Часовниковата кула
часовниковата кулаЧасовниковата кула е построена в 1864 г. от тревненския майстор Тодор Тончев. Състои се от три части - долната и средната части са изградени от каменни блокове във формата на паралелепипед и са отделени една от друга с корниз. Горната част е осмостенна дървена надстройка с куполен покрив. Камбаната, донесена вероятно от Унгария, е от 1731 г. и е била използвана в старата часовникова кула, която се е намирала на същото място, но поради нарушаване на отвесното й положение е съборена. Старият часовников механизъм се съхранява в Исторически музей - Разград, а сега действащия е от 70-те години на ХХ-ти век. Общата височина на кулата е 26. 15 м., дебелината на зида е 1. 05 м.

По всяка вероятност предшественик на Разград е средновековното българско селище от XIII в. Хръсград, от което той взема името си. След покоряването на България от османските турци в края на XIV в. градът се именува Хръсград, Херазград, Хразград, Хезарград. От времето на османското владичество са съхранени архитектурно-историческите паметници джамия "Ибрахим паша", църква "Св. Николай Чудотворец" и часовниковата кула.

АПИС 91 МЛАДЕНОВ И СИЕ СД - шофьорски курсове Враца

Адрес: гр. Враца, бул. "Хр. Ботев" №143

Тел.: 092/64 33 22;

Факс:092/64 33 22;

Моб.тел.: 0878/360 632; 0888/360 632;  0878/360 122;

E-mail:apis91@mail.bg

ЗА НАС

Автошкола "СД Апис 91 - Младенов и Сие" се намира в град Враца и извършва:


 Обучение водачи на МПС категории:

     - категория А;

     -категория В;

    - категория С;

    - категория С+Е;

    -категория Д;

    -категория АМ;

     - категория А1;

    - категория А2;

     
- Възстановяване на контролни точки;


- Обучение на кандидати за Професионална компетентност за превоз на товари и пътници по Наредба № 41/2008г на МТ;


- Курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз за опасни товари - ADR.

Предлагаме шофьорски курсове на територията на облст Враца. Винаги в полза на клиента.

Понеделник, 17 Февруари 2014г. 09:47ч.

ХОТЕЛ ПАЛАС - к.к. Слънчев бряг

ХОТЕЛ ПАЛАС - к.к. Слънчев бряг

Адрес: к.к. Слънчев бряг

Тел.: 0554/22 858;

Факс:0554/22 858;

E-mail:info@hotelpalace.bg

Web site:www.hotelpalace.bg

ЗА НАС

Хотел "Палас" разположен на самият морски бряг и в близост до всички атрактивни места в комплекса , които трябва да бъдат посетени, плажен или морски спорт , казино, СПА и фитнес комплекси, ексклузивен ресторант градина и коктейл бар - караоке.
Една от най-добрите дизайнерски къщи в България е проектирала за Вас 143 стаи, от които 11 апартамента, основен ресторант с бюфет за закуска и вечеря с места за 110 човека и "Градина Палас” отворена  за всички с българско традиционно меню и интернационална кухня, магазинче за подаръци и минишоп работещ 24 часа, денонощен лоби бар и рецепция и едно от първите караоке в северната част на комплекса. Безжичен интеренет във всички общи части и стаи, 24/7 доктор, кола под наем и екип ,който  винаги и по всяко време ще е с Вас ако имате нужда от резервация на ресторант, бар, екскурзия, екстремни спортове, СПА и още много...
- Един от малкото хотели в известния курорт Слънчев бряг разположен точно на крайбрежната алея
- Няколко минути от курортния център и улицата на цветя
- Със спирка на известното курортно влакче, които ще ви отведе до стария град на Несебър
- Ефектен панорамен изглед към Св.Влас - Слънчев бряг - Несебър Бей
- В близост до безплатния транспорт към двата аквапарка, на минути от най-голямото казино в комплекса и 5 звездният Хелънс СПА център, мини голф и волейбол игрища, детски площадки и много повече
- На една стъпка от плажа

СТАИ

Хотел "Палас" разполага с 143 стаи, от които 11 апартамента, по дизайн на една от най-известните  български фирми за дизайн и архитектура са семпли и приветливи.
Стъклена стена от към терасата и небесно синият прозрачен парапет не прикрива никаква част от чудесния изглед към силуета на морския залив, включително добре известните забележителности на Несебър , Свети Влас и яхтеното пристанище.
Всички стаи са с морски изглед и са проектирани да Ви обгърнат с уют,  мини бар с избор на безалкохолни и алкохолни напитки, бира и вода, LCD  телевизори с избор от кабелни канали, за да отговорят на британски, руски и български гости.
 Персонална климатична система Ви позволява да изберете любимата Ви стайна температура, a уединена тераса да се насладите на изглед към морето,  пълна луна или горящ изгрев.
Wi-Fi връзка не само в стаите, но във всички общи части, Ви позволява да бъдете винаги в крак с ежедневието си, да споделяте с помени или следите бизнеса си.

