Галина Николаева

Галина Николаева

Петък, 19 Септември 2014г. 08:48ч.

ЕТ Бойчо Стоев РАЗЦВЕТ СТОЕВ

ЕТ Бойчо Стоев РАЗЦВЕТ СТОЕВ

Адрес: гр. Стара Загора, кв."Зора", Оранжерия за цветя

Тел.: 042/69 01 18; 

E-mail:genov_evgeni@abv.bg

Web site: www.razcvet.bg 

ЗА НАС

ЕТ "Бойчо Стоев - Разцвет Стоев" компания, която е основана през 1989 година и вече 25 години налага своите позиции на пазара с висококачествени продукти и конкурентни цени. Дружеството разполага с 48 000 кв.м. производствена площ, от които 20 000 кв.м. са оранжерии. Седалището на фирма се намира на територията на град Стара Загора.
Основната икономическа дейност на ЕТ Бойчо Стоев РАЗЦВЕТ СТОЕВ е производство на различни видове цветен разсад за балкона и градината, декоративни храсти и саксийни цветя - като Циклама, Хризантема, Примула, Импасианс и Коледна звезда. "Разцвет" работи в сътрудничество с утвърдени на световно ниво компании за производство на изходен посадъчен материал и семена, което е гарант за качество, вече добре познато на българския потребител.
Освен с производствената дейност фирмата се занимава също и с търговия. През 2001 година бе създаден Градински център "Разцвет", където се осъществява търговия на едро и дребно с клиенти от цяла България. Освен растенията собствено производство, за да отговори и задоволи нарастващите нужди на потребителя, "Разцвет" предлага и саксийни цветя от Холандия.
Градинският център “Разцвет” произвежда широка гама пролетен и есенен разсад, балконски цветя, Хризантема Мултифлора, Коледна звезда, Циклама, Примула. Предлага също така, студоустойчива растителност собствено производство и внос, стайни цветя за дома и офиса. Извършва вътрешно и външно озеленяване. Търговия на едро и дребно.
ЕТ Бойчо Стоев РАЗЦВЕТ СТОЕВ е име, което се свързва с високо качество, атрактивни цени и коректно отношение към клиенти и партньори.

УСЛУГИ

Фирмата ЕТ Бойчо Стоев РАЗЦВЕТ СТОЕВ се занимава с извършването на следните услуги :
Производство
Сезон пролет-лято
- Балконни видове ;
- Семенни видове ;
- Готови аранжировки ;
- Стайни растения ;
Сезон есен-зима
- Виола ;
- Белис / парички ;
- Хризантема ;
- Примула ;
- Циклама ;
- Коледна звезда ;
Озеленяване
- Проектиране ( 3D );
- Сезонно зацветяване ;
- Поддръжка ;
- Водни ефекти ;
- Автоматично напояване ;
- Галерия ;
Консултации
- болести ;
- неприятели ;
- правилна поддръжка ;

КЛИЕНТИ

Наши трайни клиенти са:
- Община Стара Загора,
- Община Казанлък,
- Община Разград,
- Община Нова Загора,
- Община Чирпан,
- Община Павел баня,
- Кауфланд България,
- Хотел “Армира” – Старозагорски минерални бани,
- Хотел “Маркони” –Павел баня,
- Автосалон “Автохит – Фолксваген” – Стара Загора,
- Автосалон “Автохит – Ауди” – Стара Загора и др.

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Стара Загора, кв. Зора, Оранжерия за цветя (източно от Метро)
Телефони :
Управител: +359 887 59 66 83
Пласмент: +359 888 23 94 74
Факс: +359 (42) 69 01 18
Е-поща: razcvet@abv.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин БОЙЧО ГЕНОВ СТОЕВ.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА ДП КЪМ ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ШУМЕН ТПП

Адрес: с. Царев брод, ж.к. Проф. Иван Иванов, административен блок

Тел.: 054/830 453; 054/830 454;

