Галина Николаева

Галина Николаева

Вторник, 29 Юли 2014г. 10:49ч.

РЕКС ЕООД

РЕКС ЕООД

Адрес: гр. Долни Дъбник, ул. Георги Сава Раковски No 15

Тел.: 065/14 20 29;

Факс:065/14 34 30;

E-mail:reks_dd@abv.bg

ЗА НАС

РЕКС ЕООД е компания, която е основана през 1993 година, когато е вписана и в Регистъра за държавни и общински предприятия, със седалище и адрес на управление град Долни Дъбник, област Плевен. Регистрирана е като еднолично дружество с ограничена отговорност и се развива с основна икономическа дейност, в сферата на : комунално битови услуги, строителство и инженеринг, производство и продажби на стоки и продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство /без процесуално/ и аперативи и магазини, водоснабдяване и канализация ( със съответно разрешение) В и К услуги, комисионна търговия, реклама (без кино и печат), автобусни превози по вътрешни и междуградски линии.
Дружеството е с 100% общински капитал от 70 000 лв.
РЕКС ЕООД разполага с квалифициран персонал и извършва всяка една от дейностите си с високо ниво на прецизност. Разполага също така и със собствени активи с обща балансова стойност 80 хил.лв. и включват : машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и други активи. Фирмата разполага с 5 броя автобуси Сетра, както и с многофункционален багер.
За дългите години на работа, компанията непрестанно се развива и усъвършенства, като към момента динамиката на оборотите е следната:
1. Пътнически транспорт - 44 % от общите приходи.
2.Сметосъбиране,сметоизвозване, чистота - 28 %
3. Снегопочистване и услуги със спец.техника- 18%.
4.СМР и ремонт улично осветление - 9%.
5. Други дейности.-.1%.
Компанията РЕКС ЕООД е изградила доверие у клиенти и партньори и е наложила позицията си на пазара, с коректност, качество и достъпни цени.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ДИЛЯН МИРОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
Едноличен собственик на капитала :
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

 

Понеделник, 28 Юли 2014г. 15:43ч.

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН ЕООД

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, офис 720 

Тел.: 02/816 43 78;

Факс:02/816 43 79; 

E-mail:office@vetroresinabalcan.bg 

Web site: www.vetroresinabalcan.bg

ЗА НАС

Ветрорезина Балкан ЕООД е фирма, която се намира на територията на град София. Компанията разполага с над 40 години стаж и солиден опит в областта на проектиране, производство, монтаж и поддръжка на изделия от стъклопласт. Успешно е затвърдила позицията си на пазара и е изградила за себе си отличен авторитет. Произвежданите от компанията, изделия включват тръби (индустриални и корабни), комини, профили, съдове, резервоари и др.
Продуктите ни са най-добре използвани в следните сфери :
- Пренос на корозивни флуиди ;
- Индустриална канализация ;
- Водопроводи ;
- Пренос на газове и пари ;
- Пречиствателни станции ;
- Охладителни системи ;
- Обезмаслителни станции ;
- Реагентни стопанстба ;
- Сероочистни съоръжения ;
- Съхранение на токсични отпадъци ;
Наред с високотехнологичните GRP - изделия Ветрорезина Балкан ООД предлага на своите клиенти, също и монтаж, шеф-монтаж и обучение на специалисти, както и всичко необходимо за пълното им техническо и технологично обслужване.
За да осигури качественото изпълнение на всички услуги, които предлага, Ветрорезина Балкан ЕООД следва стриктна политика по управление на качеството, управление по околната среда и управление на здравословните и безопасни условия на труд.