ЗАВЕДЕНИЯ

Баровете и ресторантите в ПАЛАС са заведения, които са отворени за гостите на хотела и външни клиенти, местни жители и посетители на курорта.
В тях ние комбинираме иновации на международната кухня с модерна атмосфера  и традиционни български ястия, за да привлечем  хора, любопитни да открият нови места и да ги обявят за техен втори дом.
По което и да е време или каквото и да е Вашето настроение ... ПАЛАС разполага с идеалното меню за всеки повод. Всичко е възможно: закуска във фоайето или коктейл в бара на басейна, бизнес срещи или аперитив преди вечеря в ресторант-градина ПАЛАС.
Основен ресторант – «PALACE GARDEN»
ОПИСАНИЕ: ресторант, специализиран в автентична българска традиционна кухня и международни иновационни тенденции
ВАЖНО: всички ястия са приготвени в момента на поръчката
АТМОСФЕРАТА: Модерна и приветлива
РАБОТНО ВРЕМЕ: По време на летния сезон, всеки ден от 7 ч. до 23 ч.

Караоке Бар
За незабравима вечер, Dj Elli караоке бар има за всеки го по нещо.
Избор на спиртни напитки, коктейли и брънч меню. Най-добрите стари хитове или най-новите и любими на всички, Dj Elli ще пее с вас. Попитайте Вашия барман за специалните оферти. Вземете четири класически коктейла само за 12 лв. или направете коктейл по ваш избор , персоналът ще е винаги с Вас за да ви асистира.

Петък, 14 Февруари 2014г. 16:51ч.

БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД

БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД

Адрес: гр. София, ул. Брегалница №62

Тел.: 02/931 18 51; 02/831 03 10;

Факс:02/831 03 10;

Моб.тел.: 0898/51 51 02;

E-mail:office@chichekliev.com

Web site: www.chichekliev.com

ЗА НАС

История на фирмата
Фирмата е създадена през 1992г. Започва с производството на щандови хладилни витрини. Разширява своята продуктова гама със сладкарски, островни и крайстенни витрини. Произвежда също топлинни витрини - сухи и водни, хладилни витрини за салати и други.
През 1996г. започва да произвежда и корпусна мебел, което спомага за комплексно обзавеждане на различни търговски обекти.
Ние проектираме и произвеждаме хладилни и топлинни витрини, стелажи, специализирано хладилно оборудване, цялостно обзавеждане на търговски обекти, хладилни и неутрални барове, сладкарски витрини, крайстенни витрини и витрини за сладолед. Предлагаме и мебели за дома - кухни, детски стаи, спални, гардероби, холни секции.
Обзавеждаме хотелски стаи и рецепции, хранителни блокове на ресторанти и бензиностанции, медицински заведения и др.
Работим в партньорство с други фирми за комплексно решаване на Вашите желания.
Основна дейност: производство на хладилни изделия и корпусна мебел. Братя Чичеклиеви ООД предлага още следните услуги:
- Дизайнерски проект на помещение
- Вътрешен ремонт на търговски обекти и апартаменти
- Отопление и вентилация
- Търговско обзавеждане на сладкарници и барчета
- Обзавеждане на магазини за хранитлни стоки
- Неутрално обзавеждане на търговски обекти
- Обзавеждане на офиси, аптеки, детски градини, хотели
- Мебели за апартаменти - кухни, спални, гардероби
Нашата цел
Да осъществяваме комплексни услуги на клиенти, желаещи да получат оптимални решения в областта на търговското обзавеждане.

ПРОДУКТИ

Магазини за хранителни и нехранителни стоки- Хладилни витрини
*Щандови хладилни витрини
*Крайстенни хладилни витрини
*Островни хладилни витрини
- Щандови маси
- Стелажи
Сладкарници и кафенета
- Хладилни модули
- Хладилни витрини
- Неутрални витрини
- Барове
Линии за продажба на готови храни
- Топлинни витрини- Хладилни витрини
- Неутрални витрини
Хотели и ресторанти
- Салатни барове
- Барове
- Хладилни витрини
Обекти
- Линия за закуска и тестени изделия
- Сладкарски линии
- Заведения за хранене
- Магазини за хранителни и нехранителни стоки