E-mail: dp_exp@abv.bg

Web site: www.dp-exp.com

ЗА НАС

"Експериментална База" Държавното Предприятие към института по земеделие се намира на територията на село Царев брод, област Шумен. То е самостоятелно юридическо лице с основен предметът на дейност провеждане на експериментална дейност в областта на аграрната наука и съхранение на национални генетични и почвени ресурси.
Предприятието е поело агроекологични ангажименти, които са свързани с :
- Поддържане на обработваемата земя в добро земеделско и екологично състояние ;
- Спазване на добри земеделски практики за опазване на водите от замърсяване с нитрати.
"Експериментална База" ДП е правоприемник на бившия "Захарен чифлик" , който е основан през далечната 1913 година от Рудолф Пицка. Чифликът е основан с идеята да се произвеждат семена за захарно цвекло. По-късно били изградени и животновъдни ферми с млечно направление - говедовъдство и овцевъдство. След 2000 година бе учреден Земеделски институт, като в него се обединяват Института по захарно цвекло, Института по биволовъдство, Института по свиневъдство и Опитните станции в град Търговище и село Хан Крум.
През 2008 година производствения сектор, осигуряващ експерименталната дейност бе отделен от активите на Земеделски институт. В предприятието е локализирана изгражданата в продължение на едно столетие богата материална база, която служещи за провеждане на задълбочени изследвания с научен и научно-приложен характер в сферата на животновъдството и растениевъдството. В резултат на дългогодишна научно-изследователска дейност са създадени голям брой сортове и хибриди от растения, както и нови породи животни.
В качеството си на най-големия и утвърден научно-аграрен център в североизточна България, "Експериментална база" ДП към ИЗ-Шумен ще продължи да се развива в следните направления:
- съхранение на генетичните нуклеоси на отечествени породи животни и поддържане на тяхната генеалогична структура ;
- успоредно с традиционното генериране и разпространение на научно познание ще предлага на пазара висококачествен разплоден материал от различни животински видове и широка гама от високопродуктивни апробирани сортове растения ;
- организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културни растения и животни ;
- опазване на почвените ресурси и производството на екологически чиста растителна и животинска продукция.
- перманентно осъществяване методично ръководство с национална значимост на подотраслите : биволовъдство, свиневъдство, овцевъдство, коневъдство и цвеклопроизводство.
"Експериментална База" Държавно предприятие към института по земеделие - град Шумен ТПП е дружество с дългогодишен опит, разполага с квалифициран екип от способни кадри и извършва всяка една дейност с високо ниво на прецизност.

ДЕЙНОСТИ

Дейностите, които държавата е възложила за изпълнение на предприятието, са обособени в следните сектори:
Сектор "Овцевъдство"
Отглеждане на стадо овце от отечествената порода Синтетична популация българска млечна (СПМБ)регистрирана под № 10645 от 30.06.2005 година. Една от главните характеристики на СПБМ е способността да запазват характерните си признаци за висока продуктивност в следващите поколения. В това отношение стадото овце, които се отглеждат в дружеството е единствено по рода си в страната, което поддържа генеалогичната структура на породата и изпълнява ролята на "генетичен нуклеус" за производството на висококачествен разплоден материал - кочлета и женски ремонтни агнета.
Сектор "Биволовъдство"
Биволите от отечествената порода "Българска Мурра" е призната през 2002 година (Сертификат № 1047). Предприятието отглежда биволи, които са от тази порода и са единствени в страната, отглеждани в чистопородно състояние. От създаването си и към момента стадото играе ролята на "генетичен нуклеус" за производство на елитни животни за разплод. Устойчивостта на биволите към болестта "Луда крава" е една от основните причини за бързото им разпространение в страната от Западна Европа (Англия, Германия, Швейцария). Разплодни животни от стадото (бици и малакини) са изнасяни за Венецуела, Румъния и др. страни. Биволското мляко е и стратегически продукт при радиоактивна обстановка. Поради факта, че броя на биволите в страната драстичното намалява е необходимо и дори наложително, държавата да отпусне средства за опазване на биволите от тази порода.
Сектор "Свиневъдство"
Породата "Дунавска бяла" е създадена благодарение на дългогодишен изследователски труд на колектив от научни сътрудници и специалисти и е единствената отечествена порода с комбинирано направление. През последното десетилетие фермите, които отглеждат свини от тази порода значително намаляха и в резултат на това сега тя се отглежда само в 3 (три) племенни ферми с общ брой 500 свине майки. Стадото на "Експериментална база" ДП град Шумен наброява 130 свине майки и понастоящем изпълнява ролята на генетичен нуклеус. Това определя неговата значима роля в запазване на тази порода, като национален генетичен ресурс. Породата има статут на застрашена от изчезване.
Сектор "Говедовъдство"
Традиционно за стопанството е отглеждането на говеда от Холщайн - фризийската порода.
Сектор "Захарно цвекло"
"Експериментална база" Държавно предприятие, към момента е единствения производител на семена за захарно цвекло в страната. Поради отказа на Захарни заводи в град Горна Оряховица от незначителна квота за производство на бяла захар, от 2008 година тази култура в Република България не се отглежда. По тази причина от 2009 година се провежда само поддържаща селекция в ограничен обем. Вниманието на селекционерите е насочено към поддържане и опазване на генофонда от тази култура на ограничен брой сортове, а именно:
- Сорт "Пещера" -сертификат № 10523/30.05.2003 г.
- Сорт "Ком" - сертификат № 10719/31.07.2007 г.
- Сорт "ИК-1263"-сертификат № 10804/31.10.2008 г.
- Сорт "Диекс" - признат със заповед РД 12-2/10.02.2012 г.
Известно е, че поддържането на родителските компоненти и техническото семепроизводство е свързано с изразходването на значителни средства и по тази причина финансовото подпомагане от страна на държавата е наложителна.