ПРОДУКТИ

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН ЕООД разполага с богата продуктова гама от :
- Стъклопластови тръби и фитинги ;
- Стъклопластови резервоари и съдове ;
- Стъклопластови газоочистители и димоходи ;
- Стъклопластови продукти по поръчка на клиент ;

КОНТАКТИ

гр. София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, офис 720
тел. 02/ 816 43 78, факс 02/ 816 43 79
office@vetroresinabalcan.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ИВАН ТОДОРОВ ПИПЕРКОВ
Едноличен собственик на капитала :
"ВЕТРОРЕЗИНА ЕНДЖИНИЯ"АД, ИТАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕНО СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ СПАРТАК

Адрес: с. Склаве, община Сандански

E-mail: pskspartak@abv.bg 

ЗА НАС

ПСК Спартак е производствено стопанска кооперация, която е разположен на територията на село Склаве, община Сандански, област Благоевград. Дружеството има основна икономическа дейност : производство на селскостопанска продукция и добив на камък, чакъл и пясък. Кооперацията предлага селскостопански услуги като: сеитба, оране и жътва.
Кооперацията "Спартак" има на разположение, съвременна, специализирана техника за извършването на добив на инертни материали ( пясък, чакъл и камък ) и производството на селскостопанска продукция и също за осъществяването на селскостопански услуги.
В ПРОИЗВОДСТВЕНО СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ СПАРТАК работят утвърдени земеделци и работници с богат опит в бранша, които следват една основна цел, която е максималното задоволяване на потребностите на клиенти и партньори.

ДЕЙНОСТИ

- ПСК Спартак се занимава с добив на пясък, чакъл и трошен камък. От трошения камък се изработват фракции от андезитови туфи с максимална големина 63мм и минимална 0.14мм. Пясъците са едрозърнести със сивокафяв до ръждивокафяв цвят, а чакъла представлява дребно късове гранитоиди и пясъчници с големина около 40мм.
- Друга дейност, с която Производствено стопанска кооперация Спартак се занимава е извършването на производство и търговия на селскостопанска продукция. Културите, които отглеждаме са висококачествени, екологично чисти и са с отлични вкусови показатели. Отглеждаме : пшеница, рапица и ечемик. В работа си по производството и преработката им използваме единствено качествени препарати, торове и семена.
- Дружеството извършва селскостопански услуги в района на община Сандански. Обработката на земеделски площи се извършва от селскостопански работници, които разполагат богат опит и имат помощта на модерна селскостопанска техника. Производствено стопанска кооперация Спартак предлага следните селскостопански дейности: жътва, оране, сеитба и други селскостопански услуги.
- Производството извършвано от кооперацията е съобразено с всички европейски стандарти и изисквания за качество и безопасност. Произведените от нас култури и предлаганите селскостопански услуги са на много изгодни цени.

УПРАВЛЕНИЕ

Председател :
ИВАН СТОЯНОВ ТОЧКОВ
Управителен съвет :
ВИОЛЕТА АСЕНОВА АНДОНОВА
ВИХРЕН ИВАНОВ ДЕБРЕНЛИЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ИЗОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛОВ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ЗАБАДАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ВЕЛКОВ
Контролен съвет :
АНЕТА ЯНЕВА КИРОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗОРКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЕБРЕЛИЕВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
КРЪСТЬО АТАНАСОВ ФИЛИПОВ

Понеделник, 28 Юли 2014г. 11:18ч.

ДУО В ООД - град София

ДУО В ООД - град София

Адрес: гр. София, ул. Генерал Суворов 67, вход от ул. Мур

Тел.: 02/930 55 62;  02/441 46 05;

E-mail:office@duo-v.com

Web site: www.duo-v.com

ЗА НАС

Компанията ДУО-В ООД е печатница, която е основана през 2003 година от семеен тандем - специалисти в областта на полиграфията. След повече от 10 години опит и успешна дейност, днес разполагаме с надеждно оборудване, което гарантира качественото реализиране на изделията от идеята, през проектиране, подготовка, печат и довършителни процеси до получаването на крайния продукт.
Ние от ДУО В ООД успяхме да създадем успешен и квалифициран екип от специалисти, чиято основна задача е качествено, коректно и в срок изпълнение на поръчките.
Ние се стремим да споделяме с Вас натрупаните знания и опит, и също така сме отворени за нови идеи.
За нас най - важният приоритет е експедитивното и качествено обслужване на клиента, с цел максималното задоволяване на потребностите му.
Коректността е синоним на нашата фирма, ето защо вече дълги години сме сред най - търсените и предпочитани партньори.
Очакваме Ви !

ПРОДУКТИ

ДУО В ООД предлага богат асортимент от следните продукти :
- Визитки ;
- Бланки ;
- Формуляри ;
- Пликове ;
- Джобове за дискове, билети, документи ;
- Папки ;
- Опаковки, стикери ;
- Флаери, листовки, дипляни ;
- Плакати, постери ;
- Календари ;
- Картички ;
- Уоблери ;
- Каталози ;
- Книги ;

УСЛУГИ

Услугите предлагани от компанията са следните :
КОНСУЛТАЦИИ :
- При нас можете да получите професионални съвети за това, как Вашите идеи да бъдат реализирани при оптимално съотношение на качеството, количеството и цената.
ПРОЕКТИРАНЕ И ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
ОФСЕТОВ ПЕЧАТ
- Оборудването на печатница „ДУО-В“ гарантирана качественото отпечатване на всякакъв вид листова продукция върху хартия: плакати, постери, флаери, дипляни, брошури, каталози, опаковки, етикети, фирмена акциденция, календари, блокноти, тефтери, пликове.
Формат на хартията :
- мин. 230х330 мм
- макс. 650х480 мм.
- Грамаж на хартията: от 45 гр/м2 до 350 гр/м2
Работим и с подготвени за печат файлове във формати: pdf, eps, cdr.
ДОВЪРШИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ:
- Рязане ;
- Набор ;
- Биговане ;
- Сгъване ;
- Перфорация ;
- Номерация до 10 позиции ;
- Телово шиене: тетрадно и кочанно ;
- Лепене ;
- Скрепване с метална спирала ;

КОНТАКТИ

Печатна база: гр. София, ул. "Генерал Суворов" 67, вход от ул. "Мур", през бариерата.
Не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати :
Тел: 02/930 55 62 ; 02/441 46 05
GSM: 0896 66 35 16
0896 66 33 17
0887 70 99 82
Email: office@duo-v.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управители и съдружници :
СТЕФАНКА СТОЙНОВА ВЕЛЕВА
ЮРИЙ ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ

Понеделник, 28 Юли 2014г. 11:08ч.

СТРАЙП ЕООД

СТРАЙП ЕООД

Адрес: гр. София, ж.к. Гевгелийски, ул. Мачуково, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 21

 

ЗА НАС

СТРАЙП ЕООД е компания, която се намира на територията на град София, район Илинден, ж.к. Гевгелийски. Фирмата е регистрирана през 2010 година, като еднолично дружество с ограничена отговорност и е насочила своята основна икономическа дейност в сферата на жилищно строителство. СТРАЙП ЕООД се занимава с :
- Управление на недвижими имоти ;
- инвестиции в недвижими имоти ;
- извършване на строително-монтажни работи ;
- проучване и проектиране ;
- изготвяне на експертни оценки за всякакъв вид имущество ;
Компанията разполага с необходимата материална база и квалифициран екип от работници, разполагащи с богат опит в бранша. Качественото извършване на услугите, спазването на уговорените срокове и достъпните цени, са направили компанията СТРАЙП ЕООД, търсен и предпочитан бизнес партньор на редица доволни клиенти.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ИВАЙЛО НИКОЛОВ ЛИТОВ.

Петък, 25 Юли 2014г. 15:56ч.

РИГЕЛС ООД

РИГЕЛС ООД

Адрес: гр. Варна, ул. Любен Каравелов 14, ет. 1, ап. 2

Тел.: 052/301 502;