СЕМЕЗАВОД

Заводът е построен с основната цел - дражиране и полиране на семена от захарно цвекло. Оборудването му е съвременно, богато и е доставено от Швеция. Към момента съоръжението се използва основно за почистване, калибриране и опаковане на семена от пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед, люцерна, рапица, фий и др. Семезавода разполага с отделен пункт за обеззаразяване на семена за посев, оборудван с машини Rober и Gustafson. Съоръжението разполага с голяма складова база. Дневният капацитет е както следва:
- грубо почистване на семена 30 - 50 тона взависимост вида на зърната;
- финно почистване 3 - 5 тона;
- обеззаразяване здо 10 тона и разфасоване в чували -10 тона.

КОНТАКТИ

Тел./факс: (054) 830 453
Централа: (054) 830 454
e-mail: dp_exp@abv.bg
Директор: 0884 858 862 ; 0879 087 733
Гл. счетоводител Стефанка Божинова: 0889 226 040
Гл.зоотехник и технолог свиневъдство Светломир Асенов Влайков: 0886 328 705
Гл.ветеринарен лекар Радена Каменова Ненова: 0886 328 026
Технолог говедовъдство Георги Величков: 0889 477 928
Технолог овцевъдство Бахтияр Ахмед: 0884 536 773
Технолог биволовъдство Костадинка Великова : 0885 627 969
Гл. агроном Жоро Иванов: 0889 226 041
Технолог семезавод Атанас Кръстанов: 0884 787 516

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ИЛИЯНА ИВАНОВА СЪБЕВА
Управителен съвет :
АПОСТОЛ ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ
ИЛИЯНА ИВАНОВА СЪБЕВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
Собственик :
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

 

Сряда, 17 Септември 2014г. 16:08ч.

ТОПОЛОВГРАД БТ АД

ТОПОЛОВГРАД БТ АД

Адрес: гр. Тополовград, ул. Христо Ботев No 10

Тел.: 0470/22 40;

Факс:0470/22 73;

E-mail:topbt@abv.bg

ЗА НАС

ТОПОЛОВГРАД БТ АД е акционерно дружество, което е регистрирано в Търговския регистър през 2009 година и се намира на територията на град Тополовград. Предметът на дейност, с който се развива компанията е насочен в сферата на производство на тютюневи изделия.
ТОПОЛОВГРАД БТ АД извършва следните дейности : изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюн и висококачествени тютюневи изделия в страната и чужбина.
Дружеството разполага със съвременна и богата материална база, която е полезна при извършването на дейностите. Друго важно нещо, с което разполага ТОПОЛОВГРАД БТ АД е професионално квалифициран екип от кадри, притежаващи дългогодишен опит.
По време на производството и преработката на тютюна компанията спазва всички стандарти и изисквания, което е една сериозна предпоставка за висококачествена продукция.
Благодарение на качеството на продуктите, достъпните им цени и коректното отношение към клиентите, ТОПОЛОВГРАД БТ АД е фирма, успешно наложена на пазара. Множество клиенти и партньори се доверяват на услугите предлагани от дружеството и остават приятно изненадани.
Заповядайте при нас !

УПРАВЛЕНИЕ

Представител :
НИКОЛАЙ БЕЛЕВ АРАБАДЖИЕВ
Съвет на директорите :
ТОДОР ВЪЛЧЕВ СТАЙКОВ
ВАЛЕНТИНА РАДКОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ БЕЛЕВ АРАБАДЖИЕВ

 

Сряда, 17 Септември 2014г. 12:58ч.