E-mail:rigels@abv.bg

Web site: www.rigels-bg.com

ЗА НАС

Компанията “РИГЕЛС” ООД е създадена през 1995 година, със седалище и адрес на управление град Варна. Членува в Строителната камара от 25.06.1999 година и се развива с основна икономическа дейност, в сферата на строителство и монтажни работи, проектиране, обзавеждане.
РИГЕЛС ООД е специализирана в извършването на следните дейности :
- груб строеж /кофраж, зидария, покриви/;
- мазилки и замазки ;
- фаянс /теракот и подови покрития/ ;
- сухо строителство ;
- водопровод и канализация ;
- ел. монтаж и заварки ;
- боядисване ;
- дърводелство ;
- железарски услуги и монтаж ;
Качественото осъществяване на строителните и монтажни дейности се извършва от висококвалифицирани кадри, разполагащи с богат опит - повече от 25 години, съвременно оборудване, железарски и дърводелски работилници.
РИГЕЛС ООД държи изключително много на качественото изпълнение на задачите, както и спазването на всички европейски стандарти и изисквания, ето защо има внедрена система за контрол ISO 14001:2004.
Фирмата е построила и реновирала редица къщи, жилищни сгради, хотели, офиси, индустриални сгради, военни сгради, банки, магазини, ресторанти в цялата страна, включително Варна, София, Златни пясъци и други.
Дългогодишният стаж, множеството завършени обекти, редицата доволни клиенти и партньори са утвърдили компанията РИГЕЛС ООД, на строителния пазар като коректен и желан партньор.

ПРОДАЖБИ НА АПАРТАМЕНТИ

Друга дейност предлагана от компанията е продажбата на апартаменти :
- Ригелс град Варна се занимава с продажба на апартаменти, разположени в квартал Бриз. Този квартал се намира до жк. Чайка, в близост от Пикадили парк и Морската градина. Бриз разполага с удобна транспортна връзка до курортите Албена, Златни пясъци и Св. Константин и Елена. Новопостроената жилищна сграда се състои от 4 блока, като всеки от тях разполага с асансьор. Общият брой на места за паркиране е 12.
- Фирма Ригелс извършва продажба и на апартаменти в курортен комплекс Златни пясъци. Жилищната сграда, построена от Ригелс е Сънрайз 1. Конструкцията на сградата е масивна - силикатна мазилка, изолация, тухлени стени и стоманобетон. Сградата разполага с 21 апартамента, напълно завършени:
- плочки в баните, терасите и коридорите
- ламиниран паркет в стаите
- боядисани стени
- блиндирани външни и MDF вътрешни врати
- PVC прозорци
- телефон, интернет и кабелна телевизия
При извършването на строителството на сгради и монтажни работи в тях, Ригелс използва само и единствено качествени материали и технологии.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ИЛИАНА АСЕНОВА АБАДЖИЕВА
Съдружници :
ИЛИАНА АСЕНОВА АБАДЖИЕВА
СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ДОБРИ СТАНКОВ ПАВЛОВ

Петък, 25 Юли 2014г. 13:30ч.

ДЕЛОЖ АУДИТ ЕООД

ДЕЛОЖ АУДИТ ЕООД

Адрес: гр. Бургас, ул. Александър Велики 25

Тел.: 056/817 616;

E-mail:d_tevekelieva@abv.bg

ЗА НАС

ДЕЛОЖ АУДИТ ЕООД е дружество, което се намира на територията на град Бургас. Компанията е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност на ДЕЛОЖ АУДИТ ЕООД е насочена в областта на счетоводни услуги и консултации. Фирмата се занимава със следните дейности :
- изготвяне на независим финансов одит ;
- изготвяне годишни финансови отчети ;
- извършване на финансово-данъчни консултации ;
- извършване на методология на счетоводството и финансовия одит ;
ДЕЛОЖ АУДИТ ЕООД е динамично развиващо се дружество, което извършва услугите си с качество, коректност и на изгодни цени. За годините си на работа, фирмата е успяла да спечели доверието на множество клиенти и партньори.
Очакваме Ви !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е госпожа Дорета Петкова Тевекелиева.

Петък, 25 Юли 2014г. 12:28ч.

ИННА АГРО 2006 ЕООД

ИННА АГРО 2006 ЕООД

Адрес: гр. Враца, ул. Искър 3, вх. В, ет. 2, ап. 24

Тел.: 092/666 986;