ТРИАДА МАРКЕТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН АД

ТРИАДА МАРКЕТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН АД

Адрес: гр. София, ж.к. Бояна, ул. "Кумата" No 77

Тел.: 02/952 66 05;

E-mail:office@triada-market.com

Web site: www.triada-market.com

ЗА НАС

Триада Маркет & Дистрибюшън АД е акционерно дружество, което е основано през април 2001 година, със седалище град София и адрес на управление ж.к. Бояна, ул. "Кумата" No 77. “Триада Маркет енд Дистрибюшън” АД е официален дистрибутор на “Рубелла Бюти” АД, “Випера Химикал” ЕООД, TZMO S.A., BROS S.R.L., Лепила Loctite и Kappus GmbH. Дружеството се развива с основна икономическа дейност в областта на търговия на едро.
В периода от 2001 до 2003 година, компанията открива 10 офиса, с прилежаща складова база, на територията на цялата страна. Фирмата си партнира успешно с международни, национални и регионални търговски вериги, с помощта, на което усъвършенства работата си в директните продажби.
Ние от Триада Маркет & Дистрибюшън АД имаме две основни цели:
- Оптимизиране и увеличаване до максимум продажбите на търговските марки, дистрибутирани от компанията.
- Постоянен мониторинг на потребителските потребности и адекватни решения за тяхното задоволяване.
В плюс за фирмата е това, че работим с изключително гъвкава логистична схема - разполагаме с 3 логистични центъра.
Складова база на територията на цялата страна – в големите регионални центрове – София: над 1200 кв. м, 700 палетни места (обслужва района на София и градовете Перник, Враца, Монтана и Видин); Пловдив: над 1000 кв. м, 700 палетни места (Обслужва района на Пловдив и градовете Стара Загора, Смолян, Пазарджик, Хасково и Кърджали); Шумен: над 1000 кв. м, 700 палетни места (обслужва района на Шумен и градовете Русе, Велико Търново, Шумен, Добрич и Търговище.)
За да получите коректно и качествено обслужване и всичко да бъде на ниво, ние инвестираме в обучението на служителите ни и им предоставяме възможности за професионална реализация и индивидуално развитие. В компанията работят близо 100 квалифицирани души, организирани в следните отдели:
- Търговски отдел ;
- Финансово - счетоводен отдел ;
- Логистика ;
- Техническо и информационно осигуряване.
Зад гърба си имаме над 10 годишен стаж, множество доволни клиенти и партньори, както и стабилно наложена позиция на пазара. Всичко това е благодарение на качеството, което се стараем да Ви предложим и доверието, което ни гласувате. Отворени сме за нови предизвикателства и партньорства !
Очакваме Ви !

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ

Национална дистрибуция покрива 90% от територията на страната и достига до 80% от населението. Работи с над 7800 клиента.
Търговската мрежа се обслужва от:
- Търговски представители ;
- Регионални търговски супервайзoри ;
- Експерти продажби ;
Отделът за работа с Ключови клиенти (КА) е съставен от експерти в продажбите и е обособен за работа в съответствие с очертаващата се тенденция на глобализация на българския пазар – развитието на съществуващите и появата на нови международни и национални търговски вериги.
В отдела работят:
- Национален КАМ
- Регионални КАМ
- Някои от клиентите на ТРИАДА М&Д.

КОНТАКТИ

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
СОФИЯ, ул. Кумата 77
Tелефон : 02 952 66 05
Факс : 02 952 20 31
Електронна поща : office@triada-market.com
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ
Офис Благоевград
Стоян Петров, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0889775117
E: s_petrov81@dir.bg
Офис Варна
Веселин Иванов, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0886777281
E: ves.ivanov@abv.bg
Офис Велико Търново
Кремена Кръстева, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0886009044
E: k.krasteva_vt@abv.bg
Офис Хасково
Петър Петров, Търговски представител
T: 0886 777256
E: triadahs@gmail.com
Офис Пловдив
Юлиана Тодорова, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0886777271
E: juliana_triada@mail.bg
Офис София
Цветанка Кунчева, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0886 009034
E: smileva@triada-market.com
Офис Шумен
Мария Савова, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0886009038
E: m.iv.savova@gmail.com
ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
- Склад София
- Склад Пловдив
- Склад Шумен

УПРАВЛЕНИЕ

Представител :
КРАСИМИР ТОНЕВ МАРТИНОВ
Съвет на директорите :
КРАСИМИР ТОНЕВ МАРТИНОВ
СВЕТОСЛАВ ЖЕКОВ УЗУНОВ
ХРИСТО ПАВЛОВ ТОДОРОВ

Сряда, 17 Септември 2014г. 11:18ч.

ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ ЕАД

ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Адрес: гр. София, бул. България No 110, бл. В, ет.4, 5 и 6

Тел.: 02/981 73 53;

E-mail:office@printec.bg

Web site: www.printec.bg

ЗА НАС

Printec Group е група от фирми, които са лидери в югоизточна Европа в дейността свързана с Автоматизираните транзакции. Централният офис на дружеството е разположен в Атина, Гърция и предлага своите продукти, решения и услуги в 15 страни в региона.
„Принтек България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, основано през 1992 година, със седалище град София. Основната дейност на компанията е доставка, обслужване, проектиране на софтуер и инсталация на оборудване за безкасово плащане в сферата на финансите, банкирането и търговията.
„Принтек България“ ЕАД е член и представител на международната организация Printec Group of Companies, която към днешна дата покрива пазара в Югоизточна Европа с отделни представителства в страните Албания, Гърция, Кипър, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Словакия, Хърватска.
Нашата главна мисия е непрекъснатото усъвършенстване на дейността, както и предлагане на цялостен пакет професионално обслужване на клиентите си – продажба, доставка/проектиране на софтуерни продукти, инсталация, консултации, гаранционна и извънгаранционна сервизна поддръжка на всички продукти, които предлагаме, както и разширяване на гамата от услуги съобразно изискванията на клиентите и пазарните тенденции.
Изключително успешното развитие и положително отношение към продуктите на фирмата бе постигнато като резултат от прилагането на съвременните методи за управление. В компанията ни е внедрената система за управление на качеството, което е гаранция за отличните показатели на продуктите ни. Принтек България ЕАД е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008 от 20.12.2007г. и BS OHSAS 18001:2007 от 20.02.2012 година.
Нашият Хардуерен екип е основан от сервизни специалисти, които са преминали задължително обучение в учебните центрове на фирмите производители, и сертифицирани за сервизното обслужване на терминалите устройства АТМ и ПОС. Екипът предоставя пълен комплект услуги за пускане в експлоатация, инсталация и поддръжка на продуктите, предлагани от компанията. Тези услуги се предоставят в уговорения срок, съгласно условията на съответния договор, и в пълно съгласие с изискванията на потребителя и международните стандарти за качество.
В Софтуерения екип работят професионално квалифицирани софтуерни специалисти, които са сертифицирани по продуктовите линии на фирмите, които представляваме.
Благодарение на множеството успешно реализирани проекти и доказан професионализъм, Принтек България ЕAД е понастоящем обособена, в рамките на Printec Group of Companies, като софтуерен център, обслужващ нуждите на всички офиси на компанията. Софтуерните ни специалисти са пряко отговорни за цялостната координация и управление при разработката на проектите и осъществяват контрол при реализацията на инсталации, които Printec Group of Companies извършва към свои клиенти на територията на всяка конкретна държава.
Над 20 години стаж, множеството доволни клиенти, както и коректната и прецизна работа, са ни довели до челни позиции на пазара и към днешна дата сме сред най - търсените фирми в този бранш.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ ЕАД Ви предлага следните продукти и решения :
- Електронно разплащане ;
- Автоматизация на клонове ;
- Банков софтуер ;
- Картови приложения ;
- Watch4 Продукти ;
- TELCO & Мрежови решения :
- Сигурност на информацията :
- Търговски решения :
Трудно ще Ви бъде да устоите и да не се възползвате от това, което Ви предлагаме !

УСЛУГИ

Екипът, работещ за Принтек се състои от софтуерни специалисти, сертифицирани и обучени да управляват всички аспекти на потребителския софтуерен проект - анализ, консултиране, управление на проекта, създаване, внедряване, тест и поддръжка. Те Ви предлагат професионално обслужване на ниво от, което ще останете максимално доволни.
Заедно с отдела Обслужване на клиенти, софтуерният екип предоставя първокачествена поддръжка по отношение на софтуерни повреди за цялата гама от продукти, предлагани от Принтек.
Отделът Обслужване на клиенти предоставя пълно прецизно управление на проектите: от окомплектоване или пакетиране на цялостното решение; пуск на оборудването върху мястото на клиента за единична към многократна демонстрация; инсталация на място и обучение на клиента за работа с оборудването, help desk, техническа поддръжка и програми за възстановяване, включително тракинг и управление на целия жизнен цикъл на проекта.
В Принтек функционира национален център за техническа поддръжка на пълната гама от продукти и решения. Help Desk кол център на компанията предоставя незабавно съдействие на крайния потребител, изпитващ проблеми с оборудването. Help desk обслужва широк кръг от клиенти, включително търговци, техници, мениджъри склад, касиери и други. Принтек притежава мощни средства за управление и отчитане на проблемите, които са доказано ценни за клиентите. Обширна система за възстановяване се предоставя на клиентите за всички наши продукти.

ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са : NCR Corp. за терминални устройства АТМ, VeriFone Corp. за ПОС устройства, АСI Corp. за софтуерни продукти, предназначени за АТМ и ПОС системи. Продуктите и решенията от тези водещи компании, които са се утвърдили в световен мащаб с високото си качество и безспорни предимства, са гаранция за надеждност и доверие.
В качеството си на изключителен дистрибутор за продуктите и решенията на VeriFone Corp., NCR Corp., АСI Corp., ние от Принтек България сме в състояние да интегрираме широката гама от ПОС и АТМ терминални устройства и софтуерни приложения за тях, предлагани от тези водещи на световния пазар компании.
Възможността за подобно интегриране позволява на Принтек България ЕАД да Ви предоставя цялостни решения за Вашият картов бизнес, максимално съобразени с индивидуалните изисквания и специфична среда, в която работите.
Ние имаме изградени дългогодишни взаимоотношения с утвърдени компании на световния ИТ пазар, каквито са:
- Dionica Ltd. ;
- TSA Corp. ;
- DeLaRue Cash Systems ;
- GemPlus, TiS и др.

КЛИЕНТИ

Наши постоянни клиенти са утвърдените банки :
- Ай Ен Джи Банк България ;
- Алианц Банк България ;
- Алфа Банк България ;
- Банка ДСК ;
- Българска Народна Банка ;
- Емпорики Банк България ;
- Инвест Банк ;
- Интернешънъл Асет Банк ;
- Корпоративна Търговска Банка ;
- МКБ Юнионбанк ;
- ОББ ;
- Общинска Банка ;
- Пиреос Банк България ;
- Прокредит Банк България ;
- Първа Инвестиционна Банка ;
- Райфайзенбанк България ;
- Токуда Банк ;
- Търговска Банка Д Банк ;
- СИБАНК ;
- Сосиете Женерал Експрес Банк ;
- Уникредит Булбанк ;
- Централна Кооперативна Банка ;
- Юробанк И Еф Джи България.

КОНТАКТИ

София 1618, Кв. Манастирски ливади - запад
бул. България № 110, секция Б, етажи 4, 5 и 6
Телефон : (02) 981 7353
office@printec.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Представители :
КОНСТАНТИНУ ХАРИЛАОС КОНСТАНТИНОС
ПАУЛИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА-ПЕЕВА
Константинос Харилаос Константину
Съвет на директорите :
ХАРИЛАОС КОНСТАНТИНОС КОНСТАНТИНУ
ПАУЛИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА-ПЕЕВА
Константинос Харилаос Константину
Едноличен собственик на капитала :
ПРИНТЕК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

Сряда, 17 Септември 2014г. 11:00ч.

КРИСИСТРОЙ ЕООД

КРИСИСТРОЙ ЕООД

Адрес: гр. Благоевград, ул. "Андрей Ляпчев" No 15, ет. 3, ап. 9

Тел.: 073/887 678;

E-mail:krisi.stroi@abv.bg

ЗА НАС

"Крисистрой" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 2008 година и регистрирано със седалище град Благоевград. Основната икономическа дейност на дружеството е насочена в сферата на строителство на сгради и други съоръжения.
Компанията създадена с основна цел - организиране на строителната дейност по изграждане на жилищни имоти срещу обезщетение на собствениците на земята. Към момента има изградени и напълно завършени 2 броя сгради.
"Крисистрой" ЕООД е компания, която притежава богат опит в областта на строителството и разполага с екип от надеждни и способни кадри. Друг плюс, който фирмата има е богатата и съвременна материална база, с която извършва дейностите си. Важно е да се каже, също така, че при процеса на работа се спазват всички стандарти и изисквания, за да се получи качествен краен резултат, а именно надеждна сграда.
За годините си на съществуване фирмата не е спирала да се развива и да усъвършенства работата си, ето защо стабилно налага своите позиции на строителния пазар като един търсен и предпочитан партньор.
Заповядайте при нас !

УПРАВЛЕНИЕ

 

Управител на компанията е господин ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ.

Вторник, 16 Септември 2014г. 13:35ч.