E-mail:inna_agro@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата Инна Агро 2006 извършва дейностите си на територията на град Враца, с адрес на управление улица Искър №3. Регистрирана е като еднолично дружество с ограничена отговорност и основен предмет на дейност производство на селскостопанска продукция. ИННА АГРО 2006 ЕООД извършва обработка на собствени и арендувани земеделски земи, на землището на село Лиляче. Компанията се занимава с производството на следните висококачествени култури:
- пшеница
- ечемик
- царевица
- слънчоглед
- рапица
Високото качество и издръжливостта на пшеницата и ечемикът, които са произведени от компанията Инна Агро 2006, се дължат на ежегодната селекция на висококачествени семена, торове и препарати за растителна защита.
Продукцията, която дружеството произвежда се отличава с високо качество и устойчивост на атмосферните условия. Това е така, защото дружеството разполага с квалифициран екип от земеделци, които се грижат за спазването на всички европейски стандарти и изисквания. За нуждите на своето производство, Инна Агро 2006, разполага с модерна и богата техника и инвентар за обработка на земята, прибирането на добивите и тяхното съхранение. Благодарение на тази техника се постига минимален разход на суровини и максимално покриване на обработваемите площи.
ИННА АГРО 2006 ЕООД е сред утвърдените производител, изградила е за себе си отличен авторитет на търсен, предпочитан и коректен партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията и едноличен собственик на капитала е господин Георги Петков Богданов.

Петък, 25 Юли 2014г. 11:13ч.

ЕВРОСТРОЙ БГ 2008 ООД

ЕВРОСТРОЙ БГ 2008 ООД

Адрес: гр. Дупница, ул. Джерман No 22

E-mail:aleks_grady@abv.bg

ЗА НАС

ЕВРОСТРОЙ БГ 2008 ООД е компания, която се намира на територията на град Дупница, област Кюстендил. Регистрирана е през 2008 година като дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива компанията е насочена в областта на строителството. Фирмата ЕВРОСТРОЙ БГ 2008 ООД изпълнява всички видове строително-монтажни и строително-ремонтни работи:
- груб строеж ;
- цялостно строителство на промишлени, обществени и жилищни сгради ;
- довършителни работи - облицовки, замазки, мазилки, шпакловки, бояджийски работи, покривни работи, фасадна топлоизолация, електрически и ВиК-инсталации.
Компанията разполага с екип от професионално квалифицирани работници, с богат и дългогодишен опит в сферата на строителството. За тяхно улеснение, а и за постигане на висококачествени крайни резултати, дружеството разполага и с модерна техника и съоръжения.
ЕВРОСТРОЙ БГ 2008 ООД е експерт в своята дейност, добре позната фирма, търсен и предпочитана от множество доволни клиенти и партньори.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
АЛЕКСАНДЪР ТРАЙЧОВ ГЕОРГИЕВ
Съдружници :
ЕВГЕНИ ВЕЛИНЧОВ МИТОВ
АЛЕКСАНДЪР ТРАЙЧОВ ГЕОРГИЕВ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПЛОДОРОДИЕ 93

Адрес: с. Професор Иширково

Тел.: 0867/42 209;

E-mail:zk_plodorodie@mail.bg

ЗА НАС

ЗК Плодородие-93 е земеделска кооперация, която се намира на територията на село Професор Иширково, област Силистра. Дружеството се развива с основна икономическа дейност в сферата на : производство на селскостопанска продукция върху наети или арендувани земи, нейната преработка и реализация. Отглежда и овощни насаждения.
Кооперацията отглежда следните висококачествени култури:
- Пшеница;
- Царевица;
- Слънчоглед;
- Рапица ;
- Тиквено семе ;
- Тютюн ;
ЗК Плодородие-93 е сред утвърдените производители в своя регион. Продукцията, произведена от кооперацията е с гарантирано отлично качество, защото квалифицираните земеделци се грижат за спазването на всички изисквани и стандарти. Дружеството разполага и със съвременни машини и съоръжения, които са в голяма помощ на работниците и са още една предпоставка за качеството на продуктите. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПЛОДОРОДИЕ 93 е добре позната и е търсен и предпочитан партньор за множество доволни клиенти.

УПРАВЛЕНИЕ

Председател :
КИРИЛ ЕНИКОВ НЕЙКОВ
Управителен съвет
КИРИЛ ЕНИКОВ НЕЙКОВ
ЕРОЛ СЮЛЕЙМАН ИСМАЙЛ
ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА КИРОВА
ХРИСТО ДИМОВ ДИМОВ
СТАНЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ
КАЛИН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
Контролен съвет :
КОЛЬО ИВАНОВ ЕНИКОВ
ДОЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ЙОВКОВ