МОНТАЖ АС ЕООД

МОНТАЖ АС ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул. Народни будители, бл. 53, вх. А, ап. 13

Тел.: 052/371 758;

E-mail:montaj_as@abv.bg

ЗА НАС

Монтаж - АС ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е регистрирано и съществува на пазара от 2006 година. Седалището и адреса на управление на компанията се намират в град Варна, а основната дейност, с която се развива е : довършителни, строителни дейности. Дружеството е специализирано в дейността - монтаж на абонатни станции на мобилните оператори в страната. По специално тази дейност обхваща, както монтажа на металната конструкция и абонатната станция на оператора, така и комуникационно обслужване на тези обекти.
Монтаж - АС ЕООД има зад гърба си множество успешно завършени обекти в цялата страна и е работила за всички мобилни оператори у нас, както по първоначален монтаж , така и по прилежащата им поддръжка.
Монтаж - АС ЕООД разполага с екип от способни и квалифицирани кадри, които имат богат опит и спазват всички стандарти и изисквания. Дружеството притежава, също така и необходимата материална база, за извършването на посочените услуги.
Качество на услугите, коректност, спазване на сроковете и атрактивни цени - това ще намерите във фирмата Монтаж - АС ЕООД.
Заповядайте !!!

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

Вторник, 16 Септември 2014г. 12:47ч.

ЕОС ЛД ООД - град София

ЕОС ЛД ООД - град София

Адрес: гр. София, ул. Кремиковско шосе №10-12

Тел.: 02/945 12 28;  02/945 12 21;

Факс:02/945 44 42;

E-mail:office@eos-ld.com

ЗА НАС

ЕОС - ЛД ООД е българско, еднолично дружество с ограничена отговорност, което е учредено през 1994 година със седалище и адрес на управление град София, кв. Враждебна, ул. Кремиковско шосе 10 - 12, завоя на караулката посока Кремиковци и Ботунец - централен офис и склад на едро.
Компанията развива своята основна икономическа дейност в областта на търговията. По конкретно фирмата се занимава с внос и търговия на едро с хранителни стоки като - млечни продукти, яйца, хранителни масла, хранителни мазнини и деликатеси.
ЕОС - ЛД ООД е вносител и търговец висококачествени млечни продукти с марката President. Цените на продуктите са атрактивни и напълно достъпни за клиентите.
В дружеството работи, квалифициран екип от кадри, притежаващи богат опит.
Сред основните клиенти на ЕОС - ЛД ООД са - веригите магазини Метро кеш енд Кери, Билла България, Кауфланд България и други маркети на територията на страната.
Благодарение на 20-те години усърдна работа и качеството на продуктите, фирмата ЕОС - ЛД ООД е утвърдена и наложена на пазара като търсен и предпочитан партньор, на който може да се гласува доверие.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин Любомир Любомиров Тодоров.

Вторник, 16 Септември 2014г. 09:27ч.

ЕЪР СИТИС ЕООД

ЕЪР СИТИС ЕООД

Адрес: с. Алино, Летище Белчин

E-mail:svilen_acro@abv.bg

ЗА НАС

ЕЪР СИТИС ЕООД е компания, която се намира на територията на село Алино, община Самоков, Област София. Учредена е през 2008 година, с правна форма на управление еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност, с която се развива ЕЪР СИТИС ЕООД е извършването на различни видове въздухоплавателни услуги.
ЕЪР СИТИС ЕООД е бързо развиваща се и коректна фирма, която е добре позната и наложена на пазара. Разполага с квалифицирани кадри, притежаващи опит и надеждно извършващи своите дейности. Фирмата извършва своите услуги съгласно европейските стандарти и изисквания, което е гаранция за качество.
Към днешна дата, множество доволни клиенти и партньори гласуват доверие на ЕЪР СИТИС ЕООД и техните очаквания биват оправдани.

УСЛУГИ

ЕЪР СИТИС ЕООД извършва следните дейности :
- авиационна дейност ;
- обучение на пилоти и техници ;
- извършване на ремонтно - техническа дейност на въздухоплавателни апарати ;
- търговия с въздухоплавателни апарати и резервни части ;
- ремонт на въздухоплавателни апарати ;

УПРАВЛЕНИЕ

 

Управител и едноличен собственик на капитала е господин СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ.

Вторник, 16 Септември 2014г. 08:38ч.

ПРОУЕБ БГ ЕООД

ПРОУЕБ БГ ЕООД

Адрес: гр. Габрово, ул. Райчо Каролев 1, офис 303

E-mail: info@proweb-bg.com

Web site: www.proweb.bg

ЗА НАС

"ПРОУЕБ-БГ" ЕООД фирма, която е вписана в търговският регистър през 2011 година като еднолично дружество с ограничена отговорност и седалище град Габрово. Компанията е създадена изцяло от професионалисти с дългогодишен опит в разработването основно на уеб сайтове, десктоп приложения и поддръжка на линукс базирани сървъри. Това ни позволява да изпълняваме проекти с голяма сложност и да осигурим възможно най-добрата им поддръжка след това. ПРОУЕБ БГ ЕООД е непрекъснато развиваща и усъвършенстваща се компания.
Ние имаме дългосрочен план за развитие, който включва в себе си допълнителни инвестиции и разширяване на набора от специалисти, за да сме в състояние винаги да изпълняваме проектите си възможно най-бързо и винаги в рамките на срока, договорен с клиента. Работим в няколко сфери, за да можем да си осигурим приходи от различни дейности и за да отговаряме на повече желания от Ваша страна.
Всичко това гарантира, че ще можем да работим с Вас в дългосрочен и успешен план.
Сградата, в която е разположен нашият офис, разполага с 24-часово видео наблюдение, както и с жива охрана. Всички данни за нашите клиенти, както и тези от техните уеб сайтове, се криптират, така че в случай на кражба на техника да е невъзможно тяхното декриптиране.
За постигане на максимална сигурност (освен в случаите, когато клиентът изрично не настоява за това) не използваме споделен хостинг. Работим с наши сървърни машини, до които достъп има единствено нашият екип, което изключва възможността за най-често срещаните хакерски атаки, а именно – тези от други уеб сайтове, намиращи се на същия хостинг, при липса на достатъчно добра защита.
Имаме готовност при необходимост или с цел развитие, да инвестираме в допълнителна техника по всяко време. Ежедневно правим резервни копия на Вашите данни, за да могат да се възстановят при евентуален срив в системата.
Разполагаме с резервна техника, с която да подмени работната при повреда.
Всичко това дава гаранция, че Вашата интернет страница ще бъде онлайн 99.9% от времето, през което ще можете пълноценно да се възползвате от Вашата електронна поща и всички други услуги, които предлагаме.
Ние от ПРОУЕБ БГ ЕООД Ви гарантираме, че :
- Ще получите максимално добро обслужване.
- Ще работите с хора, които знаят какво правят.
- Винаги ще бъдат спазвани договорените срокове.
- Ще получавате компетентни отговори на Вашите въпроси.
- Не само ще се грижим за Вашия сайт, но ще Ви даваме и препоръки за бъдещото му развитие, за да може той винаги да бъде актуален.
- Ще можем да Ви обслужваме в дългосрочен план.
- Ще гарантираме сигурност на Вашите лични данни.
- Ще Ви предоставим необходимото оборудване, за да може да имате достъп 99.9% от времето до Вашия уеб сайт и услугите, които ползвате.
Отговори на въпроси, възникнали в процеса на работа, както и предложения за развитие на Вашия сайт ще получавате директно от специалисти в съответната област. Това ще позволи създаването на възможно най-добър краен продукт от нас за Вас.
ПРОУЕБ БГ ЕООД е фирма, добре позната и наложена на пазара, като търсена и предпочитана от множество доволни клиенти, които и гласуват доверие.
Заповядайте при нас и ще получите качество на услугите, за каквото не сте и подозирали, че има !
Очакваме Ви !

УСЛУГИ

Услугите, които фирмата ПРОУЕБ БГ ЕООД предлага за своите клиенти са следните :
Уеб дизайн
- Най-добрият и евтин начин за реклама на Вашата фирма и продажбата на Вашите продукти.
Бизнес софтуер
- Управлявайте Вашия бизнес от компютъра в своя офис.
Графичен дизайн
- Най-актуалната визия на Вашите рекламни материали (плакати, визитки, флаери, каталози и др).
Надеждна поддръжка
- Най-добрият начин да развивате Вашия уеб сайт или софтуер заедно с развитието на Вашия бизнес.
Лого дизайн
- Лицето на Вашата фирма е Вашето лого. Добрият фирмен знак играе основна роля при представянето на Вашата фирма.
Уеб базиран софтуер
- Уникален начин да управлявате Вашия бизнес от всеки компютър и от всяка една точка на света.

КОНТАКТИ

Адрес : Габрово, ул. "Райчо Каролев" 1, офис 303
Телефон : 0888 17 32 32
Скайп : PROweb-bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин Искрен Иванов.